Chefspost 6/2022

Chefsposten 6/2022 skickades den 14.9 per e-post till kårchefer, programchefer, uppdragschefer och kårsekreterare.

INNEHÅLL:

 • Vi blir allt fler, låt oss fortsätta på samma sätt
 • Vi söker ledare för scoutklubbar
 • Trygghetskvällar under hösten och vintern
 • Aktuellt för chefstrion: förenklad anmälningsblankett, rabatt på MobilePay-tjänster, årets adventskalenderförsäljning
 • Evenemang, utbildningar och träffar inom Finlands Scouter
 • FÖR KÅRCHEFEN
  • Full fart framåt: kommunikation, kväll med vårdnadshavare, föreningsadministration
  • Nothamn kommer – är du redo?
 • FÖR UPPDRAGSCHEFEN
  • Tips och synpunkter på de frivilligas trivsel – Bästa stället
 • FÖR PROGRAMCHEFEN
  • Kompassen – aktuell info om scoutprogrammet-appen
  • Delta i Fredsveckan 19-25.9
  • Program och utbildningar: JOTA-JOTI, Psykiska första hjälpen 1

Vi blir allt fler och fler, låt oss fortsätta på samma sätt!

Många nya har börjat i scouterna den här hösten. Tummen upp för alla som har startat nya grupper eller fyllt på existerande. Ännu finns det tid att få med några fler barn och unga ifall det finns plats. Ni kan börja med att kolla köläget i Kuksa och se till att de som anmält intresse får komma med där det ryms och är praktiskt möjligt. Om alla era grupper är fulla och det inte går att starta en ny grupp just nu, så tipsa de intresserade om era grannkårer och informera ledarna där.        

En scoutkompis möjliggör för barn i behov av särskilt stöd att delta i scoutingen

FiSSc:s scoutkompisverksamhet i samarbete med SAMS kör i gång igen. En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och stödperson för ett barn med behov av särskilt stöd så att hen kan bli scout. Scoutkompisen deltar i verksamheten som barnet deltar i och hjälper barnet där det behövs så att hen kan vara med i scoutingen. Är du intresserad eller har ni barn som kanske kunde behöva en scoutkompis?

Hur beaktar ni sexuella minoriteter och olika könsidentiteter i er scoutkår?

Pinkkipartio har sammanställt en checklista (på finska) för hur var och en kan bidra till att sexuella minoriteter och olika könsidentiteter  beaktas i scoutingen, så att alla känner sig välkomna och trygga. 

Vi söker ledare för scoutklubbar

Kommunerna söker nu ledare för klubbar i samband med skoldagen som en del av Finlandsmodellen. Också scoutklubbar efterfrågas i många kommuner. Är du scout och över 18 år, då kan du leda en scoutklubb en gång i veckan i en skola nära dig nästa höst. Det lönar sig att tipsa vidare också till andra i kåren eller vänner/bekanta som kan tänka sig vara intresserade (icke-scouter får skolning för uppdraget). Vill du veta mer eller har du frågor om scoutklubbar? Kontakta Emma på kansliet (emma.sundsten@scout.fi)

Trygghetskvällar under hösten och vintern

FiSSc gör en extra satsning på att stärka tryggheten och välmåendet i kårerna och erbjuder under hösten och vintern en föreläsningsserie kring teman som kårens ledare och trygghetspersoner kan behöva extra expertis om. Vi har valt att bjuda in experter på dessa tre teman. Föreläsningarna som erbjuds kommer att handla om barn med specialbehov den 15.9, psykisk ohälsa den 24.11 och sexuella trakasserier den 19.1. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att delta och lära sig mera kring dessa aktuella ämnen. Föreläsningarna är online och kräver ingen anmälan. Mer info och möteslänkarna hittas i händelsekaledern och Facebook-evenemangen.

