Chefspost 3/2019

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Scoutledarträffar- träffen för alla ledare
 • Utnyttja kårkortet för utveckling
 • Pengar till verksamheten 2020? Börja planera adventskalenderkampanjen redan nu.
 • Exit-enkäten ger info om varför man slutar i scouterna.
 • Välkommen på FiSSc:s chefsträff!
 • Delta i Ledareldarna – FiSSc ersätter din deltagaravgift

FÖR KÅRCHEFEN

 • Nytt i föreningsregistret från 1 juli: alla föreningar får ett FO-nummer och nya tjänster införs!
 • Förbered hösten redan nu

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Ledarresurserna i skick till hösten
 • Det är dags att kolla upp kårledarnas kompetens – hur många scoutledarfullmakter har er kår?
 • Kom ihåg att tacka och ge feedback!

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Ut och Finn med Pandamärket!
 • Explo 18-20.10.2019 i Riihimäki

Scoutledarträffar – träffen för alla ledare

Den 27 april samlades vi på FiSSc:s scoutledarträffar i Jakobstad, Vasa, Åbo och Helsingfors. Ett start tack till alla som var med och bidrog till  träffarna. Materialet från träffarna finns publicerat på våra hemsidor.
Boka redan nu in höstens träffar i kalendern: 17.8 på Åland och 21.9 i Helsingfors, Österbotten, (två orter) och Åboland. Sprid ordet i kåren och ta med så många ledare som möjligt så att diskussionerna, planeringen och samarbetet blir givande och ändamålsenligt!

Utnyttja kårkorten för utveckling!

Ni har nyligen per e-post fått er egen kårs kårkort och ett följebrev med tolkningsanvisningar. Kårkortet är ett verktyg för att leda och utveckla kåren. Statistiken i kårkortet ger info om verksamheten, antal medlemmar samt förändringar i medlemsantalet, och det hjälper er alltså att greppa läget i er kår.
Vi uppmuntrar er att ta vara på informationen i kårkortet och utnyttja den i verksamhetsplaneringen. Kårkortet visar vilka saker det kunde vara bra att lägga lite extra krut på för att utveckla. Det framgår också vad som redan nu fungerar som smort.
Bekanta er i lugn och ro med kårkortet och de tolkningsanvisningar som bifogades. Motsvarande information hittas även på scout.fi:

Ni kommer väl ihåg att FiSSc:s coacher kan hjälpa er att analysera och dra nytta av informationen i kårkortet.

Pengar till verksamheten 2020? Börja planera adventskalenderkampajen redan nu!

Det lönar sig att planera adventskalenderkampanjen i god tid. Med ett tydligt ändamål för de insamlade pengarna och en gemensam målsättning för hur många kalendrar man vill sälja är det lättare att motivera både försäljare och köpare. Det gäller för er chefer att se till att kårens alla försäljare vet varför de säljer kalendrar och vad man kommer att göra med pengarna.

Adventskalenderkampanjen är de finländska scouternas viktigaste medelinsamlingskampanj. Det lönar sig för kåren att satsa på den här väletablerade och kända produkten, som dessutom stöds av en nationell marknadsföringskampanj.

Vår största utmaning idag är att köpare och försäljare inte möts. Köparen vet helt enkelt inte var hen kan köpa en kalender. På den här punkten kan vi alla göra bättre ifrån oss, genom att aktivt berätta var och när vi säljer kalendrar, göra oss synliga på orten och planera bra försäljningsjippon.

Nytt för år 2019 är: 

 • Paketkort i form av klistermärken.
 • Kalendern görs av FSC-certifierat material, vilket betyder att kartongen görs av trä från ansvarsfullt skogsbruk.
 • Kalenderns försäljningspris är 10€, varav kåren får behålla 4,50€.

Tänk på att adventskalenderkampanjen inte egentligen handlar om att sälja en konkret produkt, utan om att köparen understöder scoutingen. Som tack för sitt bidrag får köparen en kalender.

Exit-enkäten ger svar på varför man slutar i scouterna

Från och med mars i år skickas en enkät till alla som skrivits ut ur medlemsregistret. För under 15-åringar skickas den till vårdnadshavare.
Svaren från exit-undersökningen hjälper oss att bättre förstå varför man slutar i scouterna och hur vi kan utveckla verksamheten så att våra medlemmar trivs och vill stanna länge.

De första resultaten från exit-enkäten visar att de flesta som lämnar scouterna har en positiv, t.o.m. utmärkt bild av scouting. Det är sällan någon slutar p.g.a. dålig kvalitet på programverksamheten.  Tidsbrist är den vanligaste orsaken bland vuxna som lämnar scoutingen, medan barn oftast slutar p.g.a. det inte finns någon kompis i gruppen. Däremot upplevs det som ganska svårt att komma med och flera slutar innan de ens har börjat. Det är alltså upp till var och en av oss att vara noga med att ta emot nya scouter snabbt och med värme, så att de känner sig välkomna. 

