Chefspost 2/2021

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Mot ljusare tider
 • Hållbar och klimatneutral scouting
 • Scoutledarträffar + familjescoutledarutbildning blir på distans
 • Har ni en fungerande chefstrio?
 • Lediga uppdrag i FiSSc – Sök senast 10.3
 • FiSScFjäll – anmälningen har öppnat
 • Anmälan till Ledareldar har öppnat
 • Tips och verkyg: distansverksamhetstips och uteverksamhetstips, FS kipinä korona-ajan toimintaan
 • Evenemang och utbildningar: föreningsekonomi (SFV) och FS Moodle-kurs om social tillgänglighet

FÖR KÅRCHEFEN

 • Ny modell för botten till kårhemsidor
 • Dags för årsmöte?
 • Tips och verktyg: St. Görans scoutgillen

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Locka med nya vuxna till kåren under vuxenrekrykampanjen
 • Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut i april
 • Tips och verktyg: Visa vad du kan och Vet du vad du kan?

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scouterna får tillgång till spelplattformen seppo.fi
 • Rikta blicken mot sommarens evenemang
 • Åskåda världen och skapa fred utomhus och på distans
 • Äventyrsscoutprogrammet är förnyat
 • Behandla kommunalvalet på veckomöten
 • Tips och verktyg: Folke Bernadotte understöd DL 31.3

FÖR CHEFSTRION

Mot ljusare tider!

Vi har levt med corona-pandemin och exceptionella tider i ett års tid. Nu hoppas vi att det småningom går mot en ljusning och det blir aktuellt att fundera på hur scouting ser ut efter corona. Vi har alla under året som gått lärt oss massor om att anpassa scoutverksamhet, att hitta på nytt och nya arbetsmetoder, om våra krafter och resurser, om att peppa varandra och att det ibland helt enkelt är bäst att ta en timeout och skippa något. Mycket av det är värt att ta vara på. Vi hoppas att det här nyhetsbrevet ger dig tips och idéer i väntan på bättre tider.
Du kommer väl ihåg att FiSSc:s corona-infomejl finns samlade på scout.fi.

Hållbar och klimatneutral scouting

Finlands Scouter har som målsättning att scoutingen är klimatneutral år 2030. Hållbarhet och att motarbeta klimatförändringen är viktiga teman också i scoutingens strategi för 2021-2026.
Ett Hållbar scoutkår-certifikat, som ska hjälpa er att utvärdera och utveckla kårens verksamhet i en mer hållbar riktning, är på kommande. Kom med på FiSSc:s vårmöte den 20.3 och hör vad det är frågan om!

Scoutledarträffar + familjescoutledarutbildning på distans lördagen den 17.4

Vi har beslutat att scoutledarträffarna tyvärr inte kan förverkligas som fysiska träffar på grund av det förrvärrade corona-läget. Vi erbjuder i stället en gemensam scoutledarträff på distans för alla scoutledare i FiSSc lördagen den 17.4 kl. 10.
Familjescoutledarutbildningen som skulle ordnas i samband med söndagens träffar flyttar också till lördagen. Anmälan görs i samband med anmälan till träffen.
Mer info kommer i händelsekalendern efter hand.
Sista anmälningsdag 15.4 i Kuksa.

Har ni en fungerande chefstrio?

Chefstriomodellen har funnits redan i några år. Många kårer har tagit den i bruk och byggt upp en ny fungerande arbetsfördelning, och därmed lättat på en ensam kårchefs arbetsbörda.
Hur ser det ut i din kår? Har ni redan alla tre chefsuppdrag fyllda i Kuksa? Om inte, är det kanske dags att fundera på det nu (informationen från FiSSc och FS är ofta riktad till specifika uppdrag, så det är viktigt att kåren har de centrala uppdragen i Kuksa). I samma veva då chefstrions arbete gås genom och organiseras om, kan det passa bra att också fundera genom andra ledaruppdrag i kåren.

