Chefspost 2/2019

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Scoutledarträffar 27.4 kl. 10
 • Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2020
 • Ledareldar – toppenevenemanget för alla ledare
 • Ny info om varför man slutar i scouterna på kommande

FÖR KÅRCHEFEN

 • Ansök om utrustningspaket

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Vuxenrekryteringskampanj under Scoutveckan
 • Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten kommer i mars

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Scoutmöten utomhus!
 • Åk ut och finn internationella scoutupplevelser!
 • Det uppdaterade spejarscoutprogrammet är äntligen här!
 • Bildstöd för scouting

Scoutledarträffar 27 april kl. 10

FiSSc ordnar scoutledarträffar den 27.4 i Jakobstad, Vasa, Åbo och Helsingfors. Ta ledarkompisarna från kåren med dig och kom hit. Vi har trevligt tillsammans med bra diskussioner, planering, idéer och nyttig information t.ex om trygghet och säkerhet, årets adventskalenderkampanj, FiSSc:s nya webbsidor, mm.

Anmälan i Kuksa senast 18.4.

Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2020

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2020, och nu har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildningar behöver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt borta för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora slickepinns-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna?

Sätt gärna in händelsekalendern 2020 som en punkt på nästa ledar-/styrelsemöte och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 10.5.2019.

Händelsekalenderutkastet hittar du via den här länken.

Kommentarer samlar vi in i en webbenkät: https://link.webropolsurveys.com/S/98E64F6E4FFAB74E

Ledareldar – toppenevenemanget för alla ledare!

Early Bird -anmälningen till Johtajatulet – Ledareldar har öppnat! Ledareldarna är absolut det häftigaste evenemanget för alla scouter och inte ännu scouter över 18 år, oavsett om de just nu har ett ledaruppdrag eller inte. Många FiSScar är redan på väg och det blir garanterat superbra!

Du ser väl till att alla 18-åringar och äldre i kåren vet om Ledareldarna och tänker på att delta. Där erbjuds en järndos av toppledarskap kombinerat med häftiga scoutupplevelser och skön avslappning.  Anmälningsformuläret finns också på svenska. Klicka på den svenska flaggan i övre högra hörnet av formuläret för att anmäla dig på svenska.

LÄS MER HÄR (tills vidare främst på finska)

Ny info om varför man slutar i scouterna på kommande

Att erbjuda en bra hobby åt så många som möjligt och att medlemmarna trivs och stannar länge i scouterna är viktigt. För att vi ska få en klarare bild av varför man lämnar scoutingen, kommer det från och med mars att skickas en s.k. Exit-enkät till alla dem som slutar, inom en månad efter att deras medlemskap avslutats i Kuksa. Den elektroniska enkäten skickas till vårdnadshavare för dem som är under 16 år. Informationen från Exit-enkäten kan vara till hjälp för att hitta lösningar på hur man kunde få scouter att fortsätta längre med sin hobby.

Kåren får automatiskt en sammanställning av svaren då tillräckligt många personer har svarat på förfrågan efter det senaste utskicket.

Vi hoppas att svaren från Exit-förfrågan ska hjälpa er då ni utvärderar och utvecklar kåren. Kom gärna med kommentarer och förbättringsförslag på adressen exit@partio.fi

Ansök om utfärdsutrustning

Visst har du märkt att man nu kan ansöka om utfärdsutrustning för 7-15 åringar som av sociala eller ekonomiska skäl inte har möjlighet att skaffa dem själv? På ansökningsblanketten efterfrågas uppgifter som berör familjens ekonomi och vilka familje- eller sociala understöd familjen är berättigade till. Vidare efterfrågas vilka de faktorer är som lett till det ekonomiska läget i familjen, t.ex. långtidssjukdom, arbetslöshet etc. Trots väldigt personliga frågor, kan ansökan ändå fyllas i även av kårchefen, uppdragschefen eller programchefen. Skriv istället en fritt formulerad motivering (öppen fråga i ansökan) där du klart och tydligt förklarar varför ni i kåren ansöker om utfärdspaketet till kårens medlem. Kom ihåg att betona varför scouten ifråga är i behov av utfärdsutrustningspaketet. Ansökningstid 1-24.3.2019.

Utfärdsutrustningspaketet innehåller:

 • Rinkka (Deuter 50 l)
 • Sovsäck (Halti Family Teen)
 • Liggunderlag
 • Matkärl (Light My Fire)
 • Utekläder, byxor och jacka (Helly Hansen 128–176 cm)
 • Vandringsskor (Merrel)

Ansökan kan göras av:

 • målsman
 • kårchefen, uppdragschefen, programchefen

Sökande meddelas per e-post 23.4 om resultaten för utdelningen.

För mera information www.partio.fi/varustepaketti eller Tea Hurme (tea.hurme@partio.fi).

Vuxenrekryteringskampanj under Scoutveckan

Under scoutveckan ordnar FiSSc i samarbete med FS och de finska distrikten en vuxenrekryteringskampanj. Kampanjen går ut på att i början av veckan dela ut kaffe till exempel på tågstationer och universitetscampus, för att i slutet av veckan kunna bjuda med alla vuxna man har träffat på evenemang som kårerna ordnar. På det här viset hoppas vi kunna rekrytera många ivriga vuxna!

Är du eller din kår intresserad av att vara med på ett hörn? Det kan vara allt från att komma med och dela ut kaffe en morgon eller bjuda med vuxna på ett evenemang ni redan ordnar i samband med scoutveckan till att ordna ett skogshotell där de som vill får sova i tält eller hängmattor i er lokala park. Ni får stöd med marknadsföring och att ta emot de nya vuxna av FiSSc och FS.

