Chefspost 7/2020

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Vad borde du tänka på just nu i ditt ledarskap?
 • ExRo-lägret inhiberades
 • Ansök till mentorprogrammet
 • Visst fyller ni i årsrapporten – DL 31.12
 • Ny grundstadga, nytt scoutlöfte och ny strategi
 • Aktuellt och tips:
  • Evenemangskatalogen 2021
  • Scoutledarträff på Åland 9.1
  • Chefsutbildningarna flyttar till hösten
  • Lekfullt chefstriotest
  • Ny FB-grupp för kårledare i Finland

FÖR KÅRCHEFEN

 • I januari fyller vi på grupperna
 • Understöd för att nå ut till nya och locka med fler: Frenckell 2021 och Testa på-understöd
 • Tips och verktyg:
  • Är kårens Suomi.fi -fullmakt i skick?
  • Kårens inskrivningslänk – kolla att den är rätt
  • Scoutklubbar i skolan
  • Självstudiematerial om föreningsadministration (på fi)

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Att tänka på inför årets slut: tack och handslag
 • Tips och verktyg:
  • Psykiskt välbefinnande i scouterna
  • Utmärkelsetecken – nyheter
  • Kolla uppdragen i Kuksa

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Programsatsningen 2021 handlar om åskådningsfostran
 • Äventyrsscoutprogrammet uppdateras
 • Tips och verktyg:
  • Kommunalvalet 2021
  • Händelsekalendern

FÖR CHEFSTRION

Vad borde du tänka på i ditt ledarskap just nu?

Årsskiftet smyger sig på lika hastigt och oväntat varje år. Vi uppmuntrar er att nu paketera året som gått och att lägga fokus på att sparka igång det nya.

Mallen för kårens årscykel har en lista på viktiga saker att tänka på. Ta gärna en titt på den och plocka ut det viktigaste för er kår. Den exakta tidtabellen för de olika punkterna kan förstås variera mellan olika kårer, så det gäller att kolla upp vad som fungerar bäst för er.

Nu passar det också bra att samla ledarna till ett gemensamt online-möte där ni tillsammans går igenom hur året har gått: Vad fungerade bra?  Vad är ni stolta och nöjda över? Vad var svårt?  Vad vill  ni absolut göra på nytt och vad kunde ni göra på ett lite annat sätt? Kom ihåg att vara snälla med både er själva och alla andra och visa uppskattning och förståelse – det har varit ett utmanande år.

Vi lyfter på hatten för allt ni har åstadkommit. I varenda kår har ledarna anpassat sig, kämpat på, varit flexibla och tålmodiga ända sedan mars. Ni har gjort ett fantastiskt jobb för ge möjlighet åt barn och unga att fortsätta scouta med beaktande av corona-säkerhet. Ni har bevisat att scouter minsann alltid är redo, tar tag i saker och bär sitt ansvar.

TACK! TACK! TACK!

Hej bästa chefer!

Förbundsstyrelsen har den 8.11 tillsammans med lägerchefen fattat beslut om att inte fortsätta projektet ExRo-lägret 2021. Vi tackar dem som visat intresse, men tyvärr hittades inte personer för att fylla chefstrioposterna.

Vi är förstås väldigt ledsna över att tvingas inhibera det planerade lägret och förstår att det säkert påverkar många kårer som har räknat med ett läger för sina explorer- och roverscouter. Vi uppmuntrar ändå kårerna att fundera ut någon trevlig lägerupplevelse för de äldre åldersgrupperna, och om möjligt att bjuda in deltagare från sådana kårer som inte själva kan ordna den typen av läger nästa sommar.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Mentorgruppen

Vill du fungera som mentor eller adept? Sök då till Finlands Svenska Scouters mentorprogram – Ansökningarna för 2021 har nu öppnat!

