Chefspost 2/2020

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Bra scouting även under undantagstillstånd
 • Coronavirusepidemin påverkar scoutingen på många olika sätt: kårinfo i coronatider – kolla din mejl!
 • Najs 2020
 • Scouta på distans
 • Virve Savoila är ny koordinator på FiSSc
 • Ansök om utmärkelsetecken senast den 15.4
 • Extra insatt JOTI 3-5.4
 • Kaikki mukaan -utbildning (på finska) den 18.4
 • Scoutledarträffar online söndagen den 26.4 (!)
 • Tjänsten kululasku.fi har uppdaterats
 • Påverka FiSSc:s händelsekalender 2021
 • Save the Date: FiSScAkademin 23-25.10 2020

FÖR KÅRCHEFEN

 • Trygghetspersoner
 • Kom ihåg att anmäla förändringar till PRH

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Vuxenrekrytering kan också göras på distans
 • Uppmuntra era ledare att fylla i Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Tips för scouting på distans
 • Även jag leder – också på distans
 • Kom ihåg att svara på enkäten om behovet att anpassa UTE-kurser

FÖR HELA CHEFSTRION

Bra scouting även under undantagstillstånd

Allra först vill vi passa på att blicka tillbaka och säga ett stort tack till alla som har tagit emot nya medlemar till sina grupper i början av året. Det är tecken på kårens välmående och livskraft att det kontinuerligt kommer med nya medlemmar. Det här ger också en god grund för verksamhetens kontinuitet. Dessutom är det sätt att erbjuda scouting till allt fler personer.

Coronavirusepidemin påverkar scoutingen på många olika sätt: kårinfo i coronatider – kolla din mejl!

Den pågående Corona-epidemin och undantagstillståndet påverkar scoutingen på många olika sätt och på olika plan. Det inverkar på kårernas åldersgruppsverksamhet, vårmöten, evenemang etc.

FiSSc har skickat ett e-postmeddelande till alla kårer med kårinformation i coronatider. Där hittar du aktuell information om läget och stöd för hur ni kan gå till väga gällande olika frågor. Läs genom det noggrant och dela med dig av informationen till resten av kåren. Ifall meddelandet av någon anledning har kommit bort, så hittar ni det här.

Najs 2020

Anmälningstiden till Najs har förlängts till 7.4. I nuläget utgår vi från att lägret blir av. Du hittar den nyaste informationen på lägrets hemsida.

Följ med läget där!

Scouta på distans

Vi har samlat tips på hur du leder och deltar i onlinmöten på våra hemsidor. Där hittar du info om:

I programchefens del här nedanför hittar du dessutom en massa konkreta aktivitetstips för de olika åldersgrupperna för att scouta på distans.

Virve Savoila är ny koordinator på FiSSc

Virve jobbar sedan början av mars med att stödja kårer i stort och smått. Virve är utbildad vildmarksguide och jobbar även som egenföretagare med friluftsliv samt med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor på konsultföretaget Ekvalita. Virve har scoutat sedan barnsben och är nu i färd med att komma på nytt in scoutingen, även om det denna gång är som anställd. Hör gärna av dig till Virve, så hjälper hon dig och din kår mer än gärna!

Ansök om utmärkelsetecken senast 15.4

Nu är det igen dags att fundera på om ni i kåren har medlemmar som ni kunde ansöka utmärkelsetecken åt. Deadline för vårens ansökningstid är 15.4. Här finns en anvisning för hur ansökan görs.

Ansökan om utmärkelsetecken görs elektroniskt i medlemsregistret Kuksa. Utmärkelsetecken kan ansökas åt scouter, vars medlemsavgift är betald och som på ett förtjänstfullt sätt har skött sina uppdrag. Alla uppdrag inom kåren, distrikt, FiSSc, Finlands Scouter och övriga scoutsamfund beaktas jämlikt. Den person, åt vilken utmärkelsetecknet ansöks, bör fortfarande delta i verksamheten.

Innan ni lämnar in en ansökan läs noggrant märkesspecifika frågor och kriterier för beviljande av specifika märken. Kontrollera även att personens Scout-CV finns i Kuksa. I scouternas utmärkelseteckensystem beviljas tecknen huvudsakligen börjande från det lägsta.

Länk till utmärkelseteckenhäftet.

Extra insatt JOTI 3-5.4

Första veckoslutet i april ordnas en extrainsatt JOTI – Jamboree on the internet; där scouter från hela världen träffas och diskuterar över nätet och skapar nya vänskapsband.

Här publiceras inom kort tips på hur kåren kan stöda sina medlemmar att delta (tipsen kan också användas direkt av scouter som vill delta, som inte deltagit tidigare och som känner att de vill ha tips).