FiSScFjäll – anmälningen har öppnat – marknadsför i kåren

Anmälningen till vandringslägret FiSScFjäll har öppnat. Marknadsför gärna lägret till era spejarscouter! I materialbanken finns some-bilder som ni gärna kan använda i era egna kanaler.
Notera att det på detta FiSScFjäll finns ett nytt alternativ för dem som tycker att det känns för utmanande att ge sig ut på en flera dagar lång vandring med rinka och övernattning i fjällen; ett av underlägren kommer att övernatta vid Kåtan hela lägret och göra dagsvandringar med lättare packning.

Hur beaktas corona?
Staben följer med coronasituationen och kommer i planeringen av lägret att följa rådande direktiv och ha allas säkerhet i åtanke. Vad detta innebär klarnar under vårens gång, och bland annat lägerbrev 2 innehåller utförlig information om detta. Om läget fortsätter att vara så dåligt att det inte går att arrangera ett corona-tryggt läger så inhiberas det såklart. Ifall lägret inhiberas står FiSSc för de eventuella ekonomiska konsekvenserna för lägret; någon avgift kommer alltså i så fall inte att uppbäras av de anmälda. Det är alltså tryggt att anmäla sig till lägret. Det värsta som kan hända är att det inte blir ett läger; det bästa är att det blir läger och att deltagarna får en fantastisk upplevelse av vandring, fjäll och gemenskap.
Info: på www.scout.fi/fisscfjall hittar du:

 • info om lägret
 • infobrev till spejarscouter
 • infobrev till kåren och ledarna
 • länk till anmälningsblanketten
 • somebilder för marknadsföring

Sista anmälningsdag är 31.3! Också ledare behövs, så kom gärna med!

Anmälan till Ledareldar har öppnat

Den 27-29.8.2021 ordnar Finlands Scouter igen det populära evenemanget Johtajatulet-Ledareldar i Evois. Ledareldar är ett ledarskapsseminarium som helt och hållet tar plats utomhus. Programmet består av olika workshops och spännande talare. Evenemanget riktar sig till scouter och icke scouter som är 18 år fyllda. Det är ett ypperligt ställe för ledarvård för kårens ledare! Anmälan har nu öppnat och pågar fram till den 21.6, ett Early Bird pris erbjuds till 3.5. Läs mer om evenemanget på: www.johtajatulet.fi

TIPS OCH VERKTYG

 • FiSSc:s webbsidor med distanverksamhetstips och uteverksamhetstips uppdateras med jämna mellanrum. Det lönar sig att kolla upp materialet regelbundet för inspiration och idéer.
 • Finlands Scouter erbjuder varannan torsdag online-träffar om olika teman, där du också kan få tips och idéer för distans- och utescouting i coronatider. Läs mer här: Kipinää korona-ajan toimintaan

EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR

 • Grundkurs i föreningsekonomi den 28.4 kl. 18-20, online. Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Kom med på en kurs med Inger Tallgård från Norlic. Arrangör: Svenska Folkskolans Vänner. Anmäl dig senast 25.4.
 • Finlands Scouter erbjuder en distansutbildning om social tillgänglighet i Moodle, där du får lära dig om öppenhet, tillgänglighet, jämlikhet och delaktighet (på finska). Utbildningen lämpar sig för att göras tillsammans med hela chefstrion eller varför inte ett större ledargäng. Länk: https://moodle.partio.fi/course/view.php?id=437

FÖR KÅRCHEFEN

Ny modell för botten till kårhemsidor

Finlands Scouter erbjuder från och med våren 2021 en ny botten för kårhemsidor. Den nya modellen lämpar sig i synnerhet för kårer som vill ha lättanvändbara och snygga hemsidor som är i linje med Finlands Scouters och FiSSc:s grafiska utseende. Den nya modellen är planerad så att den kan användas för medlemsrekrytering och information till kårens medlemmar och vårdnadshavare. Botten för kårhemsidor kostar kåren 99 euro/år.

Den WordPress-botten som nu erbjuds till kårerna kommer så småningom att försvinna. Det går att ladda WordPress-hemsidesbottnen ända till juni i år, men stödet för den upphör helt i mars 2022.

