Chefspost 5/2020

FÖR HELA CHEFSTRION:

 • Vad ska du tänka på i ditt ledarskap just nu?
  • starta gruppverksamheten
  • kommunikation
  • motivera ledarna
  • starta nya grupper
  • säkerhet
 • Scouternas kvällste ger stöd åt chefstrion
 • Mentorträff om emotionell intelligens den 10.11
 • Klyset
 • Chefsträff på FiSScAkademin

FÖR KÅRCHEFEN

 • Kuksa och hemsidorna i skick
 • Att ordna höst- och årsmöten på distans
 • Tips och verktyg

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Uttnyttja material om introduktion
 • Utveckla kåren med hjälp av ”Bästa stället”
 • Tips och verktyg
 • Evenemang och utbildningar

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scouting på distans
 • Minneslista för gruppledare inför hösten

FÖR CHEFSTRION

Vad ska du tänka på i ditt ledarskap just nu?

Starta gruppverksamheten (ni hinner ännu ifall det inte redan är gjort!)

 • Det är superviktigt att få träffa sina kompisar i scouterna och att få känna tillhörighet till en grupp.  Nu är det dessutom extra viktigt att ni kollar att alla hålls med, då vi lever i så speciella och osäkra tider.
 • Varje  grupp bör komma överens om klara spelregler för hur verksamheten fungerar i olika situationer och också för hur kommunikationen sköts, både i kåren och utåt. Hur håller ledarna kontakt med vårdnadshavare och gruppens medlemmar? Hur kommunicerar ni sinsemellan bland ledarna?

Kommunikation

 • Visst har väl medlemmarna och vårdnadshavarna koll  på vad som är aktuellt och gäller för den egna gruppen?
 • Kom ihåg att ledarskap till stor del handlar om kommunikation. Se till att du syns och hörs, att du är lätt att nå och att du är mottaglig, ärlig och öppen. Det är mycket som känns osäkert just nu och det är helt okej.

Motivera ledarna

 • Det har stor betydelse att ni i kåren planerar tillsammans och håller kontakt med varandra. Visst ser du väl till att ingen lämnas utanför diskussionerna.
 • Det är extra viktigt att sporra och uppmuntra varandra nu, då så mycket är osäkert.

Starta nya grupper – få med nya scouter

 • De första mötena har en avgörande betydelse för nya scouter. Samma gäller också hur ni kommunicerar redan innan de första möten äger rum. Om de här grejerna fungerar och lyckas, så känns det bra att börja i er kår.
 • Att regelbundet ta in nya medlemmar är nödvändigt för att kåren ska må bra och verksamheten ska fortsätta ännu i framtiden. Genom att hålla koll på  medlemsutvecklingen och se till att kåren fortlöpande får nya medlemmar, helst i alla åldrar, gör ni en tjänst till framtida ledarkårer så att det även då finns ledare i olika åldrar som kan dela på arbetet och ansvaret.
 • Det är ingen fara om ni inte ännu hunnit starta en ny grupp. Ni hinner ännu! Det går också bra att starta nya grupper t.ex. i oktober eller januari.

Säkerhet

Scouternas kvällste ger stöd år chefstrion

Varannan måndagskväll kan du fixa dig en kopp te, koppla upp dig och lyssna på diskussioner om något aktuellt scouttema (på finska). Tidpunkten och temat för alla kommande kvällsteträffar hittar du på den här sidan. Där finns också inbandningar från de sessioner som redan varit.

Mentorträff om emotionell intelligens den 10.11

Alla scoutledare i FiSSC inviteras att delta i årets Mentorträff – evenemanget kring ledarskap och mentoring som ordnas av Mentorgruppen. Årets Mentorträff blir helt webbaserad så det är lätt att delta oberoende av var i Svenskfinland man verkar.

Årets tema är Emotionell Intelligens och dess betydelse inom ledarskap.

