Chefspost 4/2019

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Höjning av medlemsavgiften
 • Anmäl dig till scoutledarträffarna
 • Visst tar ni väl emot alla som vill bli scouter – inget onödigt köande
 • Ta vara på synligheten som Koitos ger
 • Adventskalendern ger mer vinst än förut
 • Mentorgruppen inbjuder till mentorträff
 • Chefsträff på Roverscout- och ledardagar

FÖR KÅRCHEFEN

 • Alla scoutkårer får ett FO-nummer
 • Priser och ersättningar ska anmälas till inkomstregistret

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Kom ihåg att säga tack till era ledare
 • Tryggt tillsammans
 • Resultaten från “Bästa stället att göra frivilligarbete”-enkäten

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Familjescouting!
 • Anmälan till Explo i full gång

FÖR HELA CHEFSTRION

Bästa chefstrio

Förbundsstyrelsen kommer till höstmötet att föreslå en höjning av medlemsavgiften och eftersom avgiftshöjningar alltid väcker många tankar, vill vi redan nu öppna upp detta till diskussion i kårerna. Vi hoppas på en aktiv diskussion i olika forum under höstens lopp, t.ex. på scoutledarträffarna och på sociala medier. Diskussionen påbörjades med en del av deltagarna på Ledareldarna, och vi hoppas att den fortsätter i samma goda anda ända fram till höstmötet.

Alla höjningar i medlemsavgiften kräver naturligtvis goda skäl, och vi i förbundsstyrelsen har redan länge identifierat ett behov av tilläggsresurser, speciellt då det gäller kårstödet. Trots att vi har en hel del förtroendevalda som jobbar för kårstödet, har det visat sig att de frivilliga resurserna ändå inte räcker till. Detta gäller speciellt stöd för att få kårer med större utmaningar att komma på fötterna igen eller stöd för att grunda nya kårer på sådana orter i Svenskfinland där det finns intresse för scouting, men för litet utbud.

Förbundsstyrelsen har övervägt många olika alternativ, men den enda realistiska lösningen vi ser, är att anställa en till koordinator till kansliet. Detta går hand i hand med vårt förslag om en ny styrelsepost med fokus på kårstöd, och denna styrelsemedlem skulle därmed samarbeta med den anställda kring dessa frågor.

Vi önskar också kunna bredda på kansliets regionala spridning, och tror att detta skulle förverkligas bäst genom att anställningen helt eller delvis skulle placeras i Vasa.

Vi ber er att läsa och begrunda nedanstående synvinklar, diskutera dem i kåren och vara i kontakt med någon i styrelsen ifall ni har frågor i det här skedet!

Förbundsstyrelsens synvinklar 

 • Den senaste kårstatistiken tyder på att förbundet som helhet tappar medlemmar; några kårer växer och mår bra, medan en ökande del av kårerna tappar medlemmar. Det är i allas intresse att scoutingen som rörelse håller samma höga standard, och om vi har många kårer som mår allt sämre, så finns det en risk att det goda ryktet som scoutingen i Svenskfinland har börjar naggas i kanterna.
 • Just nu finns det ett väldigt stort intresse för scouting i Finland, men ledarresurserna är sällan tillräckliga för att möta detta behov. För tillfället finns det redan i Kuksas kösystem ca 2 500 barn och unga som väntar på en plats i en kår. Nyrekrytering av ledare är svårt, men med utökade kansliresurser skulle det ge oss bättre möjligheter att samla kunskap och erfarenheter som skulle stöda de kårer som vill göra satsningar på vuxenrekrytering.
 • Om vi i FiSSc börjar tappa medlemmar medan de finska distrikten satsar hårt på tillväxt, kommer vår relativa andel av statsunderstödet att minska, och vi tappar förutom pengar också inflytande inom det finländska scoutfältet.
 • Scouting är en billig hobby då man jämför med andra fritidsaktiviteter. Trots att den nuvarande nivån på ett nationellt plan är låg, vet vi ändå att det finns regionala skillnader i hobbyernas prisnivå och att det finns många familjer som kämpar för att kunna betala den nuvarande avgiften. Lösningen är ändå inte att undvika medlemsavgiftshöjningar in i det sista, utan snarare vill vi sänka tröskeln för att ansöka om fullständig befrielse av medlemsavgiften eller att på andra sätt möjliggöra scouting, t.ex. via stipendier eller låneutrustning.
 • Sist, men inte minst, så måste vi även beakta att scouter i FiSSc för tillfället har en betydligt lägre medlemsavgift än de flesta scouter som hör till de finskspråkiga distrikten. FiSSc:s medlemsavgift är 14,50 medan medeltalet för de finskspråkiga distrikten ligger på ca 26 euro. Detta är inte den huvudsakliga orsaken till att vi vill höja medlemsavgiften, men det är ett faktum som inverkar på vår förhandlingsförmåga och ställning inom FS.

