Chefspost 3/2021

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Kom på chefsträff 12.6
 • Tillväxtträning för kårer – anmäl er senast 9.5!
 • Kårstödets chefstrioteam ger tips och stöd för chefer
 • Kårkortet ger viktig information om hur det går för kåren
 • Beställ ett kvalitetsverktyg till kåren
 • Förening Non-stop – Save the date och påverka
 • Tips och material: material från scoutledarträffen 17.4, verksamhetskompass för vuxna
 • Evenemang: FS iltateet fortsätter

FÖR KÅRCHEFEN

 • Rikta blicken mot höststarten!
 • Vad behöver kåren göra för att vara synliga i kårsökningen?
 • Klyset – uppmärksamma en duktig ledare i din kår
 • Avtalsbotten mellan kår och församling finns nu på svenska
 • Tips och verktyg: lägerlåda och aktiviteter för mångfald

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Avsluta vårterminen med ledarvård
 • Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten, sista svarsdagen 13.5
 • Tips och verktyg: introducera en ny vuxen, scoutfadderns uppdragsbeskrivning

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Diskussionskväll online 31.5 – Hur garantera att spejarscouterna har bra feelis trots corona?
 • Lediga platser till sommarens seglatser och höstens kurser- marknadsför i kåren
 • Enkät om den upplevda utvecklingen av färdigheter
 • Nytt märke för familjescoutledaren
 • Tips och verktyg: materialpaket för sommarens verksamhet, seppo.io, programsatsningen Åskåda världen, #VÅRTHAV-märket

FÖR HELA CHEFSTRION

Illustration: Eeva Helle
Illustration: Eeva Helle

Kom på chefsträff den 12.6!

Visst har du väl noterat att FiSSc ordnar en chefsträff på distans för kår-, program- och uppdragschefer, samt vice kårchefer och blivande chefer den 12.6. Anmälningstiden har förlängts till 1.6, så du hinner ännu med. Det här är din chans att träffa och diskutera med andra som har samma uppdrag som du, dela erfarenheter, vädra dina tankar och både ge och få tips. Du behöver inte ens lämna hemmet!

 • Anmäl dig senast den 1.6 i Kuksa

Tillväxtträning för kåren

Känner du som chef igen någon eller flera av dessa känslor?

 • Du skulle gärna se att din kår växte och att ni tog in flera barn och vuxna, men du har ibland svårt att motivera dina ledarkompisar som inte verkar ha samma iver som du
 • Du ser ett ökat intresse för scouting i din hemkommun, men din kår har inte för tillfället verktyg för att kunna att ta in flera scouter
 • Du känner att det finns tusen olika tillväxtåtgärder man KUNDE göra i din kår, men ni har svårt att välja ut och satsa på en
 • Du känner att kåren har fastnat i samma spår och skulle behöva stöd för att hitta nya idéer och utveckla verksamheten

Om du svarade ja på en eller flera av dessa, ska du fundera på om din kår kunde dra nytta av att gå med i Tillväxtträning för kårer -programmet som startar upp i FiSSc i maj 2021! Konceptet lanserades redan tidigare i vår i FS och det har fått ett mycket positivt mottagande. Det finns utrymme för 10 FiSSc-kårer. Anmäl dig och din kår senast den 9.5!

Hoppas vi får se just din kår i träningsprogrammet!

Kårstödets chefstrioteam ger tips och stöd för chefer

Funderar ni i din kår på att gå in för chefstriomodellen? Har kåren redan en trio (eller duo) och grubblar på vad det nu egentligen är uppdrags- och programchefen ska syssla med och vem som ska hålla koll på vad?

Kårstödets chefstrioteam ger stöd och tips för chefstriomodellen: hur ni kan ta den i bruk, hur ni bygger upp en bra arbetsfördelning som passar er o.s.v. Teamet stöder cheferna även via chefsträffarna: en ordnas på distans i juni (se ovan) och en under Roverscout- och ledardagarna i höst.

Du kan kontakta chefstrioteamet i vilka frågor som helst som handlar om chefsuppdragen och chefstriomodellen! Vi ser fram emot att höra av er!

Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi ) och Ida Mäntylampi (ida-emilia.mantylampi@scout.fi)

Kårkortet ger viktig information om hur det går för kåren

Kårkortet för 2020 skickas per e-post till kårens chefer inom kort. Håll utkik i din inbox. Kårkortet är ett verktyg som hjälper er att leda kåren, att se vad som fungerar som smort och vad som kunde vara värt att lägga lite extra krut på och utveckla. Där finns info om medlemsutvecklingen – pekar det uppåt eller neråt? -, om nyckeluppdrag och ledarnas utbildningar, samt om kårens verksamhet. Vi rekommenderar att utnyttja kårkortet även då ni gör er verksamhetsplan, för att där ta med eventuella utvecklingsområden ni vill satsa på.

