Chefspost 6/2020

FÖR HELA CHEFSTRION:

 • Den virtuella FiSScAkademin den 24.10
 • Chefsträff online den 29.10
 • Adventskalenderkampanjen är i full gång
 • Ny sida om psykiskt välbefinnande
 • Aktuellt: corona-anvisningar och corona-info

FÖR KÅRCHEFEN

 • Att ordna höst-/årsmöte på distans
 • Kårens trygghetspersoner
 • För sjöscoutkårer – Koll på certifikaten

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Hur förbättra trivseln i ledarkåren?
 • För sjöscoutkårer – Utnyttja båtförarkursens onlinevariant
 • Tips och verktyg: trivselspel, mellanhandslag, Open Badge, självutvärdering

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Programsatsningen Även jag leder!
 • Tips och verktyg: corona-anvisningar, Finlands Scouter och nya scoutlöftet

FÖR HELA CHEFSTRION

Den virtuella FiSScAkademin 24.10

Lördag 24.10 bjuds alla scoutledare in till den virtuella FiSScAkademin!

Det fysiska evenemanget är inhiberat, istället arrangerar staben FiSScAkademin fullt ut online! Familjescoutledarutbildning, motivation, emotionell intelligens, scouting i framtiden är några av de workshopsteman som du kan ta del av online. Dagens avslutas med FiSSc:s första lägerbål online! Läs mer om programmet och anmäl dig senast 22.10! Sprid också information om evenemanget inom din kår!

Välkommen på chefsträff online den 29.10 kl. 19-20.30!

Den 29.10 ordnas en chefsträff online för alla kår-, program- och uppdragschefer i FiSSc. Vice kårchefer och blivande chefer är också välkomna!

Du får prata med andra i samma uppdrag, bolla idéer, berätta om dina bästa tips och ställa frågor.

Vi funderar bl.a. på corona-tiden i kåren, hur det påverkat verksamheten och vilka alla geniala idéer scoutledare har kommit på för att kunna scouta på ett tryggt och bra sätt mm. Ett annat altarnativ är att fokusera på ledarrekry och introduktion, hur man roterar uppdrag i kåren och hur man får ihop en bra styrelse, ifall det intresserar dig mer.

Frågor? Kontakt kårstödskoordinator Andrea eller styrelsemedlem Mixo (fornamn.efternamn [at] scout.fi)

Vad borde du tänka på i ditt ledarskap just nu?

Verksamhetsplanen för nästa år

Det är dags att sammanställa verksamhetsplanen för 2021. Här gäller det att tänka på helheten, att hela tiden ha kårens långtidsplaner i bakhuvudet samtidigt som ni funderar på mer specifika detaljer gällande åldersgrupperna mm. Det är en bra idé att redan i  det här skedet planera arbetsfördelningen och utse ansvarspersoner. Kolla också att uppgifterna om vårens grupper är uppdaterade i Kuksa. Läs mer om verksamhetsplanering på föreningsresursen.

I år är det en bra idé att fundera på nya kreativa sätt att arrangera verksamhetsplaneringsträffar eller -helger. Varför inte göra en dagsutflykt och planera verksamheten utomhus? Det går också bra att planera verksamheten på distansmöten, t.ex. via Microsoft Teams som blivit tillgängligt även för scoutkårer.

Fyll på grupperna

Det är mycket roligare att planera verksamhet för fulla grupper. Genom att fylla grupperna ser ni också till att det i framtiden finns ledare som kan rulla på verksamheten. Någon av de nya vargungarna kan bli kårchef om 20 år. Nu är rätt tid att planera rekrytering till januari, som är en bra tidpunkt att börja en ny hobby såväl för barn och unga som för vuxna.

Julen närmar sig

Vi uppmuntrar er att inte helt skippa allt slags julfirande och löftesgivning trots corona-epidemin. Försök i stället att hitta på nya trygga lösningar och bolla gärna idéer med andra kårer och chefstrion. En julfest utomhus i skenet av lyktor och olika slags aktiveter familjevis kan vara både stämningsfullt och tryggt. Ni kommer väl ihåg att kontinuerligt följa med vilka corona-anvisningar som gäller för offentliga evenemang på er ort och i ert område.