Aktuellt för chefstrion

 • Det har blivit enklare för vårdnadshavare att anmäla ett barn till scouterna via den elektroniska medlemsansökan. Anvisningarna har förtydligats och förenklats. Nu finns också en ny video för vårdnadshavarna om hur de anmäler sitt barn till scouterna, steg för steg: https://youtu.be/0KGIvHJtOBg
 • Rabatt på MobilePay-betalningstjänster för scoutkårer. MobilePay MyShop är ett smidigt och förmånligt sätt att ta emot mobilbetalningar utan en skild apparat. Det här fungerar bra för kårer t.ex. för adventskalenderförsäljningen. MobilePay understöder scoutingen genom att erbjuda MyShop-tjänsten till ett rabatterat pris. Läs mer om olika betalningssätt
 • Blir det nytt rekord för adventskalenderförsäljningen i år? Adventskalenderförsäljningen börjar 15.10. Vad har ni för försäljningsmål i er kår och vad ska ni använda försäljningsvinsten till? De senaste åren har de kårer som ställt upp ett tydligt försäljningsmål sålt omkring 10-15% mer än medeltalet. Här kan du läsa om försäljningstips och scouters erfarenheter. Sidan finns tills vidare endast på finska, men kommer snart på svenska. 

Evenemang, utbildningar, nätverkande inom Finlands Scouter

 • Hur går det för scoutingen i Finland? Vi har tillsammans beslutat att scoutingen ska växa, att vi erbjuder det bästa stället frivilligarbete och att scouting ger färdigheter för livet. Den 27.9 kl. 18-19 ordnar Finlads scouter en lägescheck online om strategin. Kom med och lyssna på vilka sätt strategin följs upp, hur vi mäter strategins förverkligande och hur det riktigt går för scoutingen just nu. Finlands scouters ordförande Siiri Somerkero leder diskussionen. Möteslänk.
 • Finlands Scouters partion iltateet fortsätter. Här får du lyssna, diskutera och bli ivrig om olika scoutiga ämnen med scoutledare från hela Finland. Tidtabellen, höstens teman och inbandningar från tidigare tillfällen hittas på partio.fi/iltateet.
 • Nationella online-träffar för kårledare med chefsuppdrag den 8.11 kl. 18-20. Är du nyfiken på vad kår-, program- eller uppdragschefer gör i andra kårer runtom i landet? I höst börjar Finlands Scouter med nationella online-träffar för kårchefer, programchefer och uppdragschefer för att erbjuda uppdragsspecifikt stöd och möjlighet till utbyte med andra chefer som har samma uppdrag. De olika chefsträffarna ordnas samma kväll i Microsoft Teams. Träffarna leds av förtroendevalda i FS som jobbar med stöd till det specifika chefsuppdraget eller eventuellt inbjudna talare. Mer info kommer senare!sd

FÖR KÅRCHEFEN

Full fart framåt

Kårchefens telefon går lätt het i början av säsongen, då många saker händer, startar upp eller plötsligt krånglar till sig samtidigt. Här är några tips som kanske kan hjälpa att få styr på helheten.

 • Den här tiden på året kommer många på att kommunikationsgången i kåren kanske borde förbättras. Att satsa på en välfungerande intern kommunikation i kåren och regelbunden bra kontakt till vårdnadshavarna hjälper många situationer, gör era uppgifter lättare  och förebygger missförstånd, extrajobb och t.o.m. konflikter. Har ni redan en kommunikationsansvarig i kåren?
 • Ordna gärna ett möte för vårdnadshavarna i början av terminen. Det är ett bra sätt att presentera kåren, förklara vad scouting är för de som inte vet och lära känna vårdnadshavarna. Tips och stödmaterial för en kväll med vårdnadshavarna.
 • I många kårer närmar sig höstmötet och den administration som hör till det. Reservera en lugn stund tillsammans med sekreteraren och förbered allting i god tid. Välplanerat är hälften gjort i sådan här saker.  Här kan du läsa mer om föreningsadministration för kårer. Se även föreningsresursens tips om mötesteknik

Nothamn kommer – är du redo?

Nothamn är ett sjöbetonat läger för alla kårer i FiSSc, som ordnas för åttonde gången nästa sommar! Lägret är 27.7-3.8.2023 och som lägerplats fungerar Björnstrand i Kimito. Besöksdagen är söndagen 30.7 och i samband med det åker vargungarna och äventyrsscouterna hem.

Under lägret kommer alla deltagare att få bekanta sig med vatten- och sjörelaterade aktiviteter som segling, flytetyg, simning och sjöräddning. Dessutom blir det såklart lägerbål och tävlingar – programmet kommer att innehålla en blandning av traditionsenligt och nytt. I planeringsskedet av lägret kommer alla åldersgruppers behov att tas i beaktan och vi ser till att alla är välkomna med på läger.