Kårerna får ta del av resultaten mer i detalj lite senare då det kommit in fler svar.

Välkommen på chefsträff på Roverscout- och ledardagarna!

Alla kår-, program- och uppdragschefer inbjuds till FiSSc:s chefsträff, som ordnas på lördagen under Roverscout- och ledardagarna på Kuggom i Lovisa den 8-10.11.2019.  Det här är din bästa chans att få nätverka med andra chefer med samma uppdrag från hela förbundet och få bra tips och info. I år ser vi till att chefsträffen inte placeras samtidigt som det mest fartfyllda programmet. Det går bra att komma på chefsträffen även om du inte har möjlighet att vara i Lovisa hela veckoslutet.

Läs mer här om Roverscout- och ledardagarna

Delta i Ledareldar – FiSSc ersätter din deltagaravgift

Ledareldar är Finlands största ledarskapsseminarium, som tar plats helt och hållet utomhus, 30.8-1.9.2019 i Evois, Tavastehus. Evenemanget arrangeras av Finlands Scouter och ger dig möjligheten att av experter lära dig mera om ledarskap i en engagerande och inspirerande miljö. Du kan bekanta dig med evenemanget och programmet på hemsidan.

Evenemangets huvudspråk är finska men programpass på svenska och engelska har även utlovats. Kårchefer, programchefer och uppdragschefer i FiSSc erbjuds nu den fina möjligheten att få sin deltagaravgift betald av FiSSc. Resan till och från evenemanget står man själv för. Observera att FiSSc betalar ut ersättningen först efter att evenemanget ägt rum. Du betalar alltså själv deltagaravgiften då fakturan kommer, deltar i evenemanget och därefter redovisar du avgiften i kululasku.partio.fi och får den ersatt.

OBS! Den här möjligheten gäller endast kårens chefer och kan inte ges vidare till andra ledare i kåren. Du kan anmäla dig fram till den 13.6. Anmälan görs via Kuksa.


FÖR KÅRCHEFEN

Nytt i föreningsregistret från 1 juli

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyar föreningsregistrets informationssystem. Samtidigt får alla föreningar och religionssamfund ett FO-nummer. Också förenings-registrets anmälnings- och informationstjänster förnyas. Ändringarna äger rum från och med den 1 juli 2019.

Läs mer på Patent och registerstyrelsens webbsidor.

Förbered hösten redan nu

Det lönar sig att att förbereda hösten redan nu, så att du kan njuta av en välförtjänt sommarpaus och säsongstarten blir smidig.

 1. Utse ledare och bestäm mötesdagar för grupperna redan före sommarlovet.
 2. Grunda gärna en ny extra grupp om ni har möjlighet.
 3. Ta öppet emot nya medlemmar i alla åldrar, det kan finnas intresserade även i explorer- och roverscoutålder.

FUNGERANDE KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

 1. Publicera tydliga anvisningar för hur man blir medlem och information om gruppernas mötestider på kårens hemsida och kanaler i sociala medier.
 2. Se till att ni har en beskrivning av kåren i Kuksa, så att den syns i kårsökningen.
 3. Kolla att det finns någon i kåren som tar ansvar för att svara snabbt på frågor av föräldrar!

Bjud in scouternas kompisar och föräldrar till kårens sommarevenemang. Berätta för de nya vad det finns för dem att göra i scoutingen och hur de gör för att bli medlemmar.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Ledarresurserna i skick till hösten

Känns det som om kåren saknar ledare till höstens grupper? Det finns ännu tid att åtgärda saken.
Ni kan erbjuda olika slags uppgifter i kåren åt föräldrar som deltar i säsongsavslutningen. Sommarlägets besöksdag är en ypperlig chans att locka med nya vuxna. Marknadsför kårens verksamhet på sociala medier och satsa på rekryteringen ännu i augusti. Här får du några korta tips:

 • Kolla genom kårens medlemsförteckning. Finns där gamla medlemmar som ännu betalar medlemsavgiften men inte längre deltar i verksamheten? Ta kontakt och be dem personligen att komma med!
 • Rekrytera två eller tre nya på samma gång. Det är lättare att bli inspirerad och börja en ny fritidssyssla med sin kompis.
 • Erbjud olika alternativ, och styr inte för mycket på förhand: det kan vara bra att låta gruppledaren påverka gruppens mötesdag och om möjligt kanske också välja åldersgrupp.
 • Fråga, fråga, fråga och fråga igen!  Det största hindret för en lyckad rekryteringen är att vi helt enkelt inte frågar. Det finns nämligen många som gärna skulle komma med om de bara blev tillfrågade.

Det är dags att kolla upp kårledarnas kompetens – hur många scoutledarfullmakter har kåren?