Till jultiden hör också att tacka alla för det gångna året. Hur brukar ni tacka varandra i er kår? Ett personligt tack värmer extra mycket.

Adventskalenderkampanjen är i full gång!

Vuoden 2020 adventtikalenteri.

 • I år säljs adventskalendrarna under exceptionella förhållanden. Vi har samlat anvisningar och tips, för att hjälpa er att få en trygg och lyckad försäljning också i år. Se mera här.
 • Finlands Scouter har skapat en padlet där du du kan fylla i dina egna bästa tips för kampanjen och läsa vad andra scouter har hittat på.
 • Vill ni sälja adventskalendrar på Citymarket i år? Finlands Scouter har landsomfattande kommit överens med alla landets Citymarket affärer i år om en jippohelg 21-22.11 kl. 10-15. Det saknas ännu försäljare på en del av affärerna på FiSSc:s område (bl.a. Kyrkslätt, Vasa, Karleby, Jakobstad) Meningen är alltså att alla Citymarket affärer i landet under den helgen har en scoutkår på plats som säljer kalendrar. Kåren kan anmäla sitt intresse med den här blanketten. På basen av alla intresseanmälningar erbjuds kårer en möjlighet att sälja kalendrar under jippot. Kåren förbinder sig då att finnas på plats under den tid ni anvisats. Kårer som har flera betalsätt i bruk (ej endast kontanter) prioriteras då turer delas ut. Utöver det delas försäljningsmöjligheten ut enlig anmälningsordning. Varje grupp som deltar i jippot bör ha minst en myndig ledare med sig under hela jippot
 • I materialbanken finns marknadsföringsmaterial, t.ex. planscher, bilder och brevbotten.

Ny sida om psykiskt välbefinnande i scouterna!

Nu har FiSSc en ny webbsida om psykiskt välbefinnande i scouterna som tar upp vikten av att ta hand om sin psykiska hälsa och ger information som man behöver både för att förstå sig själv och för att få bättre insyn i psykisk hälsa överlag och på det viset lättare kunna bemöta andra som mår dåligt; till exempel en scout som man är åldersgruppsledare för, eller en kompis i ledargänget.

Sidan ger information och konkreta tips. Bekanta dig gärna med den och kom ihåg den som en bra källa att återvända till senare.

Aktuellt


FÖR KÅRCHEFEN

Att ordna höstmöte/årsmöte på distans

Kåren kan fortsättningsvis ordna sitt höstmöte på distans, även om den möjligheten inte nämns i stadgarna. Den tillfälliga lagen som tillåter att att ordna möten på distans eller anlita ställföreträdare har förlängts till 30.6.2021.

Däremot bör föreningsmöten enligt den uppdaterade tillfälliga lagen hållas inom utsatt tidsram, de får inte skjutas upp.

Kårens trygghetsperson

I varje kår ska det finnas en-två utnämnda myndiga trygghetspersoner. Det är viktigt att alla i kåren vet vem eller vilka som är trygghetspersoner, och vet att det är den/de personerna som man kan prata med, ställa frågor till och berätta för om misshandel eller felbehandling som man själv eller någon man känner utsätts för. Ifall det inte finns en skild trygghetsperson i kåren så sköts uppdraget av kårchefen. Oberoende av om det är kårchefen som sköter uppdraget eller om det är en/flera andra ledare i kåren så är det viktigt att i Kuksa märka ut vem/vilka kårens trygghetsperson(er) är. Läs mer om trygghet.

För sjöscoutkårer – Koll på kårens certifikatlistor

Har ni i kåren scouter som deltagit i båtförarkursen eller skärgårdsskepparkursen under de senaste årena? Har de slutfört utbildningen (seglat praktikseglatserna) och ansökt om certifikat (övningscertifikat för båtförarkursen, skärgårdscertifikat för skärgårdsskepparkursen)?

Fundera gärna på om ni har någon i kåren som bara behöver en liten puff i rätt riktning för att få certifikat. Övningscertifikaten beviljas av kårchefen (men meddelas sjörådet via programkoordinator Gunzi (gunilla.edelmann@scout.fi); skärgårdscertifikatansökan skrivs under av kårchefen och skickas sen in till sjörådet (via programkoordinatorn) för att behandlas där.