Scoutingen är på alla sätt en fantastisk rörelse. Det är en trygg och pålitlig organisation för alla barn och unga, och verksamheten håller en hög standard. Vi erbjuder en kvalitativ, utvecklande och på alla sätt fin hobby, som är värd att få de resurser den förtjänar för att utvecklas och leva starkt vidare.

Med scoutvänstern,

Victor Spiby, scoutchef

Daniela Karlsson, vice scoutchef

Alexandra Lindahl, styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd

Emil Warras, styrelsemedlem med ansvar för kommunikation

Jockum Lundsten, styrelsemedlem med ansvar för program

Matilda Wenman, styrelsemedlem med ansvar för mångfald

Mikaela Korin-Niemi, styrelsemedlem med ansvar för kårstöd

Nina Martin, styrelsemedlem med ansvar för utbildning

Har du kommit ihåg att anmäla dig till scoutledarträffarna – SAD idag! (13.9)

Mer info i händelsekalendern och på scoutledarträffarnas FB-evenemang

Visst tar ni emot alla som vill bli scouter – inget onödigt köande

Just nu står mer än 2000 personer i kö för att komma med i scouterna i Finland. Visst ska vi väl göra vårt bästa för att var och en som vill bli scout får komma med. Scoutkårerna har stor betydelse för många barn och ungdomar och makt att påverka på deras framtid. Därför är de så viktigt att vi tar vara på den här möjligheten och välkomnar alla som vill komma med.

Det här kan ni göra i kårerna:

 1. Tag personlig kontakt med alla dem som står i kö
 2. Erbjud dem en plats i en grupp om det bara är möjligt.
 3. Be att föräldarna till dem som står i kö (eller någon annan närstående vuxen) att komma med i verksamheten.
 4. Hänvisa till en annan närliggande kår ifall det inte finns plats hos er.
 5. Fundera på om det skulle gå att starta en ny grupp i januari i fall det inte lyckas nu.

Här får du en enkel mall för den första kontakten:

Hej ! Ditt barn är anmält till scouterna via vår elektroniska anmälningsblankett. Tyvärr är situationen i vår scoutkår just nu sådan att vi inte kan ta emot flera barn innan vi får fler vuxna som bidrar till att arrangera veckomöten. Skulle du vara intresserad av att komma med och hjälpa till eller känner du någon annan lämplig person? Du behöver inte själv vara scout från tidigare och ha koll på allt, utan det ordnas utbildning och handledning för uppgifterna. Scoutprogrammet är A och O i hela verksamheten äoch det hittar du lätt på scoutprogrammet.fi

Mer info här: https://scout.fi/valkommen-med/

Om du är ens lite nyfiken så ta kontakt med [KONTAKTPERSONENS KONTAKTUPPGIFTER] så berättar vi mera.

OBS!

Vi blir kontaktade av många personer som vill veta mera om scouting innan de anmäler sig till verksamheten. Alla vågar inte genast fylla i en anmälningsblankett. Förfrågningar kommer både direkt till förbundet och till kårer via hemsidor, sociala medier, per telefon och e-post. Visst svarar ni väl vänligt till alla som tar kontakt med er. Den här hösten är det speciellt många vuxna som har hört av sig och meddelat intresse. Redan en ny vuxen i kåren kan ge er möjlighet att grunda en helt ny grupp, så ni svarar väl på alla kontaktförsök i rask takt. Se också till att uppgifterna om kåren, åldersgrupperna, köläget och kontaktpersonerna är uppdaterade och korrekta i kårsökningen, på era hemsidor och i sociala medier.