En adept är en person motiverad att lära sig, utvecklas och reflektera kring sig själv. Mentorprogrammets syfte är att ge adepten ökad självinsikt som leder till mer medvetenhet om egna målsättningar, styrkor och utmaningar. En mentor är en person med en betydande erfarenhet av ledarskap som i mentorprogrammet fungerar som bollplank för scoutledaren (adpeten) för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång.

 • Direktlänk till ansökan som adept
 • Direktlänk till ansökan som mentor
 • Sista ansökningsdagen som adept till programmet är den 10.1 2021!

Mentorprogrammet

Visst fyller ni väl i årsrapporten!

Kårchefen, programchefen, uppdragschefen, kårsekreteraren och medlemsregister-ansvariga får i början av januari per e-post en länk till kårens förhandsifyllda årsrapport. Uppgifterna i den förhandsifyllda rapporten baserar sig på kårens uppgifter i medlemsregistret Kuksa 31.12.2020.

Årsrapporten är indelad i fyra delrapporter:

 • Kårchefens rapport, med frågor gällande ledarskap i kåren och dess verksamhetsomgivning
 • Programchefens rapport, med frågor om scoutprogrammet och hur det i praktiken förverkligas i kåren
 • Uppdragschefens rapport, med frågor gällande ledarresurser och ledarskapet i kåren, t.ex. utbildning och handslag för kårens ledare

Verksamhetsrapportering, med statistik gällande kårens utförda spår, aktiviteter, medlemsantal, utbildningar etc. Denna rapport innehåller förhandsifyllda uppgifter från Kuksa, som kåren korrigerar och kompletterar.

Delrapporterna skickas till kårerna 6.1.2021. Här kan ni bekanta er med frågorna redan på förhand.  På samma sida kommer även en stödblankett för årsrapporten att publiceras under december.

Deadline för årsrapporten är 31.1 2021!

Det är viktigt att få tillförlitlig information av så många kårer som möjligt, eftersom statistiken och era svar används på många olika sätt i FiSSc och Finlands Scouter för att utveckla verksamheten, material, satsningar mm.

Ny grundstadga, nytt scoutlöfte och ny strategi

Finlands Scouters medlemsmöte godkände den 14.11 en ny grundstadga för scoutingen. Den nya grundstadgan träder i kraft omedelbart.

Uppdateringen av grundstadgan medför inga större förändringar i scoutingens värdegrund utan det handlar om att förtydliga scoutingens värderingar: scoutingen är öppen för personer med olika religiös tillhörighet eller övertygelse och även för religionslösa personer. Scoutingen är öppen för alla!

I samband med uppdateringen av grundstadgan blev också scoutlöftet förnyat, och det gjordes några förändrändringar och förtydligande gällande målen för fostran och scoutidealen.

Ni får gärna utnyttja dessa videosnuttar om grundstadgan och scoutlöftet då ni informerar era medlemmar och vårdnadshavare om förändringarna.

Vi har också fått en ny strategi för scoutingen för 2021–2026. Visionen för scoutingens strategi är att scouting ger alla unga färdigheter att förändra världen och de tre huvudpunkterna är: 1) Scoutingen växer, 2) Scouting ger färdigheter för livet och 3) Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete.

Aktuellt och tips

 • EVENEMANGSKATALOGEN 2021 borde ha dumpit ner i postlådan vid det här laget. Visst går ni ju igenom den tillsammans i kåren och plockar ut vad som är relevant för olika ledare och åldersgrupper. Katalogen och annan evenemangsinfo finns också på scout.fi
 • SCOUTLEDARTRÄFF PÅ ÅLAND 9.1 – Årets första scoutledarträff ordnas lö den 9.1 kl. 10 hos Finströms Sjöscouter i Godby (om corona-läget tillåter) & online. Anmäl dig senast 3.1.
 • CHEFSUTBILDNINGARNA flyttas till hösten – kår-, program- och uppdragschefsutbildningen som skulle ordnas i februari flyttas till hösten. Följ med läget i händelsekalendern på scout.fi
 • Hurdan chefstrio har ni er kår? –  Kolla läget med ett nytt lekfullt chefstriotest
 • Ny grupp på Facebook för kårledare i Finland: om du vill vidga dina vyer och diskutera scouting och att leda kåren med andra chefer och scouter i hela Finland kan du gå med i den nya Fb-gruppen Parempi lippukunta. Gruppen är öppen för alla kåraktiva (diskussionen går på finska)

