Chefspost 6/ 2019

FÖR HELA CHESTRION

  • Tack för ett fint scoutår
  • Gör årsrapporten till en rolig gej!
  • Sök till mentorprogrammet
  • Lediga uppdrag i uppdragsbörsen

FÖR KÅRCHEFEN

  • Fyll grupperna i januari och ta med nya
  • Frenckell-understöd 2020

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

  • Du kommer väl ihåg att tacka ledarna
  • Välkommen till scouting- utbildningen på webben

FÖR PROGRAMCHEFEN

  • Även jag leder 2020 – programsatsningen
  • Häg med på sommaräventyr med Najs 2020

FÖR HELA CHEFSTRION

Tack för ett fint scoutår!

Kram och tack för ett fint scoutår! Tack för att du tar hand om kårens medlemmar och följer med medlemsantalet, tack för ditt stöd till gruppledarna, tack för all aktiv verksamhet, tack för att du säljer adventskalendrar o.s.v. Tack för att ni chefer tillsammans ser till att det finns scoutverksamhet på er ort! Scouting erbjuder meningsfylld verksamhet till scouterna och ger upplevelser, vänner, nya kunskaper och färdigheter. Därför är det det så viktigt att ta väl hand om kåren och vara en bra ledare. Utan er insats som chefer skulle det inte finnas något sådant här.

Om din kår inte ännu har tagit chefstrion i bruk, rekommenderar vi att prova på det så fort som möjligt. Uppmuntra gärna i samma veva även grannkåren att använda sig av triomodellen. Scoutverksamheten i kåren blir som bäst då ledarskapet fungerar smidigt, det finns flera bra ledare och uppdragen inte blir övermäktigt stora.

Gör årsrapporten till en rolig grej och vinn en bastutur på Najs 2020!

Till slutet på året hör att fylla i kårens årsrapport. Det är kanske inte den mest sprittande scoutgrejen att göra som avslutning på höstsäsongen /inledning på vårsäsongen, men det är en viktig sak som kan vara till stor hjälp både för kåren, dig själv och FiSSc samt FS. Du får själv en bra överblick över läget i kåren och dess verksamhet medan du fyller i. Vem vet? Du kanske får någon bra aha-upplevelse. Åt FiSSc och FS ger årsrapporten värdefull info om hur kårerna mår och vad de gör, hur olika delar av scoutprogrammet fungerar (t.ex. vilka frivilliga aktiviteter intresserar mest eller minst?), hur olika slags satsningar har utfallit o.s.v. Så varför inte samla ihop chefstrion, fixa lite god mat eller bra snacks och gör det hela till en mysig stund då ni tillsammans utvärderar kårens verksamhet och funderar på framtiden medan ni knackar in svaren i webropolen.

Årsrapporten består av fyra delar: kårchefen, uppdragschefen och programchefen fyller i varsitt frågeformulär för kåren och dessutom finns det en verksamhetsrapport med statistik om kårens aktiviteter. Den 6.1 får du till din e-post en personlig länk till frågeformuläret för just ditt uppdrag. I år förekommer några enstaka frågor som ställs till samtliga chefer, eftersom idén är att belysa samma tema ur olika synvinklar och ge möjlighet till flera uppdragsinnehavare att säga sin åsikt. Om din kår inte har en komplett chefstrio och du fyller i mer än en del av årsrapporten så hoppas vi att du har överseende med att samma fråga dyker upp på nytt. Det går bra att kopiera in samma text i de olika formulären eller att svara ungefär något liknande i dem alla. Du kan redan nu bekanta dig med frågorna i den här pdf:en.

Observera att i år plockas förhandsuppgifterna till statistikdelen för kårens verksamhet (grupper, avlagda märken, utfärder och läger) ur Kuksa först den 31.12, så att hela årets verksamhet hinner med. Det gäller alltså att under december sätta uppgifterna i Kuksa i skick, så att allt stämmer.

Årsrapporten öppnar den 6.1 och ska besvaras senast den 31.1.! Se här för mer info

Bland alla kårer som fyllt i årsrapporten lottar vi ut en egen bastutur på Najs 2020! Visst är ni väl också på väg till förbundslägret (annars kan ni ju inte tävla om priset).

Sista chansen att anmäla sig till chefsutbildningen och chefsdagen 25-26.1

Kom med på chefsutbildning i januari! Det finns ännu tid att anmäla sig fram till 8.12.
Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallellt.

I Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Du får också bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna.

Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.

Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a.  till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet.

För den som redan gått chefsutbildningen rekommenderar vi att komma med på chefsdagen på söndag. Sista anmälningsdag 8.12.

Sök till mentorprogrammet – som adept eller mentor

Ansökan som adept till mentorprogrammet har öppnat. Mer info om mentorprogrammet och länk till ansökningsformuläret hittar du på den här sidan.

Lediga uppdrag i uppdragsbörsen

I Uppdragsbörsen finns många lediga uppdrag inför 2020 så som gruppmedlemmar, projekt- eller stabsuppdrag på förbundsnivå. Du hittar också på samma sida lediga basuppdrag för Najs! Finns det ledare i kåren eller någon i din bekantskapskrets som du tror skulle passa bra i ett uppdrag? Tipsa gärna vidare!


FÖR KÅRCHEFEN

Fyll grupperna i januari och ta med nya

För många känns det naturligt att påbörja en ny hobby i januari. Det lönar sig alltså för kåren att vara beredd att ta emot nya gruppmedlemmar och varför inte starta upp en helt ny grupp?

