Chefspost 2/2022

Chefsposten 2/2022 har skickats per e-post den 7.4 till kårernas kår-, program- och uppdragschefer, vice kårchefer och kårsekreterare

INNEHÅLL

FÖR CHEFSTRION

 • I scoutingen ska alla få trivas och må bra
 • Hur kan kårer hjälpa gällande krisen i Ukraina?
 • Chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer 29.10 i Vörå
 • Tillväxtträningen söker teammedlemmar!
 • Aktuellt: nytt Hållbar scoutkår -understöd, FiSSc:s kvällste och FS partion iltateet

FÖR KÅRCHEFEN

 • Hur går det för kåren?
 • Kommentera händelsekalendern 2023
 • Scoutledarträffen i Helsingfors 7.4 inhiberad, Åboträffen 9.4 ordnas som planerat

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Bästa stället -enkäten skickas ut per e-post i april
 • Sista anmälningsdag till sommarens kurser, evenemang och seglatser 15.4
 • Verktyg: Kårens trivselspel

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Pandamärke för spejarscouter och andra bra aktivitetspaket
 • Verktyg för programchefen

FÖR CHEFSTRION

I scoutingen ska alla få trivas och må bra

I scoutverksamheten råder nolltolerans mot mobbning, trakasserier och rasism. Scouting är öppet för alla och en trygg plats. Det här sker inte av sig själv utan vi bidrar alla till att skapa en trygg, välkomnande och tillgängling miljö.

Här är några bra material och tips att bekanta sig med:

Hur kan kårer hjälpa gällande krisen i Ukraina?

Krisen i Ukraina berör oss alla och i kårerna finns just nu en enorm vilja att hjälpa till. Krisens efterverkningar kommer att bli långvariga och det viktigaste vi scouter kan göra i nuläget är att tillhandahålla scoutverksamhet för barn, unga och vuxna som kommer till Finland. Här kan du läsa mer om vad kåren och scouter kan göra för att hjälpa.  

Chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer den 29.10 i Vörå

FiSSc arrangerar i år för fjärde gången FiSScAkademin, ett utbildningsseminarium för roverscouter, äldre ledare och personer som vill testa på scouting. Evenemanget tar plats 28–30.10 på Norrvalla i Vörå. Likt tidigare år ordnas det en chefsträff för alla kårchefer, programchefer och uppdragschefer i FiSSc under lördagen.

Träffen tar ca 1,5 h och du kan välja att delta i hela evenemanget eller ta dig till Norrvalla endast för denna chefsträff. Ta gärna med dig din efterträdare om du är på väg att avgå och redan vet vem som ska ta över.  Mera information om anmälan, pris och programmet under FiSScAkademin kommer inom kort, så håll ögonen öppna i diverse scoutkanaler!

Tillväxtträningen söker teammedlemmar

FiSSc söker ett team för att kicka igång tillväxtträningsprogrammet för 2022! Är det du som skall utveckla scouting i våra kårer?

Många kårers medlemsantal minskar för varje år. Det här vill förbundet ta tag i genom att erbjuda kårerna ett program för tillväxtträning. I det här skedet söker vi efter 2-4 personer som brinner för tillväxtfrågor och utveckling av scouting som hobby.  Inom programmet får du komma ut till kårer och utveckla deras tillväxtplan inom programmet för Tillväxtträning. Programmet innehålla metoder och verktyg för att kåren ska kunna utveckla sin verksamhet och nå fler medlemmar.

FiSSc söker nu de personer som är fulla av idéer och inspiration för att utveckla förbundet och våra kårer till något mer och större än idag. Förmågor som behövs varierar beroende av teamet så var inte rädd att söka, du har säkert mycket att bidra med! Om du känner att det inte är rätt för sig känner du säkert någon som har det som krävs, tipsa hen!

I uppdragsbörsen hittar du mera information och uppdraget och länken till ansökan!

Tips: Här kan du läsa om Wasa Fyrvaktares goda erfarenheter av att rekrytera studerande till kåren.

AKTUELLT

 • Nytt Hållbar scoutkår-understöd! Behöver kårens källsortering en uppgradering? Finns det utrymme för förbättring av energianvändningen i kårlokalen eller vid utfärdsstugan? Hur kan utfärdsmaten bidra till mindre koldioxidutsläpp? Nu är det möjligt att ansöka om understöd för implementering av klimat- och miljösmarta val och minskning av koldioxidutsläpp i kårens verksamhet. Ansök om understödet senast 15.5! Mer info

EVENEMANG

 • Visst har du väl bekantat dig med FiSSc:s kvällste? Vårens sista kvällste den 3.5 kl. 20 handlar om explorer- och roverscoutprogrammet i kårerna. Häng med!
 • Info om Finlands Scouters kvällsten partion iltateet hittar du på partio.fi/iltateet Där samlas också inbandningar av tidigare iltateet

FÖR KÅRCHEFEN

Hur går det för kåren?