FÖR KÅRCHEFEN

I januari fyller vi på grupperna

Det är inte bara i augusti som det går att ta in nya medlemmar, utan det kan ni göra året runt. Januari är en ypperlig tidpunkt för att lägga lite extra fokus på att locka med nya och fylla grupper där det finns plats. De flesta scouter har också någon kompis som de kunde bjuda med till gruppen.

Understöd till kårer för att nå ut till nya personer och locka med fler: Frenckell-stipendium 2021 och Testa på-understöd

Är ni i er kår ivriga att locka med nya medlemmar och prova på nya saker? Nu finns åtminstone två olika understöd att söka för sådan verksamhet: både Frenckell 2021 och Testa på-understöd ger bidrag till kårprojekt som strävar till att locka med fler, nå nya målgrupper och kanske göra lite annorlunda scouting, som är tillgänglig för allt fler.

Frenckell 2021 – tema mångfald

Mångfald har valts till tema för understöden från Waldemar von Frenckells stiftelse år 2021. Understöd beviljas för projekt med målsättningen att beakta och utveckla mångfald i kårens verksamhet, vilket kan göras på många olika sätt (se exempel på scout.fi). Den sista ansökningsdagen är 28.2.2021. Beslut om understöd bekräftas i juni och beviljade medel ska användas och rapporteras innan årets slut.

Testa på-understöd (kokeilukulttuuriavustus)

Finlands Scouter beviljar Testa på-understöd för projekt som går ut på att experimentera med nya former av scoutverksamhet för att nå ut till nya målgrupper och få fler att komma med, trivas och stanna. Från och med november i år kan kårerna ansöka om Testa på-understöd längs med hela året – ansökningstiden är fortlöpande och understöd delas ut till lämpliga projekt ända tills årets hela pott är använd.

Mer om stipendium och understöd för kåren

Tips och verktyg:

 • VISST HAR NI VÄL ERA SUOMI.FI-FULLMAKTER I SKICK? – DL 31.12: Visst har ni väl märkt att suomi.fi-identifiering tas i bruk för föreningar från årsskiftet. Katso-koderna, som använts bl.a. för att sköta föreningars ärenden för olika officiella register och instanser (skatteförvaltningen, inkomstregister…) och ge fullmakt åt bokförare mm. försvinner vid årets slut. Katso-koderna överförs inte automatiskt utan det krävs att föreningen ansöker på nytt om suomi.fi-fullmakt. Ansökan måste göras av personer med namnteckningsrätt i Patent- och Registerstyrelsen  (PRH) Observera att ansökan om fullmakt görs på olika sätt beroende på om en person med namnteckningsrätt har rätt att företräda föreningen (se: https://www.suomi.fi/fullmakter) eller om det krävs två personers underskrifter (se: https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan.) Kolla era stadgar vad som gäller! Mer info på suomi.fi och https://dvv.fi/sv/fran-katso-till-suomi.fi-fullmakter. Ni kan också ta en titt på Föreningsresursens manual.
 • KÅRENS INSKRIVNINGSLÄNK: Kontrollera att er inskrivningslänk på er webbsida är korrekt. En del kårer har haft problem med att registrera nya vårdnadshavare. Kolla upp att er länk INTE är av modellen https://demo_kehatieto.fi/partiolaiset/kotisivut/jasenyys.aspx?id. Den rätta länken ska vara av typen https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus Ni hittar den rätta länken i kårens profil i Kuksa.
 • SCOUTKLUBB I SKOLAN: Den s.k. Finlandsmodellen  för hobbyverksamhet har som syfte att ge barn och unga möjlighet till en avgiftsfri hobby i samband med skoldagen. Kommunerna har i en pilotansökan under hösten kunnat söka om specialunderstöd för hobbyverksamhet i anslutning till skolan. Föreningar kan inte själva kan söka om understöd utan stöden kanaliseras via kommunerna, så det gäller att vara aktiv gentemot kommunen om det här intresserar er. En scoutklubb i samband med skolan kan i vilket fall som helst vara ett bra sätt att marknadsföra scouting och er kår och att nå ut till nya personer. Läs våra tips här.
 • SJÄLVSTUDIEMATERIAL OM FÖRENINGSADMINISTRATION (PÅ FINSKA) – vill du fräscha upp dina kunskaper i föreningsadministration eller kolla upp någon detalj du funderar på? Sivis har inom ramen för ett SCOPE-projekt sammanställt ett fritt tillgängligt självstudiematerial för föreningsaktiva. Tyvärr finns materialet endast på finska. Här kommer du till studiehelheten.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Att tänka på inför årets slut