Grundutbildningen hör till varje scoutledares scoutstig och en beviljad fullmakt ska vara ett självklart mål för alla som är scoutledare.

Scoutledarfullmakten är viktig för att:

 • den är ett bevis på att du införskaffat den kunskap som krävs för att kunna fungera som scoutledare. Utbildade ledare möjliggör högklassig verksamhet.
 • den är ett kompetensbevis som du som frivillig scoutledare kan visa upp åt en utomstående som påvisar att du gått en ledarskapsutbildning.
 • en beviljad fullmakt innebär att du som ledare har bekantat dig med det som gör att vår verksamhet är just scouting och inte vilken som helst klubbverksamhet.
 • den är ett krav bl.a. för att kunna ha uppdraget som lägerchef eller för att få högsjöcertifikat.

Du som är uppdragschef kan uppmuntra kårledarna att delta i grundutbildningen eller slutföra en påbörjad utbildning. Som stöd kan du använda den här planschen.

Se på den här tabellen hur läget med scoutledarfullmakter är i din kår. Finns kåren inte på listan betyder det att kåren inte har en enda ledare med scoutledarfullmakt. Har du frågor angående grundutbildning för scoutledare ska du kontakta utbildningsgruppen: fissc_utbildning@kuksa.partio.fi.

Kom ihåg att tacka och ge feedback!

Scoutåret lider mot sitt slut. Ni har väl prickat in avslutande handslag för alla dem som är på väg att lämna sitt uppdrag. Nu är det hög tid att påminna alla uppdragsgivare om att boka in en lämplig tidpunkt med dem som de har rekryterat till ett uppdrag!

Då ett uppdrag tar slut är det bra att tillsammans gå genom vad personen har lärt sig i sitt uppdrag och vad som lockar till näst i kåren. Du ser väl till att ingen tar en ofrivillig scoutpaus endast därför att hen inte blivit tillfrågad om vad hen vill göra nu, då uppdraget tar slut. I bästa fall har man redan hunnit fundera på det här i ett mellanhandslag, så att ledaren har en idé om vad som skulle kunna vara ett lämpligt nästa steg. Här hittar du mer info om uppdrag och handslag.

Så kommer du väl också ihåg att det är superviktigt att säga tack och ge feedback. Det kan man aldrig få för mycket av!

FÖR PROGRAMCHEFEN

Ut och Finn med Pandamärket!

Pandamärket är ett samarbete mellan Finlands Scouter och WWF; två materialpaket med aktiviteter och tips finns; det ena riktat till vargungar och det andra till äventyrs-scouter. Genom aktiviteterna lär sig scouterna mer om natur och miljövård; får själva göra saker som har betydelse för miljön, och får öva sig att prata om och påverka i miljöfrågor.

Aktiviteterna ska göras utomhus, gärna under en utfärd, och lämpar sig utmärkt att göra till exempel under sommarlägret eller under en hajk på hösten. Ta gärna upp pandamärket med kårens yngre åldersgruppers ledare och planera tillsammans om och hur ni vill göra!

Här hittar du pandamärkets aktiviteter.

Explo 18-20.10.2019 i Riihimäki

Uppmuntra explorerscouterna i din kår att ta del av det maffiga äventyret Explo! Explo har som målsättning att samla över 1500 unga i explorerscoutålder (också kompisdeltagare som inte ännu är scouter) samt lotsar och massvis med frivilliga. Evenemanget är huvudsakligen finskspråkigt, men det kommer att finnas svenskspråkiga med bland arrangörerna, och inslag av svensk- eller tvåspråkiga element.

I Explos program bekantar sig deltagarna med FN:s mål för hållbar utveckling. Programmet på de olika stigarna baserar sig på tre principer: upplevelserikedom, den unga som aktiv aktör och positiv attityd.

Evenemanget stöder scoutingens strategi: Explo har ett stipendiesystem för deltagaravgifter, för att säkerställa att scouting är tillgängligt för alla. Vi betonar ungas egna aktiva engagemang och att den unga efter evenemanget upplever att hen kan påverka sin verksamhetsmiljö. Anmälningen till Explo öppnar då skolorna börjar i augusti och stängs i slutet av september. Explo kostar 60 euro, i priset ingår inte transport.

Kom med och förverkliga!

Explo blir ju inte av bara av att 1500 explorerscouter dyker upp, utan det behövs också personer som fixar! Det finns redan ett litet glatt gäng FiSScar som ansökt om uppdrag, men vi kunde gärna bli fler! Ansökningen för olika uppdrag har öppnat på Explos nätsidor.

Explo är en fantastisk plats för unga ledare att prova på ett lite större uppdag och samla självförtroende och erfarenhet, t.e.x inför kommande förbundsuppdrag. Så kom ihåg att uppmuntra vuxna runt er att delta som frivilliga!