Chefspost 6/2021

Chefspost 6/2021 postades 9.9.2021

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Glad Höst!
 • Nytt stöd för medlemsregisteransvariga och kårekonomer
 • Kårens förberedelser inför Finnjamboreen Kajo
 • Spelar ni musik på era läger?
 • Scoutledarträffar 25 och 26 september
 • Anmälan til RoLe har öppnat
 • Lägerorganisationsutbildningen sparrar er inför sommarläger 2022
 • Aktuellt, tips och verktyg: FiSSc kvällste, exit-undersökningen

FÖR KÅRCHEFER

 • Scoutklubbar i anslutning till skolan
 • Ny webbplatslösning för kårer
 • FiSSc förverkligar skolkampanjen Äventyrsveckan 2021
 • Temporär lag om föreningsmöten i kraft till 30.6.2022

FÖR UPPDRAGSCHEFER

 • För nya vuxna är det viktigt att känna att de vet vad de ska göra och vart de hör hemma
 • Uppmuntra kårens medlemmar att utbilda sig. Sista anmälningsdag 15.9
 • Tips och verktyg: scoutingens utbildningsstig,
 • Evenemang och utbildningar: TG, Finlands Scouters Partion iltateet

FÖR PROGRAMCHEFER

 • Följ upp scouternas scoutstig och gjorda aktiviteter med Kompassen
 • Har ni kårmedlemmar i åldern 15-22 år som är intresserade av sociala medier, marknadsföring och kommunikation? – tipsa om YSP
 • Tips och verktyg: seppo.io

FÖR HELA CHEFSTRION

Glad höst!

I kårerna har det gjorts ett fint arbete för att få en så vanlig start som möjligt på hösten! På nästa ledarmöte kan ni tillsammans blicka fram emot hösten med vetskapen att antalet scouter i Finland i det stora hela har hållits på ungefär samma nivå som förut trots covid 19-epidemin. Det är en otroligt fin prestation mitt i all den ovisshet och osäkerhet som vi levt med så länge! Vi uppmuntrar er att ta en titt i Kuksa och och se hur det ser ut i er kår, i synnerhet köläget är viktigt att följa med.

Härligt att corona-situationen går mot det bättre och vi får börja återgå till scouting med veckomöten tillsammans, givande träffar och evenemang då begränsningarna minskar eller avskaffas. Det är förstås ändå viktigt att fortsättningsvis tänka på hygienen, att gärna hålla lite avstånd speciellt inomhus och att komma ihåg masken i situationer där det behövs.

Nytt stöd för medlemsregisteransvariga och kårekonomer

Hädanefter skickas ett automatiskt meddelande från medlemsregistret Kuksa till varje person som får ett nytt uppdrag som medlemsregisteransvarig eller kårekonom i Kuksa. Automatmeddelandet förklarar vilka rättigheter som ingår i uppdraget, var det finns viktiga anvisningar och manualer och vart personen kan vända sig för att få hjälp.

I meddelandet nämns även Teams-kanaler i Finlands Scouters Teams, som riktar sig uttryckligen till medlemsregisteransvariga och kårekonomer och där det samlas tips, anvisningar, info om relevanta utbildningar mm. Diskussionen och inläggen i kanalerna sker (huvudsakligen) på finska. Var och en som är intresserad av sådana frågor kan ansluta sig till kanalerna, även om målgruppen i första hand är medlemsregisteransvariga  och ekonomer. Välkommen med!

Medlemsregisteransvarigas Teams-kanal

Kårekonomers Teams-kanal

Kårens förberedelser inför Finnjamboreen Kajo

Finnjamboreen Kajo nämar sig – om mindre än ett år är det dags! Har er kår redan utsett en kontaktperson för Kajo (även kallad Kajari) i Kuksa? Om inte, så är det hög tid att fixa det. Kårens anmälan till Kajo ska göras senast 31.10.

Det är också bra att börja fundera på lägerkårer. En lägerkår består av en eller flera scoutkårer tillsammans och ska omfatta ungefär 100 personer, hellre lite fler än färre.

Varje lägerkår utser en egen lägerkårchef, en lägeruppdragschef och en lägerprogramchef, samt spejarscoutlotser som hjälper till att få vardagen att fungera under lägret.

Läs mer om Kajo och lägerkårerna

Spelar ni musik på era läger?