Handslag

Nu när året lider mot sitt slut är det en ypperlig tid att fundera på att boka in handslag för alla de som avslutar ett uppdrag. I det avslutande handslaget ser uppdragsgivaren och uppdragstagaren tillbaka på uppdraget i sin helhet och vad ni bägge lärt er, samt ger ett viktigt avslut på ett genomfört uppdrag. Ett avslutande handslag rekommenderas alltid när uppdragstagaren avslutar sitt uppdrag, även om personen avbryter uppdraget tidigare än planerat. Samtidigt är det en bra tid att tillsammans fundera på vad personen vill göra till näst; fortsätta i samma uppdrag? Ett nytt uppdrag inom kåren? Eller kanske ett uppdrag i förbundet?

Visste du att FiSSc har nya handslagsbotten (inledande, mellan och avslutande) som kårerna uppmuntras använda? Ni behöver inte följa de till punkt och pricka men det kan vara ett bra underlag för diskussionen. Nu hittar du också en skild guide till dig som ger ett handslag och en guide till dig som tar emot ett handslag, med tips och trix på vad som kan vara bra att tänka på inför ett handslag. Du hittar de nya handslagsbottnen samt guiderna på den här sidan.

Att ge feedback och tacka varandra

Förutom att ge ett ordentligt avslut till de som har ett uppdrag är det minst lika viktigt att tacka varandra!

Ett tack kan vara något så enkelt som ett muntligt tack, ett tack-kort eller en liten gåva. Lagom till årets slut kan ni nu även ta i bruk (eller återuppliva) tack-pinsen! FiSSc har nu beställt mera tack-pinsar på begäran av våra medlemmar. Tanken med tack-pinsen är att den ska vandra från den ena halsduken till den andra i kåren för att tacka och visa på alla fina ledarinsatser och vardagsgärningar. Alla kårer får minst en tack-pins. Tack- pinsarna delas ut enligt en pins per påbörjade 40e medlem, d.v.s. en kår med 83 medlemmar får tre tack-pinsar.  Pinsarna har skickats per post till kårchefen under vecka 49!

Tips och verktyg:

 • PSYKISKT VÄLBEFINNANDE I SCOUTERNA –På den här sidan hittar du material och tips om psyskiskt välbefinnande i scouterna. Du kommer väl också ihåg Tryggt Tillsammans och FiSSc:s egen plan för respektfullt beteende.
 • UTMÄRKELSETECKEN: Det nya Polstjärnespännet finns nu att ansökas. Från och med år 2021 har även kriterierna för Louhisusi-spännet och Collan-spännet ändrats. Läs mera om dessa!
 • UPPDRAG I KUKSA. Årets slut närmar sig och det betyder att många uppdrag avslutas. Kolla i god tid upp när uppdragen tar slut och kom överens om fortsättningen. Se till att uppdragen är uppdaterade i Kuksa. Observera att det inte går att ge uppdrag till sig själv eller ändra giltighetstiden för sitt eget uppdrag

