Chefspost 5/2019

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Kårernas bästa tips – guldkorn från scoutledarträffarna
 • Väl planerat är hälften gjort
 • Chefsträff på Lovisa Pursuit

FÖR KÅRCHEFEN

 • Juletiden är en guldålder för medelanskaffning till kåren
 • Hur är det att vara scout i din kår?

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Tryggt tillsammans i scouterna
 • Kårens trygghetsperson
 • Hur är det att göra frivilligarbete i din kår?
 • Studiepoäng genom att scouta
 • Utmärkelsetecken – nyheter!
 • Fixa scoutledarfullmakten på Najs

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Visst kommer ni ihåg att gå Ut och finna

FÖR HELA CHEFSTRION

Kårernas bästa tips – guldkorn från scoutledarträffarna

Visst deltog du väl i någon av FiSSc:s scoutledarträffar (21.9 i Åbo, Vasa, Jakobstad eller Helsingfors + 17.8 i Mariehamn) i höst? Det bjöds på en massa både roligt och informativt program och givande diskussioner. Tack till alla kårledare som var med och bidrog med sina idéer, erfarenheter och kunskap. Ni gör träffen!

En av höjdpunkterna på septemberträffarna var att höra kårernas ledare dela med sig av sina allra bästa tips och berätta vad de gör som de är extra bra på och stolta över i sin kår. Oj, så många guldkorn det kom fram! Vi ger här några smakprov från de olika träffarna:

 • Bastukvällar för roverscouter, föräldrar och ledare varannan månad. Det möjlliggör diskussion, idéer, funderingar och ett öppnare diskussionsklimat.
 • Ledarmiddagar: ledarna umgås över god mat och diskuterar även annat än scouting
 • Ledarresa utomlands
 • Julpysseldag för alla åldersgrupper, ledare och familjer…
 • Samarbete med skolor: de hyr utrustning av kåren och i utbyte marknadsför de scouting
 • Ordna program eller hajk för utbyteselever
 • Kramdjur som kårmaskot: den botar t.ex. hemlängtan hos yngre scouter
 • Chokohajk: på kontrollerna olika slags choklader och scouterna ska försöka gissa vilken extra ingrediens chokladen innehåller
 • Cykel- och simmöten för äventyrs- och spejarscouter för att hålla dem aktiva
 • MasterChef på Trangia
 • Knopstafett
 • och många, många fler …

Väl planerat är hälften gjort

Kolla att Kuksa är uppdaterat för det här året. Alla nya är väl säkert med i registret och grupplistorna.

Gå genom verksamhetskalendern för nästa år och fundera på till vilka evenemang ni bjuder in föräldrar, samarbetsparter, intresseorganisationer, inte ännu scouter, f.d. scouter och ledare eller grannkårarna. Ni är väl noga med att informera alla föräldrar om nästa års tidtabell och planer och att uppdatera hemsidan.

Vilka grupper kan ta emot nya medlemmar fr.o.m. januari? Visst har ni uppdaterad och klar information på webben: platser, adresser, gruppernas mötestider, ålderskategorier och kontaktpersoner (utan onödig scoutjargong). Det är viktigt att informera bl.a. på sociala medier att det kan gå bra att börja den här nya hobbyn också i januari, så att man inte behöver vänta till nästa höst.

Kolla att det finns ledare för alla grupper då de kör i gång i januari. Det är viktigt att också gruppledarna är inställda på och förbereder sig att ta emot nya scouter i början av året, t.ex.genom att ordna kompismöten på vändagen.

Chefsträff på RoLe – Lovisa Pursuit den 9.11

Du har väl inte missat att det ordnas en chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer på Roverscout- och ledardagarna Lovisa Pursuit i Lovisa. Chefsträffen ordnas kl. 16-18 på lö 9.11. Alla chefer och blivande chefer är välkomna! Om du inte har anmält dig till RoLe men ändå vill delta i chefsträffen, så hör av dig till kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi).