Kontakta jannica.savander@scout.fi eller mikaela.korin-niemi@scout.fi, så ser vi hur just ni kan vara med!

Bästa stället att göra frivilligarbete -enkäten kommer i mars!

“Bästa stället att göra frivilligarbete” är en enkät som skickas per e-post till alla scouter som är 15 år eller äldre i slutet av mars av Finlands Scouter. Syftet med enkäten är att utreda hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete.

Alla kårer får tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har 5 eller flera svarande får därtill sina egna resultat. Svaren kan fungera som en bra grund för diskussion i kåren och inspirera till att tänka på om och hur man eventuellt kunde utveckla något område. För dig som är uppdragschef är det ett ypperligt verktyg att använda sig av för att kartlägga hur er kår mår, det är alltså en mycket god idé att uppmuntra de inom er kår att svara på enkäten så ni får era egna resultat. Gå in på scout.fi/bastastallet för mera information, där hittar du också tipsen samlade från förra året.

Scoutmöten utomhus!

Årets mörkaste tider är förbi och det fina vädret gör att det är skönt att vara ute. Planera gärna resten av vårens kvällsmöten som utomhus-möten!

 • Hur skulle det vara med en tur till pulkabacken innan den sista snön har smultit?
 • Nu under början av våren är det ännu så pass mörkt på kvällarna att man en klar kväll kan titta på stjärnor och känna igen stjärnbilder.
 • Under ett möte kan ni ju till exempel ge era cyklar lite vår-service och sedan cykla en knepig cykel-hinderbana.
 • Dra ut till en eldplats med ett stort gäng och gör upp en eld och grilla marshmallows över elden.
 • Håll ett styrelsemöte vid ett vindskydd eller någon annanstans utomhus?

Kolla in de fina tipsen som samlats och som hela tiden blir fler på scout.fi/programsatsning

Utomhus gör man lätt av med överloppsenergi och mötena förlöper kanske smidigare än de brukar.

Åk ut och finn internationella scoutupplevelser!

Planerar kåren en lägerresa eller liknande utomlands kolla in dessa: Folke Bernadottes minnesfond beviljar understöd för grupper som gör scoutresor utomlands. Enskilda scouter som gör scoutresor utomlands kan ansöka om stipendium från Kata Jouhkis fond. Ansökningarna görs numera i Kuksa. Du hittar mer info på webbhuset.fi. Ansökningstiden för understöd ur Folke Bernadottes minnesfond går ut 31.3.2019

Eurojamboree är ett 11 dagar långt läger som bjuder på oförglömliga upplevelser. Lägret ordnas 27.7.-6.8.2020 i Gdansk i Polen och riktar sig till scouter över 14. (Notera att lägret krockar med FiSSc:s förbundsläger, så det går inte att delta i båda lägren.) Anmälningen är öppen, och anmäla dig kan man fram till 30.4. Mer info hittar du (på finska) på den finska kontingentens sida.

Det uppdaterade spejarscoutprogrammet är äntligen här!

Det uppdaterade spejarscoutprogrammet finns nu tillgängligt på svenska. Aktiviteterna syns inte ännu på scoutprogrammet.fi och tidtabellen för när de blir synliga är oklar MEN aktivitets-pdf:en (alla aktiviteter samlade snyggt i samma dokument) finns på sidan. Dessutom kommer ett exemplar (att lägga in i kårens programmapp) att delas ut till de kårer som är på plats på FiSSc:s vårmöte, och till de andra kårerna skickas exemplaret till kårernas programchefer (eller kårchefer, i de kårer som inte har en programchef).

Förändringar i programmet är bl.a. att nivåerna på aktiviteterna har slopats helt och istället kan spejarscoutpatrullen välja mellan olika tips för genomförande hur aktiviteten genomförs. Många aktiviteter är bekanta från den tidigare versionen av programmet. Det finns också några nya aktiviteter, speciellt till tilläggsetapperna Jag och Staden.

Det finns också nya planerings- och uppföljningsverktyg. Verktygen kan användas av såväl spejarscouten själv som spejarscoutlotsen.

Med hjälp av spejarscoutkartan kan du på ett lätt överskådligt sätt planera och följa upp vilka aktiviteter du eller den patrull du leder ska göra eller har gjort. På kartan finns alla aktiviteter uppräknade, såväl de aktiviteter som är obligatoriska som de som är valbara. Alla fyra obligatoriska etapper finns på en sida och på följande sida finns två tilläggsetapper.

För varje etapp finns ett etapplaneringsverktyg. Liksom kartan kan etapplaneringsverktygen underlätta både planering och uppföljning.

Kom också ihåg att spejarscouternas märken har förnyats och finns att köpa i Scandinavian Outdoor Store.

Bildstöd för scouting

De flesta människor lär sig allra bäst visuellt. Bildstöd innebär att man m.h.a beskrivande bilder berättar och förklarar vad som sker eller ska hända. De kan t.ex. visualisera en sång, uppgift eller hur mötet eller lägerdagen är uppbyggd.

Bilderna är ett bra stöd för alla barn, men speciellt yngre eller flerspråkiga barn, barn i behov av extra stöd eller med koncentrationssvårigheter, barn med språkliga svårigheter eller barn med funktionsnedsättning kan ha extra stor nytta av materialet. FiSSc har i samarbete med Folkhälsans Center för Kompletterande Kommunikation och Pedagogik sammanställt ett bildkommunikationsmaterial med scouttema som alla kårerna kan utnyttja i sin verksamhet! Materialet hittar du i materialbanken och under verktyg för mångfald.