Dags för årsmöte?

Många kårer hann redan ifjol uppleva kårens årsmöte på distans. Den tillfälliga lagen som tillåter föreningsmöten på distans trots att det inte nämns i stadgarna är fortfarande i kraft. Det går alltså fint att ordna kårens årsmöte på distans i år igen. Det är också tillåtet att använda sig av förhandsanmälan till årsmöte. Däremot ska föreningsmötet hållas inom den tidsram som anges i stadgarna, det får inte skjutas upp.

TIPS OCH VERKTYG

 • Har er kår ett scoutgille, en understödsförening eller något motsvarande för gamla kårmedlemmar? St Görans Scoutgillen i Finland – Pyhän Yrjänän Partiokillat samlar kontaktuppgifter till sådana organisationer. Uppmuntra gärna ert gilles kontaktperson att skicka kontaktuppgifter (namn, adress, e-post) till partiokillat@gmail.com.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Locka med nya vuxna till kåren under vuxenrekrykampanjen

Har er kår kommit ihåg att anmäla sig till vuxenrekrykampanjen som ordnas under Scoutveckan i april? Om inte, så går det fortfarande att komma med! Ni hittar information om kampanjen och hur din kår anmäler sig här!

Kampanjens målsättning är att locka med nya vuxna till scouterna, men det är också ett bra tillfälle att ge synlighet åt scouting på ett positivt sätt. Det bästa sättet att locka med nya vuxna är att tala med dem ansikte mot ansikte. Då har ni chans att berätta om verksamheten på ett mångsidigt sätt och hur en vuxen kan få ut det mesta ur den. Utnyttja upplevelser, berättelser och erfarenheter just från er kår i marknadsföringen för att skapa ett evenemang eller en träff där nya vuxna kan komma med!

Genom att anmäla sig till kampanjen får kåren både fysiskt och elektroniskt marknadsföringsmaterial och hjälp med att synliggöra sina evenemang. Om läget inte tillåter fysiska träffar, kanske ni kan ordna ett online-evenemang där ni berättar om scouting och kåren? Det här går ju att göra även med scoutvänner i kårer som befinner sig längre bort – något vi kanske tidigare inte ens har tänk på att göra!

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut per e-post i mitten av april

Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut till alla 15 år fyllda scouter per e-post i mitten av april. Syftet med enkäten är att kartlägga hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Enkäten är av stor betydelse för kåren, om er kår har 5 eller fler som svarat på enkäten får ni ta del av det egna resultatet. Men om kåren har färre än 5 som svarat på enkäten får ni bara ta del av medeltalet bland alla scouter som svarat på enkäten. Med hjälp av det egna resultatet får ni reda på vilka områden som ni kan jobba på att förbättra för att alla ska trivas i er kår. Det lönar sig alltså att påminna era medlemmar över 15 år att komma ihåg att svara på enkäten!

TIPS OCH VERKTYG

 • Har ni explorer- eller roverscout som är på jakt efter sommarjobb? Det kan kännas svårt att sätta ord på sin egna kunskaper och färdigheter i en arbetsansökan, speciellt då cv:t ännu är ganska kort. Vet du vad du kan? -verktyget hjälper unga scouter att formulera sina erfarenheter, styrkor och egenskaper, t.ex i en arbetsansökan. Explorernas arbetssökarkunskaper i scoutprogrammet innehåller flera tips som är till nytta för att söka sommarjobb. Läs mer om scoutingens Visa vad du kan-material.

FÖR PROGRAMCHEFEN

Scouterna får tillgång till seppo.io-spelplattformen

Seppo.io är ett verktyg för att skapa lärande spel, till exempel för att förverkliga program. Med seppo.io kan du bygga upp ett spel på en karta eller en bild. Spelet kan spelas på distans, på ett utemöte och i alldeles traditionell verksamhet. Du kan bygga upp ett spel med scoutprogrammets aktiviteter, en vargungetävling, en rekreationsbana för ledarna ett ”bekanta dig med scoutingen”-spel eller förverkliga ett litet patrullrådd för invånarna i din hemby.
Alla 15 år fyllda scouter kan ansöka om användarkoder här.