Nu är en bra tidpunkt att stanna upp och fundera närmare på hur det riktigt står till i kåren. Vad fungerar bra? Finns det något som kunde göras på ett annorlunda sätt eller utvecklas? Hur ser kårens framtid ut? Det hör till programchefen och uppdragschefen (om ni har sådana) att se efter gruppernas och ledarnas välmående, men hur ser helheten ut? Vi uppmuntrar varmt att du sätter dig ner med de andra cheferna och att ni tillsammans planerar de viktigaste sakerna så att de går framåt. Hösten har redan krupit ett steg närmare och det blir så småningom aktuellt att tänka på nya grupper och vilka ledare ni har i höst. God förtidsplanering gör det lättare för både ledare och scouter att koordinera sin fritid och sina hobbyer,

Kom ihåg att kommentera händelsekalendern 2023

Nu har ni i kårerna chansen att påverka FiSSc:s händelsekalender 2023. Finns det någon utbildning ni vet att ni kommer att behöva, eller något evenemang som ni länge tänkt att kåren skulle delta i om det skulle ordnas nära er. Sätt gärna in en mötespunkt om händelsekalender i föredragningslistan för ert nästa ledarmöte.

Ni i chefstrion fick ett mejl om kalendern i medlet av mars. Ni hittar samma info här.

 Scoutledarträffen i Helsingfors 7.4 inihiberad – Åboträffen 9.4 blir av som planerat

Scoutledarträffen i Helsingfors den 7.4  inhiberades tyvärr på grund av lågt deltagarantal. På programmet fanns workshoppar kring tillväxt och kårutveckling, hållbarhet inom scoutingen och ledarnas trivsel, samt viktig info om bland annat FiSScAkademin 2022. Nothamn 2023 och områdeslägerplanering inför 2024. På scoutledarträffarna reserveras tid också för att tillsammans diskutera och ge input gällande FiSSc:s händelsekalender och verksamhetsplan för 2023, som planeras som bäst.

Åboträffen på lördagen den 9 april kl. 12.00 förverkligas som tänkt.

Missar du scoutledarträffen men du eller din kår har kommentarer, förslag eller annan input till FiSSc:s verksamhetsplan 2023? Fyll i padleten före 7.5.


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut per e-post i april

De vuxnas primära roll inom scoutingen är att möjliggöra hobbyn åt barn och unga. Men det är viktigt att också de vuxna trivs i sitt uppdrag och har roligt i scouterna. Också i år vill vi ta reda på hur det är att vara frivillig i scouterna. Med hjälp av Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten kan vi kartlägga hur de frivilliga trivs i scouterna.

Enkäten är också ett viktigt verktyg för er kår, med hjälp av resultaten från enkäten kan kåren få reda på vad som fungerar bra och vad som kunde förbättras inom kåren. Om er kår har 5 eller flera som svarat på enkäten får ni ta del av det egna resultatet. Men om kåren har färre än 5 som svarat på enkäten får ni bara ta del av medeltalet bland alla scouter som svarat på enkäten. Med hjälp av det egna resultatet får ni reda på vilka områden som ni kan jobba på att förbättra för att alla ska trivas i er kår. Det lönar sig alltså att påminna era medlemmar över 18 år att komma ihåg att svara på enkäten! Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut till alla 18 år fyllda scouter per e-post den 14.4.

Sista anmälningsdag till sommarens kurser, evenemang och seglatser 15.4

15.4 är det sista anmälningsdag för de FiSSc-händelser som sker i maj-september. I utbudet finns bland annat utekurser, seglatser med s/y Navigator och roverscoutevenemanget Roversmäll. Uppmuntra gärna kårens scouter och ledare att bekanta sig med utbudet och anmäla sig. En mängd olika skräddarsydda infoblad om evenemangen hittar du på evenemangsinfosidan på scout.fi

Sjökårer OBS: Kursen som man går för skärgårdscertifikat, dvs. mellan båtförarkursen och skepparkursen heter ju numera Sekondkursen, och dens teoridel ordnas online tre vardagskvällar i maj (4.5, 6.5 och 12.5). Alla scouter som ni alltså tidigare skulle ha tänkt att ni skickar på skärgårdsskepparkurs så ska alltså nu istället gå på sekondkurs. Sista anmälningsdag också till den 15.4. Mer info om sekondkursen i händelsekalendern.

Tips och verktyg för uppdragschefen

 • Kårens trivselspel: Vad motiverar ledare? Hur göra så att de unga i kåren växer upp till aktiva ledare? Vad bidrar till vuxna har roligt i scouterna? Det här kan ni fundera på med hjälp av Kårens trivselspel. De ledare som deltar i scoutledarträffarna får prova på spelet där, men ta det gärna i bruk också i kåren.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Pandamärke för spejarscouter och andra bra aktivitetspaket

WWF och Finlands Scouter skapade tillsammans Panda-märket år 2019 för vargungar och äventyrsscouter. Nu har märkesmaterialet utökats med aktiviteter också för spejarscouter. Märkets uppgifter behandlar naturens mångfald och naturskydd. Aktiviteterna är tänkta att göras utomhus, under en utfärd. Märket passar utmärkt att göra under en förläggning, hajk eller under sommarlägret.

Andra bra materialpaket för kortare och längre möten, utfärder och läger. Här kommer ett gäng bra materialpaket att använda då ni vill testa något nytt, förkovra er i ett specifikt tema eller då de egna idéerna tryter:

Verktyg för programchefen

 • kompassen – scoutprogrammet behändigt i din telefon – lätt att anteckna och följa med scouternas gjorda aktiviteter
 • scoutprogrammet.fi – alla åldersgruppernas aktiviteter; handböcker för gruppledarna samt användbara aktivitetspaket
 • seppo.io – platform för att skapa lärorika, interaktiva och roliga virtuella spårningar