Chefspost 3/2020

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Kandidater sökes till styrelseposter i förbundet- vem ställer upp?
 • Chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer den 24.10 i Karis
 • O365 login till kåren
 • Kårsökningen förnyas
 • Scouternas e-tjänst
 • Är du mellan 16–25 år och intresserad av samhällspåverkan?
 • Aktuella och bra verktyg och sidor för chefstrion just nu
 • Evenemang att notera!

FÖR KÅRCHEFEN

 • Kommunikationsförfrågan DL 25.5
 • Upprop: efterlyses bra uppdragsbeskrivningar för kåruppdrag
 • Aktuella och bra verktyg och sidor för kårchefen just nu

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scouting under sommaren
 • Aktuella och bra verktyg och sidor för programchefen just nu
 • Evenemang och utbildningar som kan vara intressanta för dig

FÖR HELA CHEFSTRION

Nu gäller det att se till att verksamheten kommer bra i gång i höst!

Efter vårens långa scoutpaus som förorsakades av coronaepidemin är det dags att blicka framåt mot hösten. Det är nu möjligt att gradvis börja scouting med fysisk närvaro igen, med beaktande av av hygien och säkerhet (se anvisningar via länken nedan). Ni chefer har nu en väldigt viktig uppgift! Det gäller att få fart på kårens verksamhet på nytt, så att både gamla och nya medlemmar kommer med i höst och verksamheten kan fortsätta. Ännu vet vi ju inte hur hösten kommer att se ut och vad läget blir, men det är i vilket fall som helst viktigt att ni tar väl hand om era nuvarande medlemmar, lockar med nya och ordnar bra scouting.

Anvisningar för verksamhet i coronatider

Kandidater sökes till styrelseposter i förbundet – vem ställer upp?

Förbundsstyrelsen är stället om du vill påverka och besluta om strategiska frågor i FiSSc. Från höstmötet blev tre platser obesatta och nu gör vi ett försök att tillsätta dessa på vårmötet den 3.6 genom utfyllnadsval.

De lediganslagna styrelseposterna är:

 • styrelsemedlem med ansvar för kommunikation
 • styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • styrelsemedlem med ansvar för samhällsfrågor.

Dessutom ryktas det att många poster i den nuvarande styrelsen kommer att behöva nya förmågor inför följande mandatperiod 2021–2022. Känner du för att höra till dem som arbetar med att synliggöra styrelseposterna och sondera kandidater? Ställ upp som rekryteringskommitténs ordförande eller som medlem i rekryteringskommittén!

Alla posterna är utkiksposter för scoutingen. En kandidatpresentation lär redan komma för ledarstödsposten. Observera att det under vårmötet inte kan förrättas slutna val eftersom vi inte har förutsättningar för att genomföra sådana. Ifall av flera kandidater för samma post, skjuts valet/valen upp till höstmötet.

Vill du höra mera eller anmäla din kandidatur? Kontakta vice scoutchef Daniela Karlsson 040 503 1866 eller daniela.karlsson@scout.fi.

Chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer den 24.10 i Karis

FiSSc arrangerar för tredje gången FiSScAkademin, ett ledarskapsseminarium för roverscouter, äldre ledare och personer som vill testa på scouting. Evenemanget tar plats 23–25 oktober på Lärkkulla i Karis. Likt tidigare år ordnas det en chefsträff för alla kårchefer, programchefer och uppdragschefer i FiSSc under lördagen.

Träffen tar ca 1,5 h och du kan välja att delta i hela evenemanget eller ta dig till Karis endast för denna chefsträff. Ta gärna med dig din efterträdare om du är på väg att avgå och redan vet vem som ska ta över.  Mera information om anmälan, pris och programmet under FiSScAkademin kommer inom kort, så håll ögonen öppna i diverse scoutkanaler!

O365 login till kårerna

Problemen som upptäcktes vid överföring av kåruppdrag till O365-tjänsten är nu korrigerade. Allt fler uppdrag har även nu fått tillgång till tjänsten. I nuläge kan således kårens; kårchef, vicekårchef, programchef, uppdragschef, kårsekreterare, styrelsemedlem, informatör, julkampanjchef, utmärkelseteckenansvarig, akela, kapten och åldersgrupplots registrera en scout.fi adress åt sig. Om du sedan tidigare redan har en scout.fi eller partio.fi adress behöver du inte registrera ett nytt. Stöter du på problem vid skapade av e-postadressen hör av dig frida.lundberg@scout.fi.

Registrera en scout.fi adress här!