Skriv upp datumet tisdagen den 10:e november redan nu! Tidpunkten är kl. 18 till 20. Anmäl dig här 

Hjärtligt välkomna!  Mentorgruppen

Klyset

Nu söker klyset ett nytt hem för ett år framåt, finns det någon i er kår som förtjänar ett extra T-A-C-K för sin insats? Passa då på och sök vandringspriset Klyset till den personen! Vem som tilldelas priset avslöjas först under FiSSc:S höstmöte den 25.10 i Karis. Sista ansökningsdagen är 1.10.2020, ansökan sker elektroniskt här. På samma adress kan du läsa mer om ansökningskriterierna.

Chefsträff på FiSScAkademin

Den 23–25.10 arrangeras den tredje upplagan av FiSScAkademin på Lärkkulla kursgård i Karis. Evenemanget är för kårens alla roverscouter och äldre ledare. Under lördagen ordnas en chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer. Anmälan till evenemanget stänger 27.9.  Läs mer om evenemanget på scout.fi/fisscakademin

Om du av  någon anledning inte kan vara med på hela FiSScAkademi, men vill delta i endast chefsträffen så anmäler du dig direkt till kårstödskoordinator Andrea (andrea.hynynen@scout.fi).


FÖR KÅRCHEFEN

Tack för att du leder kåren till en ny scouthöst! Då höstterminen kör i gång gäller det att förutom säsongsstarten också fixa en del allmänna föreningsgrejer.

Kuksa och hemsidorna i skick!

Kuvassa Kuksa
Bild: Susanna Mikander

Höststarten innebär även den viktiga uppgiften att se över kårens webbsidor och kåruppgifter i Kuksa. Ta en titt på era uppgifter och uppdatera vid behov.

 • Det är ytterst viktigt att ni på era webbsidor uppger kontaktuppgifter till någon inom kåren. En hälsning på framsidan där ni välkomnar både nya barn och vuxna till kåren hjälper er att rekrytera nya medlemmar. Uppge även information om var er kårlokal är belägen och gärna även mötestider för åldersgrupperna. Det underlättar för vårdnadshavare då de letar efter en ny hobbyverksamhet åt sina barn.
 • Dessutom är det bra att nu under hösten ha med en text på webbsidan om hur ni i er verksamhet beaktar coronavirusepidemin. Texten kan t.ex. lyda:  ”Vi beaktar rådande rekommendationer och anvisningarna i all verksamhet som vi arrangerar.”
 • Lägg även på webbsidan en länk till kårens medlemsansökningsblankett. Ni hittar länken i Kuksa (kårprofilen).
 • Kontrollera att ni i Kuksa (i kårprofilen) märkt ut ”svenska” som verksamhetsspråk.

OBS! Under hösten (augusti-september) lönar det sig att vara extra alert och följa med medlemsansökningarna på framsidan i Kuksa. Nya ansökningar bör behandlas inom 7 dagar (gäller augusti och september).

Kom också ihåg att vara i kontakt med blivande och nya scouter. Det lönar sig att tillsammans med kårens medlemsregisteransvariga komma överens om ett smidigt system för hur ni sköter det här i er kår.

€€€€ Pengar

Skriv upp när stadens/kommunens bidragsansökningar har deadline och boka redan nu in en lämplig tidpunkt för kårens eventuella höstmöte. Många städer/kommunener ger instruktioner om hur föreningar ska göra för att beakta effekterna av corona-epidemin på verksamheten i sina bidragsansökningar och/eller understödsrapporter, ifall detta krävs. Om ni inte får eller hittar någon information om det här, kan det vara värt att ta kontakt och fråga.

Ordna höst- och vårmöten på distans

Kårer vars stadgar tillåter officiella möten på distans med elektroniska hjälpmedel kan hålla sina höst- och vårmöten eller årsmöten t.ex. via Microsoft Teams eller Zoom. Ifall stadgarna inte möjliggör möten på distans, är det hög tid att uppdatera dem. Kontakta FiSSc:s kansli (t.ex. kårstödskoordinatorn eller verksamhetsledaren) om ni behöver stöd för att uppdatera era stadgar.