Då ni läser det här kårkortet ska ni ändå komma ihåg att vara skonsamma mot er själva och beakta vilket märkligt och annorlunda år som avspeglas där. Det är sjävklart att corona-epidemin, alla begränsningar med mera påverkar sifforna. Det är helt okej!

Du hittar mer info om hur du kan tolka de olika delarna i kårkorten på scout.fi:

Vi uppmuntrar varmt att ni går genom kårkortet tillsamans med kårens coach/-er, om ni har en sådan.

Beställ ett kvalitetsverktyg till kåren

Vi påminner om att ni kan beställa ett eget tryckt exemplar av kvalitetsverktyget Steg för steg mot en bättre scoutkår till kåren. Kvalitetsverktyget är utvecklat som ett redskap för coacherna, så boka gärna in en genomgång med kårens coach/-er om det här intresserar. Verktyget är indelat i fem avsnitt: Scoutfostran och –program, Att leda människor, Scoutingens grundstenar, Att leda kåren och Att utveckla kåren, så det går att fokusera på de bitar som är relevanta för just din kår.

Ifall ni inte har någon coach kan kåren kan också använda det på egen hand, eller beställa en workshop av FiSSc:s kårstöd för en genomgång av ett eller flera temaområdena som känns viktiga.

Kontakta kårstödskoodinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi) för att beställa kvalitetsverktyget och/eller om ni är intresserade av en kvalitetsworkshop med FiSSc:s kårstöd.

Förening Non-Stop – save the date och påverka!

Finlandssvensk Festivalförening r.f. planerar projektkonceptet Förening Non-stop. Projektet är en inspirationssatsning och vill hjälpa föreningslivet att få en bra nystart på sin verksamhet efter coronaepidemin. Med ett digert program som riktar sig till alla föreningar,  kickstartar festivalen en ny tid för föreningslivet. Projektet kommer att ordnas digitalt för svenskfinlands alla föreningar.

Förening Non-Stop hålls 5-6 november 2021. I programmet ingår olika seminarier, utbildningar och workshops. Det ges också möjlighet för de lokala föreningarna att visa upp sin verksamhet. Genom att hålla festivalen digitalt och under en koncentrerad tid så skapas goda förutsättningar för synlighet som lyfter fram föreningslivets positiva inverkan på samhället.

Festivalen skall synliggöra svenskfinlands föreningsliv. Nu söker vi positiva förslag från föreningsfältet på innehåll till festivalen!

 • Hur har er förening klarat av coronaepidemin?
 • Vilka nya projekt har vuxit fram under coronaepidemin?
 • Vilka nya projekt startas när samhället öppnar upp för föreningslivet?
 • Har ni förslag på workshopar?

Om ni har tankar, förslag eller erfarenheter att berätta om; skriv ner några rader och skicka till Förening Non-Stops projektkoordinator Robin Sundberg (robin@fsu.fi / 050-5849883)

TIPS OCH VERKTYG

EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR

 • Finlands Scouter fortsätter med sina populära Partion iltateet till vårens slut och kör i gång med dem igen i höst. Välkommen med och behandla varierande, intressanta scoutteman varannan månadag (ojämna veckor). Här hittar du vårens teman.

FÖR KÅRCHEFEN

Rikta blicken mot höststarten!

Bild: Eeva Helle

Våren övergår snart i sommar och det ser ut som om vi så småningom kan återgå till mer vanlig scoutverksamhet. Vilken fröjd! Nu gäller det att förbereda sig väl inför hösten, för att komma igång med fart och både kunna starta nya grupper och fylla på de existerande.

Visst ser ni till att era hemsidor är uppdaterade med kontaktuppgifter och med tydlig information om vad verksamheten går ut på, hur det går att komma med, hur anmälningen till kårens grupper går till samt var och när grupperna samlas.

Kårens synlighet på sociala medier är viktig! Ni lockar med fler genom att vara aktiva där och visa positiva bilder av allt det fina ni gör. Också här är det viktigt med uppdaterad och lättillgänglig information om hur man kommer med i er verksamhet.

Vad behöver kåren göra för att vara synliga i kårsökningen?