Läs mera om Teams och de tips vi samlat åt er i kåren

Kårsökningen förnyas

Kårsökningen på scout.fi sidan förnyas. Framöver kan man även söka efter en lämplig kår på basen av åldersgrupp. Sökningen kan göras utgående från ålder eller dag då gruppen träffas. Resultatet visar de kårer som uppfyller kriterierna och i Kuksa meddelat att de har lediga platser i sina grupper. Förutsatt att er kår vill vara synliga även för detta alternativ, gäller det att se till att uppgifterna för kårens grupper är aktuella och att ni även vid behov uppgett om gruppen är fullsatt.  De gamla bekanta sökfunktionerna, ort, postnummer och kårnamn är som tidigare tillgängliga.

För medlemsansökningar som kommit in via kårsökningen gäller nu en 4 veckors regel! Om inte kåren behandlat ansökan (det räcker att ni noterat dem och valt ”behandlas senare”) inom fyra veckor från att den lämnats in, flyttas ansökan till andra kårer på området. Målet är att varje ny medlemsansökan ska få ett snabbt svar och att alla som söker efter en scoutkår åt sig hitta en som kan ta emot nya medlemmar.

Scouternas e-tjänst

I och med förnyelsen av kårsökningen, förnyas även utseendet i Kuksa för vårdnadshavare och enskilda medlemmar. Framöver kan vårdnadshavare och enskilda scouter sköta sina ärenden i Kuksa via Scouternas e-tjänst (fi asiointipalvelu). Tjänsten är i sig inte ny, utan är kopplad till Kuksa dvs. alla uppgifter uppdateras i realtid i Kuksa via e-tjänsten. Målet är att med ett mer visuellt verktyg erbjuda vårdnadshavare och enskilda scouter möjligheten på ett lätt sätt sköta sina scoutärenden.

Den största förnyelsen är att den nya e-tjänsten kräver att vårdnadshavare till nya medlemmar först registrerar sig själv, därefter loggar in i Scouternas e-tjänst och fyller i en ansökan för sitt barn. Vårdnadshavaren kan därefter även bjuda in övriga vårdnadshavare eller göra flera medlemsansökningar för eventuella syskon eller för sig själv. FiSSc arrangerar genast i augusti då verksamheten och tjänsten är i bruk, utbildning för kåren. Även manualer för kåren och nya vårdnadshavare skapas.

Är du mellan 16 och 25 år och intresserad av samhällspåverkan?

Bild: Aleksi Murtojärvi

Ansökan till Y-traineeutbildningen 2020–2021 har nu öppnat! Y:et står för ’yhteiskuntasuhteet’ som ungefär betyder ’samhällsrelationer’, utbildningen arrangeras av Finlands Scouter och går på finska. Under utbildningen lär dig bl.a. om hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Sista ansökningsdagen är 12.6.2020. Läs mera om utbildningen här  och fyll i din ansökan här.

Aktuella och bra verktyg och sidor för chefstrion just nu

 • Chefstrions uppdragsbeskrivningar har uppdaterats. Du hittar de nya uppdragsbeskrivningarna här.
 • Kårkorten 2019 har publicerats och skickas till per e-post till kårerna. Anvisningar  för hur du kan tolka informationen i kårkortet hittar du här.
 • Tack till alla som deltog i FiSScs allra första scoutledarträff online! De flesta workshopparna bandades in. Du hittar inspelningar och material från träffen på webbsidan för träffen.

Evenemang att notera för hela chefstrion

 • Pricka in höstens scoutledarträffar i kalendern: 15.8 på Åland samt 19.9 i Jakobstad & Åbo och 20.9 i Helsingfors & Vasa
 • FiSScAkademin 23–25.10 i Karis

FÖR KÅRCHEFEN

Kommunikationsförfrågan – DL 25.5!

För att upprätthålla en så effektiv och ändamålsenlig kommunikation som möjligt önskar vi med hjälp av en enkät få en bättre inblick i hur de olika kommunikationskanalerna upplevs och används inom förbundet. Sprid gärna länken i kårens kommunikationskanaler! Du kan svara oberoende av ålder eller vare sig du har ett uppdrag i kåren eller ej. Det tar ca 5–10 minuter att svara på enkäten. Senast 25.5 behöver era svar! Bland dem som svarat utlottas ett scoutigt pris!

Länk till enkäten

Upprop: efterlyses bra uppdragsbeskrivningar för kårledare!