Visste du att också scoutkårer behöver musiklicenser från Teosto för att spela upp upphovsrättsskyddad musik till exempel på lägerbål, discon och andra tillfällen. Musik och sång är ett viktigt element på scoutevenemang, uppträdanden och gemensamma program. Att spela upp musik inom scoutverksamheten räknas som att framföra musik offentligt och därför behövs musiklicensen från Teosto.

Läs mer om Teosto och musiklicenser

Scoutledarträffar 25 och 26 september

Visst har du väl noterat att scoutledarträffarna närmar sig. Äntligen dags för fysiska träffar igen, där vi kan samlas, prata och äta tillsammans! Den 25.9 kl 10 samlas vi i Kronoby (Brobyggarnas kårlokal) och Åbo (Cygnaeus skola. Den 26.9 kl. 10 står Helsingfors (Rastis ungdomsgård) och Vasa (SFV) i tur.

På programmet finns en liten dos aktuell info och så fördjupar vi oss tillsammans i hållbarhet inom scoutingen (vad kan och vill ni göra i er kår?), trygghet och trivsel, samt scoututbildningar. Tid reserveras även för att ni ska få umgås, prata med ledare från den egna och andra kårer och planera tillsammans.

Ta ledarkompisarna med och anmäl dig i Kuksa senast 17.9!

Anmälan till årets Roverscout- och ledardagar har öppnat

Roverscout- och ledardagar år 2021 går under namnet Nokia – Connecting scouter. Evenemanget tar plats 29-31.10 på Urhattu lägergård i Nokia. Också i år ordnas en träff för hela chefstrion under lördagen kl. 16.00. Chefsträffen är också till för dig som ännu inte är chef men snart ska börja ditt uppdrag som chef i kåren. I din anmälan till Nokia-Connecting scouter meddelar du samtidigt om du deltar i chefsträffen. Sista anmälningsdagen är 3.10, mera info och länk till anmälan

Lägerorganisationsutbildningen sparrar er inför sommarläger 2022!

Vill du eller känner du någon som skulle vilja lära sig att dra ihop ett lite större scoutevenemang? Eller kanske var det fullt kaos inför kårens senaste förläggning? Vill du ordna läger med kompisarna från grannkåren men ni vet inte hur ni ska göra? FiSSc ordnar för första gången en kurs i att ordna läger (och förläggningar, vandringar och andra evenemang med många deltagare, nya samarbetspartners eller invecklade arrangemang). Kursen ordnas digitalt med utbildningskvällar med olika teman; du kan delta i alla eller välja ut bara ett fåtal om du vill fördjupa dig i vissa delar av lägerfixandet.

Fundera i kåren på vem ni vill att deltar i kursen. Är det er styrelse som borde delta för att komma igång med planeringen av ett samläger med grannkårerna, eller vill ni att ert explorerscoutgäng skaffar sig de grundläggande lägerfixarfärdigheterna? Eller anmäler ni er hela bunten, och kollar sedan i programmet vem som deltar när?

På kursen får ni stöd och tips för bl.a. projektledning, ekonomi, tidtabeller, säkerhet, infra och juridiska frågor.

AKTUELLT, TIPS OCH VERKTYG!

 • FiSSc:s kvällste har kört igång. Första kvällstet 7.9 handlade om marknadsföring och synlighet. Missade du det? Nästa gång blir den 5.10 och då pratar vi om kårers adventskalenderkampanj. Höstens alla datum och teman
 • Vi påminner om exit-undersökningen, som ger svar på varför olika personer väljer att sluta i scouterna. Ett frågeformulär skickas automatiskt till alla dem som skrivits ut ur medlemsregistret. Inkomna svar på exit-undersökningen skickas till kårens chefstrio. Kolla gärna genom dem för att se om där är något som ni borde reagera på. Eftersom svaren skickas direkt från webropolen med avsändaradressen messages-noreply@webropolsurveys.com kanske de slinker förbi, så ifall ni inte fått några svar alls på länge kan det vara lönt att ta en extra titt i inkorgen eller skräpkorgen.

FÖR KÅRCHEFEN

Scoutklubbar i anslutning till skolan

Finns det en skola i närheten som satsar på klubbar och där det finns intresse för scouting?

Har du hört om den så kallade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet? Den har som mål att erbjuda gratis och lättillgänlig hobbyverksamhet för skolbarn i skolan via olika slags klubbar. Kommunerna har kunnat ansöka om finansiering för klubbverksamhet i skolorna och betalar klubbledarna.