I Kuksa kan du ta ut en lista över alla beviljade certifikat i kåren och där kolla om den stämmer överens med de officiella och inofficiella listor ni har i kåren över medlemmarnas certifikat. Om de inte stämmer överens; kontakta Gunzi.

Kontakta gärna Gunzi om du känner att du vill bolla certifikatansökningarna; hur ni ska tänka kring vem som ska puffas; hur ni hittar beviljade certifikat i Kuksa; hur ansökan görs etc.

Viktigt att komma ihåg vid skärgårdscertifikatansökan: bedömningsblanketten från skärgårdsskepparkursens praktikdel.


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Hur förbättra trivseln i ledarkåren?

Kårens vardag fungerar smidigt och det är lättare att ta tag i även utmanande situationer då kårledning har grunden i skick. Allra först gäller det förstås att ta reda på vad de frivilliga tycker att fungerar bra och vad som kanske inte riktigt är som det borde. Det finns åtminstone två lätta sätt att göra det: utnyttja resultaten från Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten eller gör helt enkelt en egen omröstning för ledarna, till exempel med små papperslappar.

För sjöscoutkårer – Utnyttja båtförarkursens onlinevariant

Har ni många ledare i kåren som borde gå båtförarkursen, men som inte får till det för att de inte kan eller vill avvara det veckoslut då den ordnas, för att den är för långt borta från kårens hemort eller av nån annan orsak. Båtförarkursen behövs för att man ska kunna beviljas övningscertifikat och senare skärgårdscertifikat och högsjöcertifikat, kunskaperna behövs för att kårens seglatser ska vara trygga, och certifikaten behövs bland annat för att scoutförsäkringen ska gälla ombord på kårens seglatser.

Om veckoslutsbåtförarkursen inte går att få in i kalendern så är båtförarkursens onlinevariant ett ypperligt alternativ. Då går ledaren kursen enligt egen tidtabell då det passar hen själv. Kursens målgrupp är ledare och äldre roverscouter (=personer som fyllt 20); explorerscouter och yngre roverscouter rekommenderas fortfarande starkt att delta i båtförarkursen som veckoslutskurs.

Mer info om kursen och anmälningslänk

Det är önskvärt att kursdeltagaren har någon form av kursmentor (till exempel en annan ledare i kåren som har goda navigations- och scoutskepparkunskaper) som hen kan bolla frågor och övningar med.

Tips och verktyg

 • TRIVSELSPEL: Använd trivselspelet som inspiration för att diskutera välmående, motivation och ork i ledarkårern.
 • MELLANHANDSLAG: mellanhandslaget är en lägeskoll under uppdraget för att checka hur ledaren trivs i sitt uppdrag och hur det ska fortsätta.
 • OPEN BADGE: är ett ett sätt att synliggöra vad du har lärt dig inom scoutingen. Här kan du läsa mer om Open Badge och hur du ansöker om en.
 • SJÄLVUTVÄRDERING: blanketten för självutvärdering av ledarskap hjälper dig att bedöma ditt eget ledarskap.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Programsatsningen Även jag leder

Visst kommer du ännu ihåg årets programsatsning Även jag leder? med aktiviteter, lekar och tankeväckande berättelser för varje månad under kalenderåret (men tipsen kan självklart användas närhelst de passar in i kårens övriga program)

Tips och Verktyg

 • CORONA-ANVISNINGAR: Vad ska programchefen tänka på gällande programverksamheten just nu? Följ med FiSSc:s anvisningar och kårinfo i coronatider. Du hittar dem via länkarna ovan under delen för hela chefstrion.
 • FINLANDS SCOUTER OCH DET NYA SCOUTLÖFTET: Finlands Scouters medlemsmöte besluter om den nya grundstadgan den 14-15.11. Om förslaget till en ny grundstadga godkänns som sådant innebär det att även scoutlöftet förnyas. Förändringen träder genast i kraft. Du hittar mer information om bakgrunden till uppdateringen av grundstadgan i det här inlägget och på sidan partio.fi/arvokeskustelu (på fi).