Ta vara på synligheten som Koitos ger

Komeasta säästä nauttimista kannella. Purjehdus on jo itsessään määränpää! Kuva: Miska Loimaala
Bild: Miska Loimaala

 

Den här hösten syns scouting extra mycket i den fartfyllda YouTube serien Koitos. Ni har väl sett alla delar. Passa på att utnyttja seriens popularitet också i kåren. Ni kan länka till avsnitten i era egna kanaler i sociala medier, ordna en filmkväll med kompisar som inte ännu är scouter eller varför inte spela upp något avsnitt på en kårkväll.

Det lönar sig i synnerhet att utnyttja serien i kårens marknadsföring för äventyrscouter och spejare.  Titta på Koitos.

Adventskalendern ger mer vinst till kåren än förut

Scouternas viktigaste medelsinsamlingskampanj står inför dörren. Försäljningen av adventskalendrar kör i gång den 15.10! Nu är det rätt tid att kolla att de praktiska grejerna i kampanjen är i skick.

Kårens andel av försäljningsvinsten ökar rejält i år: kåren får hela 4,50€ för varje kalender som säljs. Kalenderpriset är 10€.

Kampanjchefens uppdrag i Kuksa

Det första steget är att utse en kampanjchef i kåren. Vid det här laget borde kampanjchefen redan vara utsedd och markerad i Kuksa, så att hen får all info och materialet som behövs och kan sköta kampanjen i Kuksa.

Tydliga mål för en bra kampanj

Vad ska kåren göra med inkomsterna från kalenderförsäljningen? Ett tydligt mål motiverar försäljarna och berättar för köparna varför det är viktigt att köpa en kalender och stöda scoutverksamheten. Kom alltså tillsammans överens om ett mål, som det är lätt att förklara och motivera för kårens medlemmar och köpare.

Förnyad webbshop

Adventskalenderns webbshop har förnyats! Med hjälp av webbshoppen kan vi nå köparna när det passar dem bäst och på deras villkor. Kåren får också sin andel från de kalendrar som säljs i nätbutiken, så informera gärna era kunder om den möjligheten också.

Anvisningar och tips för adventskalenderkampanjen

Mentorgruppen inbjuder till mentorträff 29.10

Mentrogruppen inbjuder adepter, mentorer, alumner och andra ledarskapsintresserade till en mentorträff den 29.10 kl. 18 tillsammans med VD:n och programdirektören på Hanken SSE Executive Education: Marc Hinnenberg och Pernilla Gripenberg. (Sanduddsgatan 7A, Helingfors, 3. vån.) Anmäl dig via den här länken.

Chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer den 9.11 kl. 16-17:30

På FiSSc:s Roverscout- och ledardagar den 8-10 november i Lovisa ordnas en chefsträff för alla kårchefer, programchefer och uppdragschefer i FiSSc. Ta gärna med dig din efterträdare om du är på väg att avgå och redan vet vem som ska ta över. Mer info om RoLe och chefsträffen här.


FÖR KÅRCHEFEN

Alla scoutkårer får ett FO-nummer

Patent- och registerstyrelsen förnyar sina datasystem för föreningsregistret fr.o.m. 1.7.2019. I samma veva får alla föreningar och religiösa samfund ett FO-nummer. De elektroniska anmälningstjänsterna och informationstjänsterna förnyas också.

Läs mer på PRH:s hemsida

Priser och ersättningar ska anmälas till inkomstregistret

Det nationella inkomstregistret (katre) togs i bruk den 1.1 2019. Samtliga utbetalade ersättningar ska anmälas till inkomstregistet, d.v.s. löner, naturaförmåner, arvoden, ersättning för arbete och andra inkomster. Även skattefria ersättningar ska rapporteras, t.ex. kilometerersättningar, kostnadsersättningar mm.

Anmälningsplikten gäller också priser som anses ha ekonomiskt värde. Följande priser behöver inte rapporteras:

 • symboliska föremål, som medaljer och pokaler
 • prisföremål som saknar bytesvärde, t.ex. kaffepaket och godispåsar
 • små ekonomiskt obetydliga prisföremål som ges i marknadsföringssyfte: skärmmössor, reflexer och liknande.