Se även https://www.jotajoti.info/

Alla med /Kaikki mukaan-utbildning (på fi) för gruppledare den 18.4

Finlands Scouters mångfaldsdag blev inhiberad, men utbildningen Kaikki mukaan erbjuds online. Utbildningen ger bl.a. tips och verktyg för att bemöta livliga barn och unga. Var och en som fungerar som gruppledare kan ha nytta av den. Utbildningen ordnas via Microsoft Teams på lördagen den 18.4 kl. 14-16.

Med den här länken kan du logga in på utbildningen i Microsoft Teams. Mer info.

Scoutledarträffar online söndagen 26.4

På grund av det rådande undantagstillståndet kommer scoutledarträffarna att förverkligas online söndagen den 26.4. Programmet består av en gemensam del och parallella workshopar och läggs upp så att du antingen kan delta i hela träffen eller endast koppla upp dig till de enskilda workshopar som intresserar just dig.  Mer information om innehållet kommer efter hand. Du anmäler dig till de olika passen i smaband med att du gör anmälan i Kuksa.

Se evenemanget i händelsekalendern.

Tjänsten kululasku.partio.fi har uppdaterats

Detta innebär att alla användare nu då ni första gången använder den nya sidan måste återställa ert lösenord. Därefter kommer ni som vanligt in med det tidigare användarnamnet och det nya lösenordet.

Påverka FiSSc:s händelsekalender 2021

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2021 och nu har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildnignar behäver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt bort för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora slickepinns-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna?

Sätt gärna in händelsekalendern 2021 som en punkt på nästa ledar-/styrelsemöte (online förstås) och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 10.5.2020.

Kommentera kan man som kår (efter att kåren har diskuterat utkastet på ett ledar-/styrelsemöte), eller som enskild ledare.

Utkast på Händelsekalender 2021

Kommentera utkastet: https://webropol.com/s/handelsekalender2021

Har ni frågor om händelsekalendern eller processen kring den så är det bara att ta kontakt med Gunilla Edelmann, Heidi af Heurlin eller Andrea Hynynen på FiSSc:s kansli. Kontaktuppgifter.

Save the date – FiSScAkademin 23-25.10 2020

Den 23 till 25 oktober arrangeras den tredje upplagan av FiSScAkademin på Lärkkulla i Karis. Evenemanget riktar sig till kårens roverscouter och äldre ledare. Under evenemanget får du ta del av ett mångsidigt program som ger dig verktyg till det egna ledarskapet, roligt kvällsprogram och framför allt träffa nya och gamla vänner. Det är en fin möjlighet till ledarrekreation, varför inte samla kårens ledare och delta tillsammans? Information om programmet och anmälan kommer under våren men notera datumet redan nu.


FÖR KÅRCHEFEN

Trygghetspersoner

Trygghetspersonen är en person i kåren som stöder kårmedlemmarna i mobbningsfall, gällande trakasserier och i barnskyddsfrågor. Det är bra om alla i kåren vet vem som är trygghetsperson och vet att de kan vara i kontakt med personen om de vill fråga eller tala om osakligt beteende som de själva eller någon kompis utsatts för. Det kan vara bra att utnämna två trygghetspersoner i kåren, så att de har stöd av varandra och kan ge ett bredare stöd till kåren.

Trygghetspersonen är också den person som påminner ledarna i kåren att gå Tryggt tillsammans-utbildningen, och att uppdatera den med fem års mellanrum.

Tryggt tillsammans-anvisningarna har nyligen uppdaterats. De nya anvisningarna publiceras inom kort. Läs mer!

Tryggt tillsammans-utbildningen hittas på moodle.partio.fi

Kom ihåg att anmäla eventuella förändringar till PRH

Du kommer väl ihåg att anmäla eventuella förändringar i styrelsen och vem som har namnteckningsrätt fär kåren till Patent och registerstyrelsen (PRH).


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Vuxenrekrytering kan också göras på distans

Scoutveckans vuxenrekryteringskampanj har skjutits upp till hösten, troligtvis veckorna 35 och 36. De kårer som redan har anmält sig till kampanjen får mer information senare.

Du vet väl att man kan rekrytera också på distans. Det mest effektiva sättet att locka med nya  vuxna är att fråga aktivt och göra det så lätt som möjligt att komma med i kårens verksamhet och gemenskap. Du kan fråga på många olika sätt: ringa upp till f.d. ledare, skicka e-post till scouterna vårdnadshavare eller göra inlägg på sociala medier. Då någon visar intresse så ta genast kontakt och fråga vad som intresserar personen. Bjud in dem till kårens evenemang så snart som det igen är möjligt att träffas fysiskt.

Efter rekryteringen är det minst lika viktigt att ge stöd och handledning till den nya personen. Ni kommer väl ihåg att berätta hur saker och ting fungerar i er kår, att utse en ansvarsperon som håller kontakt med den nya och att tillsammans se till att den känner sig välkommen och smidigt kommer in i gruppen och er verksamhet.

