Chefspost 3/2022

Chefspost 3/2022 har skickats per e-post den 12.5 till kårernas kår-, program- och uppdragschefer, vice kårchefer och kårsekreterare

INNEHÅLL

FÖR CHEFSTRION

 • Utvärdera kårens verksamhet med kårkortet
 • Fin feedback och många tack till kårledare från vårdnadshavare
 • Frivillig på Stafettkarnevalen
 • Lediga platser på kurser och seglatser
 • Aktuellt: Föreslå teman till höstens kvällsten
 • Tips: Finlands Scouters evenemang (på fi)

FÖR KÅRCHEFEN

 • Har ni redan börjat fundera på höstens verksamhet?
 • Östersjödagen, en bra start på hösten

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Tipslista för resten av våren

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Övergången från en åldersgrupp till nästa
 • Färdigt planerade möten och konkreta tips för terminsstarten
 • Tips och verktyg för programchefen

FÖR CHEFSTRION

Det går smidigt att utvärdera kårens verksamhet med kårkortet

Under början av maj skickas kårkortet för 2021 till kårerna med en liten individuell hälsning. Kårkortet är ett verktyg för att leda kåren. Det går lätt att få en överblick över läget i kåren med hjälp av statistiken. Där finns information om medlemsantalet och -utvecklingen och om verksamheten. Vi rekommenderar varmt att ni utnyttjar kårkortet då ni planerar verksamheten – kårkortet kan ge en fingervisning om vad som fungerar som smort och vad som kunde utvecklas ännu lite till.

Ta en lugn stund och gå genom kårkotet. Här hittar ni mer information om kårkortet och vad det är bra att tänka på då ni läser det:

Kårkortet visar tydligt hur viktigt det är att starta nya grupper varje år och att regelbundet ta in nya medlemmar i olika åldrar. Då uppstår inga luckor i åldersfördelningen som kan skapa problem på långsikt utan kåren lever stadigt vidare och nya ledare växer upp.

Fin feedback och många tack från vårdnadshavare till kårernas ledare

Finlands Scouter har i april samlat in en massa fin feedback och tack från vårdnadshavare till kårernas ledare. Här kan ni ta del av alla fina hälsningar till ledare i FiSSc:s kårer. Hälsningarna skickas även vidare per e-post till kåren det gäller. Sprid de vackra orden vidare inom kåren och klappa er själva på axeln! Tack för allt det fina ni gör!

Frivillig på Stafettkarnevalen

I år är Stafettkarnevalen tillbaka på Olympiastadion i Helsingfors och FiSSc är med som samarbetspart. Vi kommer att finnas i tältbyn 20-21.5 och underhålla deltagarna med roliga och scoutiga aktiviteter. Vi söker nu frivilliga som vill komma med och hjälpa till i FiSSc:s tält ett par timmar under fredagen eller lördagen. Är du eller någon i din kår på väg på Stafettkarnevalen eller bor i huvudstadsregionen? Kanske du eller någon i din kår vill komma med och stå i FiSSc:s tält ett par timmar? Man anmäler sitt intresse att delta via det här formuläret.

Lediga platser på kurser och seglatser

En del av kurserna och seglatserna i juni-september har ännu lediga platser. Bland annat går det ännu att anmäla sig till seglingskursen för roverscouter och ledare i juni i Nyland, dagsseglatsen för äventyrsscouter i Åbo i juli och skärgårdsseglatsen i Vasa i juli, UteÖverlevnad i Nyland i augusti, UteLedare i Österbotten i september och Familjescoutledarutbildning i Åbo i september. Alla evenemang hittas i händelsekalendern på scout.fi och där hittas också enkelt information om huruvida det ännu går att anmäla sig till dem. Tipsa gärna era ledare och scouter i kårerna!

AKTUELLT

Har du förslag eller önskemål på teman för FiSSc:s kvällste? Meddela kårstödskoordinator Andrea (andrea.hynynen@scout.fi) senast 22.5! FiSSc:s källste ordnas kl. 20-21 den första tisdagen i månaden.