Har din kår den perfekta uppdragsbeskrivningen för en kårekonom, båtsfogde, sekreterare eller något annat uppdrag? Kanske ni har ett halvfärdigt utkast på en uppdragsbeskrivning, som skulle behöva finslipas lite, eller har din kår bara har en önskning om vilka uppdragsbeskrivningar ni saknar?

De nya uppdragskorten för chefstrion har nyss publicerats. FiSSc:s kårstöd jobbar härnäst med att uppdatera, översätta och utveckla modelluppdragsbeskrivningar för andra kårledare och vill därför gärna ta del av era tips, exempel och erfarenheter.

Uppdragsbeskrivningar är ett sätt att erbjuda trygga uppdrag och ett sätt att stöda våra ledare. Med hjälp av insamlat material kommer gruppen att utveckla uppdragsbeskrivningasmodeller, som sedan ska finnas tillgängliga för alla kårer i förbundet. Insamlat material kommer alltså inte att kopieras rakt av, utan det fungerar som stöd och inspiration för arbetet.

Ifall din kår kan bidra med en eller flera uppdragsbeskrivningar, synpunkter eller om du har frågor, så hör gärna av dig till kårstödskoordinatorn Andrea (andrea.hynynen@scout.fi)

Ett stort tack på förhand för ert bidrag!

Aktuella och bra verktyg och sidor för kårchefen just nu


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Kom ihåg att säga tack och ge feedback åt era ledare

Ni kommer väl ihåg att säga tack till era ledare? Nu då vi närmar oss slutet av våren är det en lämplig tid att tacka era ledare för deras insatser för kåren. En enkel handling kan betyda mycket. Ni kan t.ex. skicka ett personligt tack-kort, göra något trevligt tillsammans hela ledargänget eller söka ett utmärkelsetecken till någon.

Om det finns en scoutledare i kåren ni vill rikta ett extra stort tack till kan ni nu passa på att ansöka om FiSSc:s vandringspris Klyset som delas ut under höstmötet 25.10. Läs mera på: ansokan.scout.webbhuset.fi/klyset. Deadline för Klyset-ansökan är den 1.10.

Höstens utbildningar – uppmuntra kårens ledare att delta

Flera evenemang och utbildningar har lyttats till hösten på grund av coronaepidemin. Det planeras alltså utbildningar för olika målgrupper längs med hösten. På den här överskådliga planschen med höstens alla utbildningar, kan du lätt plocka ut vad som skulle passa för de olika ledarna i just din kår. Visst kollar du ju genom den, sprider ordet och uppmuntrar personligen era ledare att delta, eller hur? Sista anmälningsdag för höstens kurser är 15.9.


FÖR PROGRAMCHEFEN

Scouting under sommaren

Sommarens större scoutevenemang är alla inhiberade; om/då ni ordnar mindre evenemang så är det viktigt att se över arrangemangen och vidta försiktighetsåtgärder. Instruktioner och tips kan du kolla närmare här: Anvisningar för verksamhet i coronatider.

Kårinfomejl i coronatider 7 och 8

Under sommaren kan man gärna fortsätta med distansverksamheten, till exempel #scoutahemma-märket fungerar jättebra också under sommaren, och kräver egentligen inget mer av kåren än att tipsa om aktiviteterna, hålla koll på vem som deltar och beställa tygmärket åt dessa. Märket kan anpassas till kårens eventuella egna distansverksamhet; sådana aktiviteter som medlemmarna redan gjort som distansscouting tidigare under våren kan självklart räknas till godo, och ifall kårens distansverksamhet är sådan att det inte går att inkorporera #scoutahemma-aktiviteterna i den, så kan tygmärket beställas i alla fall och delas ut för ungefär motsvarande mängd aktivitet i kårens eget distansprogram.)

Andra bra tips på scoutverksamhet på distans finns här. Där hittas bland annat instruktioner för hur man kan göra och spela ett eget scouts against humanity-spel (cards against humanity med scout-tema) online; bra grej för till exempel explorer-rover-gänget att göra en regnig sommarkväll.

Aktuella och bra verktyg och sidor för dig som programchef just nu

Evenemang och utbildningar som kan vara intressanta för dig

 • Introduktion i normkritiskt ledarskap 29.8
 • Scoutledarträffar (15.8 på Åland, 19.9 i Jakobstad och Åbo och 20.9 i Helsingfors och Vasa
 • Övriga kurser och evenemang hittar du i FiSSc:s händelsekalender. Evenemangsinfomejlet inför hösten (med bl.a. åldersgruppernas kurser och evenemang) kommer ut i slutet av maj och i början av augusti.