Då vi i höst förhoppningsvis kan återgå till ett mera normalt läge gällande scoutverksamheten är det ytterst viktigt igen att ni i kåren är synliga i kårsökningen för de otaliga vårdnadshavare som söker efter en ny hobby! Kontrollera att ni har följande åtgärdat i Kuksa:

 • ”Tillåt anslutning via webbsida” -krysset underlättar medlemsansökan till kåren och gör att kåren är synlig i kårsökningen. Åtgärda detta i kårprofilen -> kontaktuppgifter -> tillåt anslutning via webbsida.
 • Kontrollera att kårens uppgifter och koordinater för kårlokalen är rätt insatta i Kuksa. Här hittar du en manual för hur kåren gör detta.
 • Om kåren så vill kan även grupperna göras synliga i kårsökningen, d.v.s. då kan vårdnadshavare söka efter en lämplig grupp på basen av dag och tidpunkt då åldersgruppen träffas. Detta bör tillåtas skilt för varje grupp (kryss för att gruppen är synlig i kårsökningen).
 • För att sökningen ska ge rätt resultat bör ni uppdatera gruppernas uppgifter, bl.a. med åldersgrupp för gruppen och tidpunkt och dag för möten. Uppge även vid behov om gruppen är fullsatt, då är den inte synlig i kårsökningen längre.

Kåren kan lägga in i Kuksa en egen reklamtext om sin verksamhet som blir synlig på kårsökningen. Gör detta genom att redigera kårprofilens kontaktuppgifter -> längst nere i formuläret finns fältet för detta.

Klyset – uppmärksamma en duktig ledare i din kår!

Det är länge kvar till hösten & höstmötet då vandringspriset Klyset traditionsenligt delas ut, men det är redan nu dags att börja fundera på potentiella kandidater! Det kanske finns en ledare inom er kår som förtjänar ett extra tack för det arbete hen har gjort?

Klyset hittas ombord på så gott som alla båtar, en liten del som med hjälp av uthålighet och styrka lyckas hjälpa till att hålla båten förtöjd och på plats. Vi söker efter liknande symboliska egenskaper hos prisets nästa ägare; någon som jobbar för scoutingen och hjälper till där det krävs! Priset lämpar sig åt varje scout, trots att klyset symboliskt finns på en båt så har det ingenting med enbart sjöscouter att göra.

Deadline att nominera är i år 1.10, efter det behandlar utmärkelseteckenskommittén (UTK) ansökningarna och väljer anonymt en vinnare (vi ser inte på namnen, utan enbart på motiveringen).

Vandringspriset hittar ett nytt hem för ett år framåt på höstmötet den 31.10!

Vid frågor så kan ni modigt ta kontakt med UTK per e-post: fissc_utk@kuksa.partio.fi

Avtalsbotten mellan kår och församling finns nu på svenska

Finlands Scouter och den evangeliska-lutherska kyrkans samarbetsavtal har uppdaterats så att det motsvarar den nya grundstadgan. I samband med det har även ett nytt avtalsbotten tagits fram mellan kår och församling. Mallen hittas nu även på svenska på scout.fi/forsamlingen. På samma sida finns också information om kårers samarbete med en församlingen. Om er kår har ett samarbete med en församling vore det nu en god idé att vara i kontakt och uppdatera ert samarbetsavtal. Om du har frågor eller behöver stöd kan du vara i kontakt med Emilia på kansliet, emilia.blomqvist@scout.fi.

TIPS OCH VERKTYG

 • Känner du till att det på Scoutstationen finns en lägerlåda för mångfald som kåren kan låna? Aktiviteterna för mångfald som hör till lådan hittas också på våra hemsidor.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Avsluta vårterminen med ledarvård

Vi är inne i maj månad och småningom är det dags att börja knyta ihop den här terminen innan sommaren tar vid. Efter ännu en annorlunda vår kan det vara värt att satsa lite extra på ledarvård och att tacka varandra. Som det ser ut nu är det möjligt att samlas i mindre grupper utomhus, varför inte ta en heldag med hela ledargänget och göra något roligt tillsammans? Ledarstödsgruppen sammanställde förra året en massa bra ledarvårdstips, läs och inspireras!

Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten, sista svarsdagen 13.5

Också i år vill vi ta reda på hur det är att göra frivilligarbete inom scouterna. Enkäten är ett viktigt verktyg för uppdragschefen. Om er kår har 5 eller flera som svarat på enkäten får ni ta del av det egna anonyma resultatet. Med hjälp av resultatet får ni reda på vilka områden som fungerar bra i er kår och vilka som kunde förbättras. Det lönar sig alltså att påminna era myndiga medlemmar att komma ihåg att svara på enkäten! Enkäten är öppen fram till 13.5. Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten har skickats ut per e-post till alla 18 år fyllda scouter, direktlänk till enkäten hittas också här.