Kåranmälan kommer att vara öppen till och med 15.11.2022 medan själva lägeranmälningen för deltagare är öppen 1.2.2023 till 30.3.2023. För att kunna göra en kåranmälan bör ni inom kåren ge uppdraget som ”FiSSc Nothamn kontaktperson” till den ledare som koordinerar kårens anmälan. Kårens Nothamn kontaktperson får inom kort noggrannare anvisningar för hur lägerkåranmälan görs.

Är du eller din kompis intresserad av att vara med och förverkliga lägret? Kontakta gärna lägerchef Niki Hamro (niki.hamro@scout.fi) eller se vilka uppdrag som är lediganslagna på lägrets webbsida eller i uppdragsbörsen!

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Tips och synpunkter på de frivilligas trivsel

Resultaten från Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten har nyligen skickats till kårerna. Det är ett ypperligt material att använda som diskussionsunderlag för att fundera på hur ledarna trivs i er kår. Enkäten är ett bra verktyg för kårledningen till utveckling av den egna kårens verksamhet.

I enkäten svarar scouter som fyllt 18 år på olika påståenden utgående från sitt eget perspektiv och sina erfarenheter. På scout.fi finns instruktioner, stödmaterial och tips för hur ni kan tolka resultaten och jobba med de frågor som behandlas i enkäten. Ni kan välja ut några teman som känns speciellt relevanta för er, bekanta er med tipsen, diskutera hur det ser ut i er kår och skriva ner några konkreta saker som ni vill utveckla. Redan det att att sitta ner och fundera och diskutera tillsammans kring trivseln i er kår är ett stort kliv framåt.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Kompassen – aktuell info om scoutprogrammet-appen

Scoutprogrammet-appen Kompassen används i kåren för att följa med vilka aktiviteter och aktivitetshelheter som görs. Under sommaren har en del uppdateringar skett i Kompassen:

 1. Utöver enskilda aktiviteter kan man nu i kompassen också markera aktivitetshelheter, dvs vargungarnas spår, äventyrsscouternas väderstreck och utmaningar, spejarscouternas etapper etc. Inom kort kommer man i kompassen också att kunna notera gjorda temamärken (t.ex. Pandamärket) och sigill (alltså märken man får då man kliver ur en åldersgrupp för att gå vidare till nästa.
 2. Det går inte längre att markera gjorda aktiviteter och märken i Kuksa. Markeringar som tidigare har gjorts i Kuksa har flyttats över till Kompassen.
 3. Hjälp dina gruppledare att ta i bruk Kompassen. För att kompassen ska fungera för gruppledaren krävs att gruppen finns i Kuksa och att rätt person har angetts som ledare för gruppen; så börja med att kolla att den informationen stämmer.

Instruktioner för och annan bra information om kompassen.

Delta i Fredsveckan 19-25.9

19-25.9 ordnas fredsveckan – ett årligt evenemang som lyfter upp ungas roll I freds- och trygghetsbygget bade globalt och på gräsrotsnivå i samhället.

Spela fredspel på seppo.io. Inför veckan publiceras ett spel på seppo.io med övningar kring fred, trygghet och konflikthantering. Spelet är inte kopplat till någon särskild plats, utan kan spelas i den egna kårlokalen, i skogen/parken I närheten eller under en hajk på veckoslutet. Länk till och instruktioner för spelet kommer att finnas på scoutprogrammet.fi.

På samma sida finns också tips på andra lekar, övningar och aktiviteter som kan göras under veckan eller när som helst när ni vill ha bra material för att prata om fred eller öva på dialog, samarbetsförmåga, trygghet och förståelse för varandra.

Virtuellt lägerbål. Finlands scouter ordnar också ett virtuellt lägerbål den 22.9 klockan 18 med temat fred. Lägerbålet går på finska men stämningen under lägerbålet når säkert fram oberoende av språk. Möteslänk till lägerbålet.

Vi hoppas att alla ska hitta sitt sätt att delta i Fredsveckan och att programmet väcker många tankar och en bra diskussion i alla kårer.

Program och utbildningar

 • JOTA-JOTI är världens största scoutevenemang; delta via internet eller radiovågorna 14-16.10.
 • Psykiska första hjälpen 1 är en kurs som ger dig information om psykiskt välbefinnande och verktyg för att främja din egen och dina närståendes psykiska hälsa. Ordnas i Helsingfors 22.10 och 5.11. Mer info om kursen.