Chefspost 5/2022

Chefsposten 5/2022 skickades den 2.8 per e-post till kårernas chefer, kårsekreterare och vice kårchefer.

INNEHÅLL:

 • Kom igång med höstterminen!
 • Nothamn VIII nästa sommar – kom med och förverkliga lägret
 • Evenemang och utbildningar: scoutledarträffar, FiSSc:s kvällste, FiSSc:s trygghetswebbinarier, Finlands Scouters partion iltateet
 • FÖR KÅRCHEFEN
  • Höstens intagning förutspår kårens framtid
  • Har ni redan en chefstrio?
 • FÖR UPPDRAGSCHEFEN
  • Mot ett nytt scoutår!
 • FÖR PROGRAMCHEFEN
  • Har ni noterat de här datumen och materialen i planeringen av kårens verksamhet på hösten?
  • Tips och verktyg för programchefen
  • Evenemang och utbildningar

Kom igång med höststarten!

Hoppas att ni får njuta av en sommarpaus och härliga läger eller andra scoutupplevelser. Det är ni väl värda! Hösten och den nya säsongen smyger sig ofta på snabbare än väntat. Vi har samlat en minneslista på saker som är bra att tänka på vid det här laget. Höststarten blir mycket lättare och smidigare för er om ni ägnar en stund åt förhandsplaneringen redan nu. Varför inte samla ihop chefstrion eller ett annat lämpligt ledargäng från kåren kring pizza eller något annat gott och ta en titt på minneslistan för höststarten och kavla upp ärmarna? Så kommer ni bra igång då det blir dags. Lycka till och njut av en ny säsongstart! Minneslista för höststarten

Nothamn VIII nästa sommar – kom med och förverkliga lägret

Planeringen av Nothamn VIII har satt igång och nu söks stabsmedlemmar som vill vara med och förverkliga lägret, bl.a. ansvarspersoner för bespisning, program och ekonomi, deadline 15.8. Dessutom rekryteras nästa steg: chefer. Ett läger som Nothamn har något för alla – så oberoende av vem du är och vad du har eller inte har för erfarenhet; ta en titt på uppdragsbörsen och sprid ordet vidare i kåren.
Om du har frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med Fanny Aaltonen som basar för kommunikation och marknadsföring (fanny.aaltonen@scout.fi) eller lägerchef Niki Hamro (niki.hamro@scout.fi).

Evenemang och utbildningar

 • Höstens scoutledarträffar närmar sig: först ut är Åland den 20.8, sedan norra Österbotten 3.9, södra Österbotten 4.9, Helsingfors 6.9 (obs! tisdagskväll) och Åbo 10.9. Läs mer i händelsekalendern och anmäl er.
 • Kom med på FiSSc:s kvällste för att lyssna, diskutera och bli inspirerad om olika scoutämnen. Kvällstena kör igång den 6.9 kl. 20 med temat Kårens verksamhetsplanering med scoutingens strategi som utgångspunkt. På scout.fi/kvallste hittar du programmet för hösten och möteslänkar.
 • FiSSc ordnar tre trygghetswebbinarier under hösten och vintern 2022-23. Missa inte denna unika chans att få redskap och kunskap av inbjudna expertersom kan er hjälpa er att främja trygghet och välmående i kåren! Webbinarierna varar i 1-1,5h och är planerade med tanke på kårens chefer och trygghetspersoner, men är öppna för all intresserade ledare. Boka in datumen i kalendern redan nu och sprid ordet vidare inom kåren. Mer information och anmälningsanvisnignar kommer i augusti.
  • 15.9 kl. 18 Tema: Barn med specialbehov, Barnavårdsföreningen i Finland rf
  • 24.11 kl. 17.30 Tema: Psykisk ohälsa och hur hantera om någon i gruppen/kåren mår dåligt, Psykosociala Förbundet rf
  • 19.1 kl. 18 Tema: Sexuella trakasserier och hur bemöta andra – Ekvalita
  • Finlans Scouter erbjuder också virtuella kvällsträffar (på finska)för trygghetspersoner en gång i månaden. Under hösten behandlas t.ex. vad som är aktuellt för uppdraget som trygghetsperson, en tillbakablick till Kajo, krissituationer och feedback. Mer info och möteslänk på Turva-aikuisen sivu på partio.fi

FÖR KÅRCHEFEN

Höstens intagning förutspår kårens framtid

De allra flesta scouter börjar sin scoutbana i augusti-september och i vargungeålder. Någon av den här höstens nya vargungar kan vara kårens kårchef år 2036! Alla vill förstås inte fortsätta med scouting livet ut och det är helt okej att en del av de som börjar scouta slutar efter en tid. Rent statistiskt sett kan vi säga att en kår som tar in 100 nya vargungar fostrar 29 nya ledare.
Även i framtiden kommer din kår att behöva en stark ledartrupp och personer som delar på ansvaret. De personerna är den här höstens vargungar. Genom att regelbundet grunda nya grupper och varje år fylla på de grupper som ni redan har, ser ni till att kåren är livskraftig och fungerar också i framtiden.

Har ni redan en chefstrio?