Evenemang av Finlands Scouter (på finska)

 • Finlands Scouter ordnar kvällsten (på finska) kring olika teman På adressen partio.fi/iltateet hittar du tidpunkten och temat för kommande iltatee och inbandningar från tidigare.
 • Finlands scouter inför nationella träffar (2ggr/år) för scoutledare med chefsuppdrag, skilda träffar för varje uppdrag. Höstens träffar för kår-, program- respektive uppdragschefer blir 8.11.2022. Träffarna är på finska.
 • Är du på väg på Finnjamboreen Kajo? På lägret ordnas träffar riktade till scouter med specifika kåruppdrag, där du får träffa andra ledare med samma uppdrag och få tips och stöd. Läs mer!

FÖR KÅRCHEFEN

Har ni redan börjat fundera på höstens scoutverksamhet?

Så här i vårtider med sommaren knappt bakom knuten, känns hösten säkert ännu väldigt avlägsen. Några saker kan det ändå vara värt att ägna en tanke redan innan du kastar loss och tar en välförtjänt sommarpaus.

 1. Till vilka grupper kommer det att behövas nya ledare? Vilka nya grupper startar ni?
 2. Hur gör ni för att hitta gruppledare som saknas? Det är bra att öppet fråga av medlemmarna vem som vill/kan tänka sig att bli leda grupper. Passa på att locka med nya ledarkrafter på era evenemang och marknadsför kåren på scoiala medier. Ifall ni behöver tips och stöd för vuxenrekrytering, så ta gärna kontakt med kansliet, t.ex. med Emma (emma.sundsten@scout.fi) eller Andrea (andrea.hynynen@scout.fi).
 3. När kör verksamheten igång? När håller ni era åldersgruppsmöten? Ju tidigare ledarna kan komma överens om mötestiderna och ju tidigare scouterna och deras vårdnadshavare får information om dessa, desto bättre. Lämna inte tidsplaneringen till sista minuten.
 4. Har ni medlemmar som är på väg till Kajo? Har ni funderat på hur ni kunde ta vara på upplevelser på Kajo inom kårverksamheten?

Östersjödagen – en bra start på hösten

25.8 ordnas Östersjödagen; John Nurminen-stiftelsens nationella kampanj för att fira havet. Det är också en ganska lämplig dag att starta upp kårens höstverksamhet. Ordna ett skräpplockningstalko och Östersjödopp på en strand och bjud in alla nuvarande och blivande medlemmar till höststart. Bjud in föräldrarna också och ordna vuxenrekrytering samtidigt. Eller arrangera en ledarmiddag med mat från Östersjön och bjud in grannkårens ledare också.

Meddela gärna om ert evenemang till FiSSc senast 30.7 på adressen kansliet@scout.fi Material som får användas kostnadsfritt i samband med ert evenemang finns på John Nurminen stiftelsens materialbank.

Tips och verktyg för kårchefen

 • Hållbar scouting-understödet hjälper kårer att genomföra klimatsmarta åtgärder. Funderar din kår på att reparera utrustning, uppgradera källsorteringen eller på annat sätt minska kårens klimatpåverkan? Ansök senast 15.5 2022

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Tipslista för resten av våren

Om ett par veckor är sommaren här. Ni har väl kommit ihåg att bjuda in alla nya ledare till de aktiviteter och evenemang som kåren ordnar under sommaren. Roliga ledarträffar, läger och liknande grejer bygger gemenskap, ger fina minnen och svetsar samman gänget.

Har ni förresten tänkt på att bjuda in även vårdnadshavare till sommarläger? Vårdnadshavare kan förstås besöka lägret, men varför inte också be dem hjälpa till på olika sätt? Det fungerar i allmänhet bättre att fråga direkt och för något konkret: ”Kan du komma och hjälpa till med X”?, än att bara säga att de är välkomna med. En tydlig uppgift gör det lättare att komma med och ger känslan av att faktiskt bidra. Så småningom kanske lusten väcks att engagera sig mer och ta på sig större uppgifter.