De första koderna skapas 15.3, och efter det skapas koder en gång i månaden.

Obs! seppo.io:s scoutlicens kan endast användas för scoutbruk!

Rikta blicken mot sommarens evenemang

Vi har kämpat med undagsförhållanden redan i ett år och tyvärr får vi stå ut ett tag till med osäkerheten gällande framtids- och evenemangsplanering.

Icke desto mindre så närmar sig sommaren snabbare än trott, som den brukar varje år. Även om mycket är osäkert och ingen vet exakt när situationen lättar, så är det senast nu hög tid att diskutera kårens sommarplaner – hurdana aktiviteter, utfärder, seglatser eller läger vill och kan ni ordna i år? Vi uppmuntrar också att hitta på något roligt till säsongsavslutningen, så att scouter och ledare har något att se fram emot.

Åskåda världen och skapa fred utomhus och på distans

Programsatsningen (å)skåda vär(l)den har hittills i år tagit fram/lyft upp följande material som går att plocka direkt in i verksamheten:

Äventyrsscoutprogrammet är förnyat!

Ett förnyat äventyrsscoutprogram finns nu publicerat på scoutprogrammet.fi! (Det tidigare programmet finns kvar tillsvidare; i åldersgruppslistan hittar du det uppdaterade programmet där var äventyrsscouterna ska vara, och det tidigare programmet sist i listan.)

Uppdateringarna i korthet:

 • Indelningen av aktiviteter i huvudväderstrecken har gjorts mer enhetlig och ändamålsenlig; huvudväderstrecken har nu tydliga teman som passar in i det skede av scoutstigen som äventyrsscouten just då befinner sig; Väderstrecket norr har till exempel temat utrustning och går ut på att äventyrsscouten lär sig förbereda sig inför en utfärd.
 • Interkardinalstrecken som tidigare har varit lätt flummiga har nu konkretiserats; helheterna har nya namn och teman (och märken).
 • Specialmärkena har blivit utmaningar och innehållet har uppdaterats lite; på det stora hela är ändå teman och innehållet samma. Utmaningsmärkena är förnyade (men om ni har lager av gamla märken kan ni säkert använda slut dem först; eftersom det som sagt i de flesta fall finns en utmaning som motsvarar specialmärket.)
 • Äventyrsspelet och patrullsystemet har fått tydligare roller med klarare anvisningar.
 • Kaptenens handbok är uppdaterad på sina ställen; inga drastiska förändringar, men det kan ju vara bra att bläddra igenom den för att fräsha upp minnet.

Du hittar det uppdaterade äventyrsscoutprogrammet och dess material på scoutprogrammet.fi, tillsammans med resten av scoutprogrammet:


Behandla kommunalvalet på veckomöten

Den 13.6 är det kommunalval i Finland och det berör också oss scouter. Det är viktigt att man i kåren funderar på vilka fullmäktigebeslut som påverkar kåren och scouterna i en kommun. Så som ekonomiska bidrag, anläggningar och kårlokaler, rekreationsområden m.m. Att behandla kommunalvalet med alla åldersgrupper är ett bra sätt att fostra scouterna till att bli samhälleligt aktiva. Scouterna får även bättre förståelse för hur beslutsfattande inom kommunen sker, och blir medvetna om vad de kan göra för att inverka på beslutsfattande.

Finlands Scouters har tagit fram ett specialmärke inför kommunalvalet 2021 som innehåller aktiviteter och tips på vad kåren kan göra för att behandla val och samhällsfrågor. Märket heter Vaalipöllö-Valugglan och innehåller aktiviteter för alla åldersgrupper. Många av aktiviteterna går också att genomföra på distans! Tygmärket finns att köpas på Scandinavian Outdoor. Tyvärr finns märkets aktivitetsbeskrivning hittas endast på finska. På scout.fi/scoutkandidater hittar du också aktivitetstips på svenska för hur kåren kan behandla val under era veckomöten.

TIPS OCH VERKTYG