Finlands Scouter ser det här som en fin möjlighet att sprida scouting till allt fler och uppmuntrar scoutkårer att utnyttja den här verksamheten. Scoutklubbar i anslutning till skolan ger möjlighet för barn att bekanta sig med scouting på ett lätt sätt.

Är det här något som kunde intressera din kår?

Här kan du bekanta dig med två olika modeller för scoutverksamhet i skolan som Finlands Scouter har utarbetat:

 1. Modell 1 handlar om scoutklubbar efter skoldagen och hänger ihop med Finlandsmodellen
 2. Modell 2 handlar om att ordna scoutverksamhet i skolan för kårmedlemmar.

Läs mer om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Ny webbplatslösning för kårer

För att ge så många kårer som möjlighet att ta i bruk användarvänliga webbsidor som följer scouternas grafiska profil har Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter under 2021 tagit fram en ny sidmall i WordPress som kårerna kan använda för sina webbsidor.

WordPress-temat som använts hittills har nått slutet på sin livscykel  och håller på och fasas ut. Stödet för de sidorna upphör i mars 2022.

Den nya webbplatslösning är särskilt riktad till kårer som vill ha en lättanvänd, snygg webbplats som följer scouternas grafiska profil. Den nya lösningen är utformad för att stödja kårens medlemsrekrytering och bl.a. kommunikationen mellan medlem och vårdnadshavare.

Årspriset är 99 euro.

Kallan tytöt är en av de första scoutkårer som använder den nya sidmallen. Här kan du läsa vad kårchefen Anni Rissanen tycker om sidorna. (på finska)

FiSSc förverkligar skolkampanjen Äventyrsveckan 2021

Äventyrsveckan riktar sig till elever i årskurs 1–2, eftisar och deras lärare. 1664 barn från 60 olika svenskspråkiga klasser/eftisgrupper kommer att bekanta sig med scouting under hösten via materialet. Aktiviteterna förverkligas i sin helhet av personalen, men det är ett utmärkt tillfälle för kåren att marknadsföra sin egen verksamhet genom att göra ett skolbesök eller dela ut flyers till skolan.

FiSSc kommer skilt informera alla de kårer som har en skola eller ett eftis i sin region som är anmäld till kampanjen. Infon kommer per mejl till chefstrion inom kort så håll ögonen öppna på din mejlinkorg.

Temporär lag om föreningsmöten i kraft till 30.6.2022

Många kårer har vid det här laget redan upplevt föreningsmöten på distans. Den tillfälliga lagen om avvikelse från föreningslagen m.fl har uppdaterats och förlängts till 30.6.202.

I och med den nya temporära lagen kan föreningsmöten, oavsett vad som står i stadgarna, senareläggas så att de ordnas före utgången av september 2021 (men inte senare än så).

Föreningar kan också med ett styrelsebeslut tillåta deltagande i föreningsmöte på distans, även om detta inte tillåts i stadgarna. Styrelsen kan dessutom besluta att tillåta användingen av ombud, oavsett stadgarna.


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

För nya vuxna är det viktigt att känna att de vet vad de ska göra och var de hör hemma

Ta med den nya vuxna

På FiSSc:s hemsidor finns olika slags material som stöder introduktionen av nya vuxna. Det allra viktigaste är ändå att det finns någon som bär ansvar för att ta väl emot den nya och tillsammans med hen fundera på det bästa sättet att lära känna scouting och kåren. Att bli inbjuden till kårens evenemang eller till exempel en utfärd med andra ledare och vuxna ger en bra scoutstart åt den nya vuxna.

Ledarvård skapar gemenskap och en bra anda

Kårens ledare både behöver och förtjänar att också ha roligt tillsammans med andra vuxna i kåren. Sådant som kan kännas lite motigt men ändå måste göras fixar sig ofta lättare om ledarna vet att de är omgivna av härliga ledarkompisar, som de kan koppla av och ha roligt med mellan varven. Vad är ditt bästa minne av ledarrvård? Är det något som kunde göras på nytt?

Uppmuntra kårens medlemmar att utbilda sig! sista anmälningsdag 15.9.

Senast nu är det dags att titta igenom FiSSc:s kurs- och evenemangsutbud för hösten och fundera på vilka av utbildningarna som skulle gagna kårens medlemmar. Vilka roverscouter börjar bli redo för grundutbildningen för scoutledare? Vilka explorerscouter skulle få ny inspiration och fler idéer genom att delta i gruppledarutbildningen, och vilka ledare skulle borda gå scoututbildarutbildningen för att få en djupare insikt i hur man på ett mångsidigt och kvalitativt sätt kan lära ut scouting? Sjöräddningskursen ger deltagarna kunskap i krishantering och lär dem framförallt enormt mycket om dem själva. Första hjälpen-kurserna är viktiga att ha i bagaget i de flesta situationer.