Ledargäng som fungerar bra och är nöjda verkar alla ha en sak gemensamt: det finns flera personer som delar på arbetet och de gör tillsammans. Att leda en kår är ett stort och krävande jobb, och alldeles för många kårchefer bär den bördan ensam. Chefsuppgifterna i en scoutkår kan grovt delas in i tre ansvarsområden: att leda kåren som förening, att leda människorna i kåren och att leda förverkligandet av scoutprogrammet. Det här är en logisk fördelning:  

 • Kåren, organisationen, styrelsen, kommunikationen och ekonomin ska snurra på och fungera smidigt.
 • Det finns tillräckligt många aktiva i kåren; dessa trivs och mår bra i verksamheten, uppskattar sina frivilliguppdrag och får både stöd och utbildning.
 •   Scoutprogrammet förverkligas så att varje scout får ta del av bra och mångsidig programverksamhet för sin egen åldersgrupp i så hög grad så möjligt.

Samma tredelning ligger till grund för chefstriomodellen, som förstås kan anpassas till den egna kåren och de personer där finns. Om ni inte har en chefstrio i kåren, rekommenderar vi varmt att ta den i bruk och att dela på arbetet. Även om ni redan haft en chefstrio en längre tid, så är det bra att stanna upp och gå genom er arbetsfördelning tillsammans. Är ni alla överens om vem som sköter vad? Är det något som faller mellan stolarna? Ledarkåren är förstås mer än en chefstrio. Vad är vice kårchefens uppgifter? Vem ansvarar för och sköter kommunikationen?  Vilken roll har kårsekreteraren? De här sakerna är det bra att regelbundet gå genom och diskutera tillsammans.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Mot ett nytt scoutår!

Fina minnen från sommarläger ger inspiration och bär långt. Snart kör det nya scoutåret i gång. Början på scoutåret blir lyckad då ni har ett bra gäng, alla har en plats i gemenskapen och det är lätt att komma med som ny.

Hade ni inte-ännu-scouter med er på Finnjamboreen Kajo eller sommarlägret? Ta vara på deras iver och och bjud in dem till kårens säsongstart eller annars med i verksamheten. Många vill komma med om de blir tillfrågade. 

Regelbundna handslag hjälper både uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Påminn kårens uppdragsgivare om handslagen. Som uppdragschef är det din uppgift att hålla koll på uppdragen i kåren, på vem som börjar och slutar i vilka uppdrag, vilka behov som finns och att handslagsdiskussioner förs. 

Ni hinner ännu rekrytera inför hösten: bjud in nya att komma med i kåren och kontakta även dem som varit aktiva någon gång förut. Sensommaren är för många en tid då nya hobbyer och frivilliguppdrag blir aktuella. Nu gäller det att ta tillfället i akt och att marknadsföra kåren och era ledaruppdrag.  För den som redan haft sitt uppdrag en längre tid, kan ny inspiration fås till exempel genom att delta i någon utbildning.  Vad skulle ledarna i er kår behöva eller kanske vilja utveckla?  

FÖR PROGRAMCHEFEN

Har ni noterat de här datumen och materialen i planeringen av hösten?

En av programchefens viktigaste uppgifter är att se till att åldersgrupperna i kåren har välplanerad scoutverksamhet enligt scoutprogrammet. Du kan stöda era gruppledare genom att hjälpa dem göra gruppens verksamhetsplan för hösten. Ett kul och bra sätt är t.ex. att ordna en gemensam dag för alla gruppers verksamhetsplanering och packa med god mat eller snacks.  

Här är några datum och material som ni gärna får beakta i kårens och gruppernas planer för hösten. Programsatsningen, evenemang och kampanjer erbjuder många slags material och aktiviteter som kan utnyttjas i åldersgruppsverksamheten.

 • Nu finns några färdigt planerade möten för olika åldersgrupper, som hjälper att komma igång med höstterminen. Tips för terminsstarten.
 • Programsatsningen Från ord till handling innehåller olika åldersgruppsaktiviteter som berör FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
 • Internationella fredsdagen firas den 21.9. Ni kan uppmärksamma den genom att göra någon av aktivititerna i scoutprogrammet som berör fredsfostran.
 • JOTA-JOTI är världens största scoutevenemang som ni kan delta i via internet och radio 14.-16.10.
 • Adventskalenderförsäljningen börjar i oktober. Scoutprogrammet innehåller olika aktiviteter som anknyter till adventskalenderkampanjen.

Tips och verktyg för programchefen

 • Kompassen-applikationen används för att registrera och följa upp avklarade scoutprogramsaktiviteter. Du kommer väl ihåg att hjälpa gruppledarna att komma i gång med Kompassen, i synnerhet om ni har nya gruppledare.  Användningen av Kompassen baserar sig på den gruppinformation som finns i Kuksa. Det är därför viktigt att se till att gruppens uppgifter i Kuksa stämmer: gruppen är skapad, rätt personer har uppdrag som gruppens ledare, och alla gruppmedlemmar finns med.
 • Ibland kan någon behöva lite personligt stöd och extra hjälp för att scouting ska kunna bli en bra hobby och fungera smidigt. En scoutkompis fungerar som en vän, möjliggörare och ett stöd för ett barn i behov av särskilt stöd som vill vara med i scouterna. FiSScs scoutkompisverksamhet planeras köra igång i höst. Låter det här intressant?
 • Ska ni starta en ny familjescoutgrupp i höst eller har ni nya, ivriga familjescoutledare? En familjescoutledarutbildning ordnas i Åbo den 10.9, genast efter scoutledarträffen.