TIPS OCH VERKTYG


FÖR PROGRAMCHEFEN

Diskussionskväll online den 31.5- Hur garantera att spejarscouterna har en bra feelis trots corona?

Är era spejarscouter trötta på distansscouting? Känns det som om de inte dykt upp på mötena längre?

Under scoutledarträffen utryckte många sin oro för kårens spejarscouter. På många håll har de främst haft distansmöten det här året och många upplever att det är svårt att motivera dem och befarar att de inte vill fortsätta i verksamheten nästa år.

Som vi vet är spejarscouter i en kritisk ålder då det kommer till att fortsätta att vara med i scouterna. Programgruppen i FiSSc ordnar därför ett diskussionstillfälle 31.5 kl.19 kring hur spejarscouternas verksamhet och inspiration har påverkats av corona-året, och hur kårerna kan göra för att bygga upp ny fiilis och köra igång verksamheten på ett bra sätt igen på hösten.

Diskussionstillfället är för alla intresserade ledare i kårerna, t.ex. spejarscoutlotsar, spejarpatrulledare, programchefer etc.

Tanken är att både ge konkreta verktyg, men också ge mycket tid för diskussion och utbyte av tankar och idéer.

Kom med och inspireras! Anmäl dig via Kuksa-länken senast 27.5 (Länk till diskussionstillfället skickas ut till de anmälda 28.5).

Lediga platser till sommarens seglatser och höstens kurser – marknadsför i kåren!

Det finns lediga platser kvar på en del av sommarens och höstens seglatser och utbildningar.

Har ni en akela eller en blivande  kapten som inte ännu har gått akela- och kaptensutbildningen? Den ordnas i september i Åbo och har lediga platser. Eller har ni scouter eller ledare som skulle må bra av att få komma ut på havet en sväng på en Navigatorseglats? Lediga platser finns på flera seglatser för explorerscouter och äldre, och också på en skärgårdsseglats för spejarscouter.

UteVandringskursen i september i Österbotten (Larsmo) kan man också ännu anmäla sig till.

Kom ihåg att marknadsföra dessa i kåren och fundera gärna tillsammans med uppdragschefen på vilka specifika medlemmar som kunde puffas iväg på en utbildning eller en seglats.

Skilt mejl om detta har kommit till cheferna onsdag 5.5, och informationen hittas också i händelsekalendern på scout.fi.

Enkät om den upplevda utvecklingen av färdigheter

En av delarna i scoutingens strategi 2021-2026 är Scouting ger färdigheter för livet. För att följa upp hur det här lyckas och hitta de ställen som behöver utvecklas i scoutprogrammet så kommer Finlands Scouter från och med i år att årligen att skicka ut en enkät till alla scouter i åldern 7-22. För vargungars, äventyrsscouters och spejarscouters del skickas enkäten till vårdnadshavarna, medan explorerscouternas och roverscouternas enkäter skickas direkt till scouten själv. I enkäten ska scouterna ta ställning till ca 15 påståenden om färdigheter och utvärdera hur mycket de tycker att de utvecklats i scouterna. Påståendena baseras på de åldersgruppsspecifika målen för fostran.

Enkäten kommer att skickas ut inom kort.

Vad ni ska göra i kåren? – Det är bra att ni känner till att en sådan här enkät går ut, så att ni vet vad scouterna och vårdnadshavarna talar om ifall de nämner den. Uppmuntra gärna scouterna att svara på enkäten; uppgifterna är värdefulla för utvecklingen av scoutprogrammet. Om scouter eller vårdnadshavare har frågor om enkäten som ni inte själv kan svara på så be dem gärna vara i kontakt med FiSSc:s anställda, till exempel programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi).

Nytt märke för familjescoutledaren

Det finns nu ett gyllene ekorr-märke som kan bäras av ledare som gått familjescoutledar-utbildningen och som leder familjescouting i kåren.

Nästa familjescoutledarutbildning ordnas i samband med höstens scoutledarträffar i september.

TIPS OCH VERKTYG

 • Här hittar du materialpaket och program för sommarens verksamhet.
 • seppo.io – plattformen där du skapar interaktiva spel; ansök om användarkoder inom maj så kan du utnyttja seppo.io på sommarens läger och utfärder.
 • Åskåda världen – programsatsningen som lyfter upp tips för en inkluderande och positiv åskådningsfostran i verksamheten
 • #VÅRTHAV-märket – färdigt programpaket för några utemöten eller för en dag på sommarens läger. ”Muminmärket” kan delas ut till scouter som gjort aktiviteter