Chefsutbildningen är ett fantastiskt tillfälle för dig själv och dina chefskolleger att hitta smidiga lösningar och fungerande modeller i era uppdrag. Om ni deltar alla tre tillsammans får ni massor av utbyte av varandra.

 • Fundera i kåren på vilka grejer era scouter och ledarkompisar skulle ha nytta och glädje av!
 • Sista anmälningsdag till de flesta FiSSc-kurser och evenemang under hösten är 15.9.
 • Du hittar fantastiska infoblad och mycket annan matnyttig evenemangsinfo på våra hemsidor

TIPS OCH VERKTYG

En ny plansch om scoutingens utbildningsstig illustrerar de ledarskapsutbildningar som ordnas för scouter. Dessutom erbjuds ju olika färdighetsutbildningar såsom uteutbildning, sjöutbildning och tävlingsutbildning mm. Följ med händelsekalendern och läs mer om utbildning.

EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR

 • Scoutledarfortsättningsubildningar (Treklöver-Gilwell) ordnas året runt av Finlands Scouter. Nu är anmälan öppen till en skärgårds-TG (Ko-Gi 143 Saaristokurssi). Du kan läsa mer om TG-kurserna år 2022 på Finlands Scouters hemsidor.
 • Finlands Scouter ordnar partion iltateet (på finska) den 20.9 med temat ”Hyvän olon aakkoset”. Där behandlas olika (knepiga) situationer aktiva ledare kan stöta på i grupper och ges tips och stöd för hur det går att förebygga och hantera sådana situationer bl.a. genom en trygg och öppen atmosfär. Info om partion iltateet och alla teman för hösten och våren.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Följ upp scouternas scoutstig och gjorda aktiviteter med Kompassen

Kompassen är en app som både scouter och deras ledare kan använda för att hålla koll på scoutstigen och på vilka aktiviteter scouterna har gjort. Appen innehåller alla scoutprogrammets aktiviteter, och där kan ledaren kryssa i en aktivitet åt alla patrullens medlemmar efter patrullmötet, eller så kan scouten själv kryssa i en aktivitet när hen gjort det, så kan ledaren godkänna märkningen. I appen kan man också kryssa i aktiviteter som påbörjade, och de aktiviteter man gillat extra mycket kan man märka som favoriter. Appen är följaktligen en uppföljare till aktivitetskorten.

För att appen ska fungera i gruppens verksamhet så krävs det att gruppen och finns i Kuksa och att rätt person har uppdraget som gruppens ledare; då kan man logga in i appen med sitt scoutID och få tillgång till alla finesserna. Loggar man inte in kan man fortfarande bläddra igenom aktiviteter, men kopplingen till gruppledaren saknas och appen fungerar då inte som uppföljningsverktyg på samma sätt.

 • Läs mer instruktioner samt info om vad som behöver fixas innan Kompassen tas i bruk i gruppen
 • Själva kompassen finns här: kompassi.partio.fi. (appen fungerar bäst i telefonen, men kan också användas på dator.

Har ni kårmedlemmar i åldern 15-22 som är intresserade av sociala medier, marknadsföring och kommunikation?

Tipsa dem om YSP-kursen! YSP står för Young Spokesperson och är en kurs som Finlands Scouter arrangerar varje år. Deltagna som går kursen utbildas till att bli medieambassadörer för scouting, alltså som språkrör. Under kursen lär man sig också hur man kan påverka scoutingens kommunikation och olika verktyg. Kursen tar plats 14–16.1.2022 och sista ansökningsdagen är 3.10.

TIPS OCH VERKTYG

 • Seppo.io passar utmärkt för att bygga upp spårningar och olika spel, och i scoutbiblioteket i seppo finns redan en del spel att välja och vraka bland. Läs mer om seppo.io
 • Också i höst finns ett stort utbud av åldersgruppsevenemang och färdighetskurser för spejar-, explorer- och roverscouter i FiSSc:s händelsekalender. Du hittar fantastiska infoblad som du kan använda för att sprida informationen till scouterna i åldersgrupperna, och mycket annan matnyttig evenemangsinfo på våra hemsidor.