FÖR KÅRCHEFEN

Juletiden är en guldålder för medelanskaffning till kåren

Just nu gäller det att sporra och stöda adventskalenderkampanjchefen och att fundera noga på vilka mål ni har för medelanskaffning till kåren. Här nedan har vi samlat några tips som hjälp på vägen.

Adventskalendern ger julstämning åt köparen

Adventskalendern är scouternas överlägset viktigaste medelinsamlingsform. Det är lätt att motivera försäljarna då ni ställer upp ett tydligt försäljningsmål för kåren, som alla tar del av. Tack vare den nya prissättningen har kårerna i år en ypperlig chans att få bättre försäljningsvinst än förut. Kårens andel av av kalenderpriset är t.o.m. 55% högre än i fjol.

Ett klart mål gör det också lättare att berätta för köparna vad pengarna ska användas till. Behöver kårens segelbåt nya segel eller borde tälten förnyas? Ni planerar kanske jubileumsläger eller -utfärder som är snäppet större än vanligt och behöver pengar till det. Du hittar tips på hur man formulerar ett vettigt försäljningsmål på scout.fi/adventskalendern.

I en kundundersökning om adventskalendern visade det sig att många tycker att det är svårt att få reda på var de kan köpa en kalender. “Jag skulle gärna köpa en adventskalender, men jag vet inte var jag hittar en försäljare” upprepades många gånger i undersökningen. Visst är det ju synd att gå miste om potentiella köpare.

Var hittar man era försäljare?

 • Det lättaste sättet att berätta var och när ni säljer kalendrar är via nätsidan www.adventtikalenteri.fi/sv/. Det går lätt att mata in kårens försäljningsställen och tider där via Kuksa. På nätsidan finns det också en nätbutik där era kunder kan beställa kalendrar och rikta sitt understöd till er kår.
 • Olika slags fb-grupper på orten eller i de egna kvarteren/den egna byn och kårens egna kanaler på social medier är ypperliga marknadsföringskanaler. Berätta t.ex. att “Vi säljer scouternas adventskalendrar i lokalbutiken på torsdagar kl. 17-21. Välkomna!”.
 • Det finns mängder av färdigt marknadsmaterial och tips i materialbanken, t.ex. affischer, brevbotten, bilder till sociala medier. Sök under piirit > Finlands Svenska Scouter > Kampanjer > Adventskalendern 2019

Det är ett krävande och ansvarsfullt uppdrag att vara kampanjchef. Ni kommer väl ihåg att sporra, hjälpa till och höra hur det går. Tillsammans går det smidigare!

Kårens julgubbstjänster

Att erbjuda julgubbsservice är ett ganska enkelt sätt för kåren att samla in pengar. Samla ihop några personer som kan ge ett par timmar av sin tid på julaftonen för att ställa upp som julgubbe. Många barnfamiljer vill dela ut julklapparna ganska tidigt för att sedan kunna ta det lugnt och äta julmiddag i lugn ro efter att spänningen släppt då barnen har fått sina presenter.

Kom överens om vem som är julgubbe och vem som kör, ta emot beställningar och gör upp ett tidseffektivt schema med vettiga rutter, så att man inte behöver åka kors och tvärs, fram och tillbaka . Det lönar sig att göra reklam för julgubbstjänsterna i lokaltidningen, lokala facebook-grupper och i samband med kalenderförsäljningen. Ni glömmer väl inte att tänka på inkomstregistret?

Hur är det att vara scout i din kår?

När stannade ni senast upp och funderade på hur det är att vara scout i just er kår? Det finns olika frågor som det kan vara värt att tänka på ibland. Finns det speciella orsaker till att någon person slutat, kan det ibland uppstå spänningar i ledarkåren och varför i så fall, eller vad beror det på att någon annan körde slut på sig själv? Vad är era superkrafter och vilken speciell mix av olika värdefulla egenskaper och kompetenser har ni i kåren?