FÖR PROGRAMCHEFEN

Programsatsningen 2021 handlar om åskådningsfostran

Nästa års programsatsning lyfter upp åskådnings- och fredsfostran, vilka ofta går hand i hand. Syftet med båda är en lite bättre värd och rättigheter för alla att leva i trygghet och fred i världen. Gruppen inom Finlands Scouter som arbetat fram programsatsningen har gått igenom scoutprogrammet med åskådningsfostran-glasögon och gjort uppdateringar där det behövs. Målsättningen är en äkta positiv religionsfrihet där man får glädjas över sin egen åskådning, lära sig om andras åskådningar och tillsammans växa och arbeta för en smidig samvaro.

I och med programsatsningen dyker det upp många tips i scoutprogrammet på hur åskådningsfostran kan förverkligas i kåren på ett inkluderande sätt. Tipsen sorteras in under fem teman som lyfts upp under året:

 • I januari koncentrerar vi oss på åskådningsfostrans byggstenar, tittar inåt och identifierar vår egen åskådning
 • I februari samlas vi kring fredsfostran.
 • I april siktar vi in oss på vårens och sommarens vandringar, läger, seglatser och utfärder, som är de bästa och viktigaste ställena för inkluderande och öppen andlighet.
 • I september närmar sig scoutlöftesavgivningarna och vi funderar på dem.
 • I november förbereder vi festligheter och firar en trygg och inkluderande åskådningsfostran i scoutingen.

Sidorna håller på att byggas upp just nu på scoutprogrammet.fi

Det mesta av programsatsningsmaterialet kommer att finnas där före jul; resten dyker upp i medlet av januari.

Programsatsningarna lyfter upp ett visst tema ur scoutprogrammet och bidrar med fler tips och trix för hur det temat förverkligas; tidigare programsatsningar har varit:

Även jag leder 2020 (lyfter upp scoutprogrammets ledarskapsfärdigheter) och Ut och finn 2019 (uppmuntrar till upptäckande av nya områden genom utfärder och samarbeten). Tipsen blir kvar och kan användas senare även om programsatsningen rullar vidare.

Äventyrsscoutprogrammet uppdateras!

Snart finns på scoutprogrammet.fi ett uppdaterat äventyrsscoutprogram. Grundstrukturen består med fyra aktivitetshelheter – Norr – Söder – Väster – Öster med aktiviteter för ett halvt års verksamhet per helhet. De mest centrala uppdateringarna är:

 • I stället för specialmärken finns i det uppdaterade programmet en mängd Utmaningar – märkena är uppdaterade.
 • Interkardinalstrecken (aktivitetshelheterna som görs om programmet ska räcka till tre år) har nya namn och teman – interkardinalstreckens märken är uppdaterade.
 • Väderstreckens aktiviteter är tydligare uppdelade enligt tema (till exempel har aktiviteterna i norr förberedelser inför utfärder som tema).
 • Äventyrsspelet (avslutar äventyrsscouternas verksamhetsår) och patrullsystemet har en mer framträdande roll i det uppdaterade programmet.

Uppdateringen ramlar in under december och torde i början av januari finnas i sin helhet på scoutprogrammet.fi.

Tips och verktyg:

 • KOMMUNALVALET (gäller ej Åland) ordnas i april 2021. Det är viktigt att ni i kåren funderar på vilka fullmäktigebeslut som påverkar kåren och scouterna i er kommun, så som bidrag, anläggningar och kårlokaler, rekreationsområden m.m. Kåren kan också fundera på vilka saker som borde utvecklas. Det är speciellt effektivt att framföra utvecklingsförslag under val, både till kandidaterna men även till de som röstar. Läs mer om hur scouterna engagerar sig i kommunalvalet och tips på hur ni kan behandla valet under kårens veckomöten.