Uppmuntra era ledare att fylla i Bästa stället att göra frivilligarbete- enkäten

Svarstiden för Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten pågår i år till den 6.4.

Varför lönar det sig att svara på enkäten?

Eftersom det är ett utmärkt verktyg för kårledningen att använda vid utveckling av den egna kårens verksamhet. Om ni har 5 eller fler som svarat på enkäten inom kåren får ni ta del av det egna resultatet. Men om ni har färre än 5 som svarat på enkäten får ni bara ta del av medeltalet bland alla scouter som svarat på enkäten. Alla scouter som är 15 år fyllda har fått ett mejl med enkäten men vi uppmuntrar er också att påminna era kårmedlemmar att svara på enkäten! Använd t.ex. kårens SoMe-konton, eventuella e-postlistor, berätta om enkäten på veckomöten, kårens evenemang – eller andra fiffiga sätta ni kommer på!

Kåren kan vinna ett Mölkky-spel!

Finlands Svenska Scouter lottar dessutom ut ett kårmölkkyspel bland alla FiSSc kårer som har haft 5 eller flera svaranden inom kåren. Vi vill med mölkkyspelet uppmuntra till flera fina stunder av ledarvård. Resultaten av enkäten kommer i början på hösten, efter det kommer vinnaren lottas ut.

Direktlänk till enkäten

Läs mer


FÖR PROGRAMCHEFEN

Tips för scouting på distans

Undantagstillståndet innebär inte att scoutverksamheten måste stanna upp helt och hållet, eller att barn och unga måste bli utan hobbyverksamhet. Fast möten där man träffas på samma ställe inte kan ordnas på ett tag så kan man scouta på distans, och till det finns det många olika möjligheter.

På scoutprogrammet.fi finns ett paket med programtips för alla åldersgrupper för varje vecka fram till medlet av april. Med aktiviteterna följer också tips och instruktioner för åldersgruppsledarna, både för hur man kan förverkliga själva aktiviteten och också för hur man kan sköta kommunikationen. Du hittar aktiviteterna och tipsen här på scoutprogrammet.fi

Ta gärna hjälp av paketet om gruppledarna eller någon annan ledare i kåren har möjlighet att fortsätta scoutandet på distans.

Ledaren har en viktig roll i scoutingen på distans

Ledarens viktigaste uppgift gällande scoutingen på distans är att upprätthålla stämningen och försöka skapa en gemenskap trots de fysiska avstånden.

Ledaren väljer kommunikationskanal (för de yngre åldersgruppernas del gärna i samråd med scoutens målsmän). Det är viktigt att få kontakt med alla gruppens medlemmar; också med dem som kanske inte har den nyaste telefonmodellen, en aktiv målsman som kan hjälpa till eller som inte ännu är så bra på att skriva.

Dela med dig av dina egna bra tips på hur man kan scouta på distans, till exempel på FiSSc-ledare på Facebook, eller på instagram genom att använda #distansscouting #fissc och #partioscout.

Även jag leder – också på distans

Programsatsningen Även jag leder behöver inte sättas på paus bara för att de fysiska mötena gör det.

Programsatsningens aktivitet för april är att lära ut en färdighet som man har till en kompis. Det här kan bli ett skoj videosamtal som patrullen/flocken kan utföra parvis eller i små grupper.

Månadens lek är Rappakalja, och går ut på att en gruppmedlem med gester och ljud ger en instruktion åt de andra i gruppen som de ska försöka tyda. Också detta kan bli ett roligt videosamtal för hela gruppen.

Ledarskapsberättelsen om Leena Peltonen-Palotie kan bli en ljudberättelse som scouterna kan lyssna på under till exempel en promenad i skogen, för att sen samlas för att tillsammans fundera på diskussionsfrågorna.

Programsatsningens material

Kom ihåg att svara på enkäten om behovet att anpassa UTE-kurser

Utegruppen ser över tillgängligheten på Utekurserna för att öppna kurserna för en bredare målgrupp.

Brukar din kårs medlemmar delta i utekurser? Bra! Berätta hur ni i kåren upplever att de är; är de bra som de är, eller finns det behov av utveckling?

Brukar din kårs medlemmar INTE delta i utekurser? Varför inte? Vad skulle behöva ändras för att era medlemmar skulle vilja komma med?

Vi vill gärna kartlägga vilka behov av anpassade Utekurser som finns i kårerna, och hoppas att du kan svara på denna korta enkät.

(Enkäten fanns med också i förra chefsposten, och några har svarat på den redan då. De flesta har däremot inte svarat. Vi hoppas på fler svar för bättre insyn i vad kårerna tänker och tycker.)

Stort tack för din input!