Det är bra att alltid då och då utvärdera hur det gå och vad läget är. Det hjälper oss att se vad vi är riktigt bra på och vad vi ska hålla fast vid, men också vad som eventuellt kunde vara bra att utveckla för att bli ännu lite bättre. Det finns otaliga sätt att utvärdera, så det gäller att välja något som passar er och kåren bäst.


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Tryggt tillsammans i scouterna

Scoutingen har som mål att främja barns och ungas mentala och fysiska välbefinnande. Det är viktigt att vi alla är med och skapar scoutverksamhet av hög kvalitet och förebygger osakliga eller otrygga situationer. Tryggt tillsammans-anvisningen och och Tryggt tillsammans webbkursen som hör ihop med den har utvecklats för att stöda det här.

Alla 15 år fyllda gruppledare och samtliga kårmedlemmar som är 18 år eller äldre ska genomföra Tryggt tillsammans-utbildningen. Kom ihåg att sprida information om Tryggt tillsammans i kåren och följa upp att alla som det berör verkligen har gjort kursen. Du visste väl att utbildningen är giltig i fem år och att den sedan ska förnyas.

Parledarskap är ett bra sätt att stöda välbefinnande och trygghet i scoutverksamhet. Då det finns två ledare är det lättare att garantera trygghet och säkerhet. FiSSc:s plan för respektfullt beteende hjälper er också att förebygga osakligheter och mobbning. Läs mer!

Trygghetspersonen är ett viktigt uppdrag i kåren!

Alla kårer ska ha en namngiven trygghetsperson. Kårens trygghetsperson utses av kåren och hen ser till att varje medlem känner sig trygg och bekväm i kåren. En trygghetsperson är minst 18 år och känner till Tryggt tillsammans anvisningarna så bra att hen också kan hjälpa kårens övriga ledare att följa dem.

Det är av största vikt att alla kårmedlemmar vet vem som är kårens trygghetsperson, att de kan vända sig till den här personen alltid då det behövs och hur de når hen. Trygghetspersonen kan t.ex. hjälpa till att reda ut mobbningssituationer. Till uppdraget hör också att hålla koll på att alla ledare i kåren har gjort utbildningen Tryggt tillsammans, som är en webbkurs. Tryggt tillsammans-utbildningen är giltig i fem år och bör sedan förnyas.

Hur är det att göra frivilligarbete i er kår?

Det är viktigt att satsa på att de som innehar ett uppdrag i er kår också trivs med det. Det kan kräva lite arbete för att skapa en bra atmosfär och att man uppmärksammar det kontinuerligt. Scouterna har redan i flera år gjort gjort ‘Bästa stället för att göra frivilligarbete’-enkäten. Även om ingen eller få har svarat på enkäten i er kår kan ni ändå kartlägga och fundera hur ni kunde förbättra er egen verksamhet och enligt det diskutera tillsammans hur er verksamhet borde förändras. På scout.fi/bastastallet finns en mängd med tips på hur ni kan gå tillväga för att förebygga och jobba med sådant som upplevs lite extra utmanande i er kår.

Studiepoäng genom att scouta

Innehållet i en stor del av Finlands Scouters officiella utbildningar har bedöms enligt hur många studiepoäng de motsvarar. När du deltar i en sådan här validerad utbildning får du ett officiellt intyg som visar hur många studieppoäng kursen motsvarar. Intyget utfärdas av Studiecentralen Sivis (för Finlands Scouters del) och Svenska Folkskolans Vänner (för Finlands Svenska Scouters del). Med hjälp av intyget kan du anhålla om att din scoututbildning räknas till godo i dina studier. För tillfället erbjuds över 170 studiepoäng i form av scoututbildningar.

Påminn gärna ledarna i din kår om den här möjligheten. Mer info fås av utbildningskoordinator Heidi af Heurlin (heidi.afheurlin@scout.fi)

Utmärkelsetecken – nyheter!