Fastän sommaren är i fokus, kan det också vara bra att redan nu ägna en tanke åt höststarten och hur ni kickar i gång den på ett lyckat och inspirerade sätt. Vilka grupper och vilka ledare kommer ni att ha då? Behövs det fler resurser? Ifall ni behöver tips och stöd för ledarrekrytering, så ta gärna kontakt med kansliet, t.ex. med Emma (emma.sundsten@scout.fi) eller Andrea (andrea.hynynen@scout.fi).

Övrigt som är bra för uppdragschefen att komma ihåg inför sommaren:

 1. Tacka ledarna för säsongen
 2. Ledarnas mellanhandslag
 3. Sporra och stöd ledarna att utveckla sitt eget ledarskap, t.ex med hjälp av verktyget Självutvärdering av ledarskap
 4. Uppmuntra ledarna att synliggöra vad de lärt sig inom scoutingen, t.ex. med Open Badge

FÖR PROGRAMCHEFEN

Övergången från en åldersgrupp till nästa är ett viktigt steg på scoutstigen

Då vårterminen avslutas är det många scouter som förbereder sig på att gå över till nästa åldersgrupp. Kom ihåg att beakta övergången i gruppernas verksamhet!

Att gå över till en ny åldersgrupp är ett betydelsefullt steg på scoutstigen. De tidigare upplevelserna blir gamla minnen och ett nytt äventyr börjar. I många kårer innebär övergången också byte av ledare, och utmaningarna växer, till exempel kan utfärderna bli mer krävande,

Har kåren en tradition kring övergångarna? En utfärd som fungerar som sista utmaning i den förra åldersgruppen och första inkörsport i den nya? Det finns antagligen lika många sätt att göra övergången som det finns kårer, men det är bra om det finns någon tradition. Övergången kan vara en patrullhajk, en del av kårens höstförläggning eller ett skilt möte. Huvudsaken är att övergången uppmärksammas på något sätt. Om kåren inte redan har traditioner så är det här ett bra tillfälle att skapa sådana. I scoutprogrammets aktiviteter finns en del tips på hur man till exempel kan göra (Alla åldersgrupper har minst en aktivitet king övergången från tidigare och till följande åldersgrupp.) I material kring scoutprogrammet används också termen uppflyttning. På scoutprogrammet.fi hittar du aktiviteter och tips under namnet övergång eller uppflyttning.

Kom ihåg att dela ut åldersgruppens sigill (avslutande märke) som en del av övergången.

Färdigt planerade möten och konkreta tips för terminsstarten

På scoutprogrammet.fi samlar vi också konkreta tips inför terminsstarten. Där finns redan bland annat tre färdigt planerade möten för vargungar, äventyrsscouter och spejarscouter, och tanken är att under slutet av våren utöka dessa med ungefär lika många färdigt planerade möten till. Där finns också tips för hur man får spejarscoutverksamheten att löpa smidigt och tips på bra lekar för de första mötena då man vill lära känna varandra och skapa gemenskapskänsla.

Du hittar alltså detta på scoutprogrammet.fi, under Aktuellt eller under Verksamhet (beroende lite på vilken tid på året du söker tipsen).

Tips och verktyg för programchefen

 • Scoutprogrammet.fi – webbplatsen med hela scoutprogrammet; alla åldersgruppernas aktiviteter, programpaket, info om scoutprogrammet med mera.
 • Kompassen – scoutprogrammet-appen som gör att du har aktiviteterna lättillgängliga i din telefon och lätt kan markera vilka i gruppen som gjort vilka aktiviteter.
 • seppo.io – plattformen där du kan bygga upp lärorika mobilspel som spårningar eller programpunkter.
 • Från ord till handling – programsatsningen för 2022 med aktivitetstips kring hållbarhet.