Observera att det inte finns någon undre gräns för värdet på priser som bör anmälas till inkomstregistret.

Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Kom ihåg att säga tack till era ledare

Ni kommer väl ihåg att säga tack till era ledare för de insatser de gör för kåren? En enkel handling kan betyda mycket. Ni kan t.ex. använda er av de tack-pinsar alla FiSSc kårer fått eller skicka tack-kort. Om det finns en scoutledare i kåren ni vill rikta ett extra stort tack till kan ni nu passa på att ansöka om vandringspriset Klyset som delas ut under höstmötet 10.11. Läs mera på: ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset. Deadline för ansökan är den 1.10.

Tryggt tillsammans

Du  har väl koll på att alla gruppledare äver 15 år och alla som är 18 år och äldre har gjort utbildningen Tryggt tillsammans. Kom ihåg att berätta om webbkursen också för alla nya vuxna som börjar i kåren.

Webbkursen Tryggt tillsammans i Moodle

Resultaten från ‘Bästa stället att göra frivilligarbete’ -enkäten

’Bästa att göra frivilligarbete’ – enkäten skickades ut till alla scouter över 15 år i våras. I veckan har ett mejl med resultaten skickats till hela chefstrion. Resultaten är ett ypperligt verktyg, speciellt för uppdragschefen, att kartlägga hur er kår mår. På scout.fi/bastastallet hittar du tips på hur ni tolkar resultaten och hur ni kan jobba med varje fråga, använd er av dessa speciellt för de frågor som fått lågt medeltal. ”


FÖR PROGRAMCHEFEN

Familjescouting!

Familjescoutingen kommer stormande! Några kårer har redan startat upp verksamheten, och många har varit intresserade. Det svenskspråkiga familjescout-materialet lanseras på scoutledarträffarna 21.9; och på träffarna får ni också mer information om hur familjescoutingen är uppbyggd. Efter 21.9 finns handboken (med information till den ledare som ansvarar för familjescoutingen) och aktiviteterna tillgängliga på adressen scout.fi/familjescouting. (På grund av en teknisk bugg så kan det hända att vi inte kommer att kunna lägga upp materialet på scoutprogrammet.fi i det här skedet, men så fort det är möjligt så hittar man också till den sidan via scout.fi/familjescouting).

Så om ni inte ännu funderat på att starta upp familjescouting i kåren så är nu den rätta tiden att göra det! Familjescoutingen kan aktivera tidigare aktiva ledare som nu har familjer; och verksamheten är ett lätt sätt också för helt nya vuxna och barn att komma med i scoutingen. Familjescoutingen tänder en scoutgnista som ofta räcker också till annan scouting. I familjescoutingen finns blivande akelor, kaptener och vargungar. Familjescoutingen är en möjlighet som det lönar sig att ta!

Kom med på scoutledarträff och hör mer!

Anmälan till Explo i full gång! (SAD 23.9)

18-20.10 ordnas Explo i Riihimäki. Explo brukar samla kring 1500 explorerscouter från hela Finland. Det är alltså ett stort och häftigt evenemang som explorerscouter inte får uppleva många gånger under sin explorerscouttid. En del svenskspråkiga inslag finns på explo, som en svenskspråkig programstig och ett FiSSc-gäng på en inkvarteringsskola; men deltagarna behöver nog vara medvetna om att det allra mesta går på finska. Också för personer med svag finska kan Explo ändå vara ett urhäftigt äventyr, med utmaningar över språkgränserna.

Fundera gärna i kåren på hur ni kan stöda explorerscouterna att fara på och delta i Explo.

Också för explorerscoutlotsar utlovas högklassigt program där man får verktyg för att växa i sitt uppdrag. (Det programmet ordnas helt på finska.) Så uppmuntra gärna kårens explorerscoutlots att samla ihop ett gäng explorerscouter och fara på explo tillsammans.

Mer info om explo finns på: partio.fi/explo (svenskspråkig info hittas under ”på svenska” uppe i högra hörnet)