Förnyad ansökningsblankett för Mannerheimspänne i Kuksa

Senast den 15.11 bör alla ansökningar om Mannerheimspännen för utdelning nästa vår vara inlämnade. För att underlätta och göra ansökan mer tydlig har Mannerheimspännesblanketten genomgått en förändring. Kraven för Mannerheimspännet har inte förändrats, utan i stället har dessa spjälkats upp som skilda frågor i blanketten.

Det nya är att ansökande nu begärs med tre konkreta exempel berätta hur mottagaren förbundit sig till scoutingens värdegrund. Exempel ges utgående från hur valspråket, idealen eller en del av löftet uppfylls i mottagarens vardag. För Mannerheimspännet II bör ansökande även skilt motivera hur mottagaren skiljer sig från övriga kårmedlemmar i samma åldersgrupp. Likaså bör den ansökande nu även redogöra för huruvida mottagaren deltar i veckoverksamheten. Glöm inte heller att ni fortfarande behöver ett utlåtande av en utomstående instans. Traditionellt har detta varit skolans rektor men eftersom tecknet nuförtiden kan ansökas även för 19 åringar kan ett utlåtande även komma från en arbetsgivare eller annan insats där den ni ansöker spännet för är aktiv t.ex. församlingen.

Uppdrag som Utmärkelseteckenansvarig i Kuksa

I Kuksa finns nu ett uppdrag för kårens Utmärkelseteckenansvariga (Ansiomerkkivastaava). Uppdraget kan ges åt de vuxna i kåren som vanligtvis ansöker om utmärkelsetecken eller ansvarar för att kårens medlemmar blir tackade. Uppdraget medför rätt att i Kuksa se den egna kårens medlemsuppgifter, inklusive medlemmarnas uppdrag och tidigare utmärkelsetecken. Utöver det kan kårens utmärkelseteckenansvariga lägga in uppgifter om kårens egna utmärkelser åt kårmedlemmar.

 

Fixa scoutledarfullmakt på Najs 2020

Nästa år kan scoutledare i FiSSc fixa scoutledarledarfullmakten i samband med Najs 2020. Sprid gärna den här infon till ledare i kåren som inte ännu har scoutledarfullmakt.
År 2020 ordnas en av Grundutbildningarna för scoutledare med Najs-tema (17-19.4 och 2-4.10). Då är det möjligt att göra ledarskapsövningen i samband med lägret.

Om du väljer att göra din ledarskapsövning under Najs, erbjuds du en handledare samt ett spännande och definitivt givande uppdrag. För dig som går kursen under året är det möjligt att rapportera i samband med andra kurshelgen och sedan direkt få din ledarsölja – fantastiskt smidigt! För dig som redan gått kursen är det möjligt att muntligt rapportera av ledarskapsövningen – på stranden!


FÖR PROGRAMCHEFEN

Visst kommer ni ihåg att gå Ut och finna

Höstregnen är en perfekt källa till motivation att besöka något nytt utfärdsmål utanför kårlokalen! Fast de flesta grupper säkert har höstens verksamhetsplan spikad, så kan ett tidigare oplanerat inslag ge omväxling och extra energi i programmet.

Nu är en bra tid att sätta sig ner med ledarrådet eller åldersgruppsledarna och fundera på vilka ställen i närheten som ni kunde besöka; kunde ett besök på kommunhuset eller en utfärd till stadens museum vara nåt? Får man klättra upp i vattentornet för att titta på stjärnor, eller kunde gruppen besöka en närbelägen lantgård och diskutera ekologisk produktion? Vilket utfärdsmål ni än väljer så går det säkert att hitta intressanta vinklingar för åldersgruppen.

Bra idéer ska man inte snåla med; uppmana gärna ledarna i kåren att dela med sig av sina tips; åt varandra, och åt andra scoutledare. På scoutprogrammet.fi kan man lägga in tips antingen direkt under aktiviteterna eller under programsatsningen (scout.fi/programsatsning).

Programsatsningen 2020 lyfter upp ledarskap. Så småningom kommer både på programsatsnings-sidan på scoutprogrammet.fi och via chefsposten och kårposten mera information om hur man kan förverkliga den satsningen i kåren.