Ta med kompisar, börja med famljescouting, egna aktiviteter för vuxna och/eller ledare… Det finns all slags möjligheter att prova på något nytt och få med fler i verksamheten. Marknadsföringsmaterial hittas i materialbanken.

Frenckell-understöd 2020 för att utveckla chefstrions ledarskap

Understöd från Waldemar von Frenckells –stiftelse beviljas år 2020 för kårprojekt med målsättning att utveckla chefstrions ledarskap på ett sådant sätt att det konkret gagnar scoutverksamheten i åldersgrupperna och stöder välmående hos de barn och unga som är medlemmar i kåren.

Sista ansökningsdag 28.2. Läs mer!


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Du kommer väl ihåg att tacka ledarna för det gångna året!

Året lider mot sitt slut och det är dags att blicka tillbaka på allt det ni lyckats åstadkomma under hösten och tacka dem som bidragit till det. Det är inte svårt att säga tack, men det är lätt att glömma bort att göra det.

Ta för vana att tacka ledarna genast efter varje evenemang, möte eller utfärd. Gör det till en vana att tacka – öppet, offentligt och omedelbart. Bygg upp och understöd en bra tack-kultur: du kan t.ex. på säsongsavslutningen dela ut till varje ledare ett kort, där alla fått skriva en personlig hälsning och beröm till mottagaren. Vandringspriser och olika traditioner för att fira och uppmärksamma vad ledarna har åstadkommit skapar en bra känsla och gemenskap i kåren. Glöm inte bort den där blyga som inte gör så mycket väsen av sig men som år ut och år in gör en stor insats.

Regelbundna handslagsdiskussioner är en bra kutym! Mellanhandslaget ger möjlighet att blicka tillbaka, tacka och fundera på vad som lyckades utmärkt, vad som var okej och vad man kunde göra ännu lite bättre nästa gång. Även i avslutande handslag är det viktigt att tacka.

Välkommen till scouting-utbildningen kan nu göras på webben

Välkommen till scouting webbutbildningen riktar sig till nya vuxna som gått med i scouterna och till föräldrar som är intresserade av sitt barns scouthobby. Utbildningen består av 5 helheter där man bekantar sig med vad scouting är, hur man verkar inom scouterna, hur man beaktar säkerhetsaspekter och hurdant scoutprogrammet är.

Du kan göra Välkommen till scouting-webbutbildningenmoodle.partio.fi (under FS utbildningar) genom att logga in med ditt ScoutID.  Det tar 1,5-2 timmar att göra alla uppgifter. Du kan avbryta utbildningen i mitten och fortsätta senare, men gör utbildningen i minst 30-minuters avsnitt. Bekanta dig med uppgifterna och gör olika uppgifter enligt ditt eget intresse i den ordning du vill. Då du tycker att du lärt dig tillräckligt kan du printa ut ett intyg av genomförd utbildning.

Scouternas målsmän kan också genomföra utbildningen genom att använda målsmannens eget ScoutID. Många föräldrar kan vara intresserade av ett kortare intropaket till scoutingens värld. Man kan också bekanta sej med Välkommen till scouting-utbildningen som besökare och då behöver man inte registrera sej som moodleanvändare. (OBS! Besökare kan inte få intyg).

Kom också ihåg att i kårerna utnyttja Välkommen till scouting-paketet för att introducera nya vuxna i kårens verksamhet. Utbildningen i kåren passar utmärkt då ni har en eller flera nya ledare som redan är med i verksamheten; eller om ni vill ordna ett rekryteringstillfälle dit ni bjuder in föräldrar och andra vuxna; medan webbutbildningen kan vara ett bra tips för vuxna som vill bekanta sig med scoutingen på egen hand innan de tar steget in i verksamheten. Du hittar paketet här.


FÖR PROGRAMCHEFEN

Även jag leder 2020 – programsatsningen

Programsatsningen 2020 riktar våra blickar mot ledarskapsfärdigheter. Målet är att alla scouter under året lär sig att känna igen de ledarskapsfärdigheter som hen lärt sig i scouterna och kan berätta om dem för andra. Målet är också att alla vi ledare förstår hur och vilka slags ledarskapsfärdigheter man lär sig i verksamheten, eftersom ledarskapet ju finns med som en naturlig del i all slags scoutverksamhet.

Mer information om programsatsningen och tillhörande material kommer upp på scoutprogrammet.fi i januari. Tills dess finns detta års Ut och finn-programsatsningsmaterial på sidan.

Även jag leder!-programsatsningen byggs upp för att naturligt passa in i verksamhetsåret: för varje månad under terminerna finns det en eller flera aktiviteter som lyfter upp olika perspektiv på ledarskap. Aktiviteterna tas från scoutprogrammet, t.ex. så planerar vargungarna i januari kullens verksamhet tillsammans och tar i bruk kulledar-uppdraget. Som tillägg till de olika åldersgruppernas aktiviteter lyfter satsningen också fram olika material och redskap riktade till vuxna. Dessutom kommer satsningen varje månad att ge tips på en lek och en kvällssaga som har med ledarskap att göra.

Häng med på sommaräventyr med Najs 2020!

Förbundslägret Najs närmar sig med stormsteg och efter årsskiftet är det redan möjligt att anmäla sig till lägret! Anmälan för lägret är öppet mellan 14.1-17.3.2020. Ifall du redan nu vill få sommarkänsla finns det massor med lediga basuppdrag att välja mellan på Najs hemsida.

 

Bilder: Eeva Helle, Kristian Jokinen, Meeri Rasivirta, Niko Tamminen