Riksdagen godkände den 24.4.2020 en tillfällig avvikelse från föreningslagen. Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 1.5.2020 och gäller till den 30.9.2020. Enligt den kan kåren skjuta fram sitt vår-/årsmöte ända fram till den 30.9, använda sig av ställföreträdare med fullmakt på mötet eller ordna mötet på distans, även om stadgarna inte tillåter det. Läs mera om föreningsmöten under undantagsperioden.

Vi vet inte i dagsläget om den tillfälliga lagens giltighetsperiod kommer att förlängas. I vilket fall som helst kan det vara värt att uppdatera stadgarna för att göra det smidigare att leda kåren.

Tips och verktyg

 • I FiSSc:s mall för kårens årsklocka hittar du tips på andra viktiga saker att tänka på under hösten
 • Manualer för Kuksa
 • Adventskalenderkampanjen: Nu är det igen dags att utse kårens julkampanjchef eller julkampanjteam. Vi utgår i nuläge från att adventskalenderkampanjen kommer att kunna utföras, dock med en del restriktioner. Men i nuläge gäller det alltså att utse kårens julkampanjchef/-er genom att ge hen uppdraget i Kuksa! Vecka 38 postar vi årets materialpaket till kårens julkampanjchef. 

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Utnyttja material om introduktion!

Det finns en hel del material som kan användas till hjälp för att ge en bra introduktion till nya vuxna. Det allra viktigaste är att någon eller några personer i kåren tar ansvar för att ta väl emot den nya och funderar tillsammans med hen på det bästa sättet att lära känna scouting och kåren. En personlig inbjudan till något lämpligt kårevenemang eller en utflykt tillsammans med de andra vuxna i kåren är ett bra sätt att inleda sin scoutstig!

Läs mer om att introducera vuxna

Utveckla kåren med hjälp av resultaten från enkäten ”Bästa stället att göra frivilligarbete”

’Bästa att göra frivilligarbete’ – enkäten skickades ut till alla scouter över 15 år i våras. Inom kort kommer ett mejl med resultaten skickats till hela kårens chefstrio. Kåren får ta del av det egna anonyma resultatet om ni har 5 eller flera som svarat på enkäten från er kår. Om kåren har färre än 5 som svarat får ni ta del av FiSSc:s medeltal. Resultaten är ett ypperligt verktyg, speciellt för uppdragschefen, att kartlägga hur er kår mår.

Tips på hur ni tolkar resultaten och hur ni kan jobba med varje fråga. Använd er av dessa speciellt för de frågor som fått lågt medeltal.

Tips och verktyg

Evenemang och utbildningar

I år går det att anmäla sig till scoutledarfortsättningsutbildningen Treklöver-Gilwell också under hösten – DL 30.9!  Observera speciellt den tvåspråkiga TG-kursen som seglats, TG 141! Läs mer här på Finlands Scouters sidor.

 


FÖR PROGRAMCHEFEN

Scouting på distans

På våren var vi tvungna att plötsligt och utan förvarning gå över till distansscouting. Just nu ser det ut som om scouting där gruppen är tillsammans på samma ställe är möjlig, men det kan vara bra att förbereda sig för en plan B ifall pandemiläget förvärras. Ifall ni har medlemmar som inte vill komma på mötena på grund av att de eller någon av deras närstående hör till en riskgrupp så är det också viktigt att fundera på hur ni håller kontakten till dem under hösten.

Här finns tips för att leda och scouta på distans

FS kvällste-webinarium den 17.8 hade temat Näin johdat ryhmää etänä (översatt: Såhär leder du en grupp på distans). Du kan titta på (den finska) inspelningen här.

Informera/påminn gärna gruppledarna om minneslistan för verksamhet under hösten.

#scoutahemma-märket kan utföras också under hösten, ifall det finns behov för distansverksamhet. Andra distansverksamhetstips finns samlade här.