CHEFSPOST 1/2023

INNEHÅLL:

 • Två är bra men fler är ännu bättre
 • Drömkår23
 • Samhällsgruppen undrar om samhällsfrågor i scoutprogrammet
 • Anmäl dig som scoutkandidat i riksdagsvalet 2023
 • Kom ihåg chefsdagen 25-26.3
 • Scoutveckan 17-23.4
 • FiSSc kvällste fortsätter under våren
 • FÖR KÅRCHEFEN
  • Ledarskapstips
  • Lilla scoutveckan
  • Viktiga deadlines
 • FÖR UPPDRAGSCHEFEN
  • Utbildningskartan hjälper dig hitta en lämplig utbildning för alla!
  • Uppdrag och handslag
 • FÖR PROGRAMCHEFEN
  • Från ord till handling – handlingar för en bättre värld
  • Kompassen utbildningskväll 15.3
  • Verktyg

Två är bra men fler är ännu bättre

Det är liv i kårlokalen men i många grupper skulle ännu rymmas fler medlemmar eller ledare. Grupper är roligare att leda är det finns lagom att göra och man kan dela på ansvaret. Ett sätt att rekrytera är bättre än alla andra: Bjud med kompisarna! Alla i ledargruppen kan skicka ett meddelande till några kompisar och bjuda med dem. Gruppen kan ordna ett kompismöte tillexempel på vändagen eller under scoutveckan.

”Jag tänkte på dig, vill dukomma med i vårt gäng?”

…är ett roligt meddelande att få. Öppna era dörrar och grupper för nya!

Här hittar ni exempel och stöd för hur man kan få med nya i verksamheten:

Ta med kompisarna
Hela familjens kårkväll

Drömkår

Känns det som coronaåren sög musten ur er och det är lite svårt att komma vidare i kåren? Eller har ni akut brist på ledare? Har ni stora planer för kåren men vet inte riktigt var ni ska börja? Då är Drömkår23 det perfekta stället för er!

Under året kommer vi att erbjuda Drömkår23 som är ett program för kårutveckling. Varje månad under våren kommer kårerna som deltar få jobba med att ta fram en plan för hur kåren ska utvecklas. Planen ska innehålla konkreta åtgärder och delmål. Dessutom ska den vara så pass konkret att kåren redan under det här året kommer att se en förändring. Programmet riktar sig till kårens chefer men det är också okej om ni är ett gäng ledare som gärna kommer med, optimalt 2-4 deltagare per kår.
Hur ser då ett pass ut? Hela programmet går helt online och kårerna som är med får stöd både av varandra och av ledaren för passet. Varje pass är 1-2 timmar långt och innehåller konkreta övningar där kåren får jobba med utveckling ur olika perspektiv. Vårens pass innehåller statistik, drömworkshop, arbete med planen, motivationsworkshop och ett pass om delmål och hur man firar varje seger. Under hösten kommer kåren få personlig uppföljning och uppmuntran för att se till att kåren verkligen når sina mål.

Låter det här helt fantastiskt?

Anmäl er till emma.portman@scout.fi senast den 19.2 så får ni mera information!

Samhällsgruppen undrar om samhällsfrågor i scoutprogrammet

”Hej från samhällsgruppen!
En hel del stora och svåra samhällsfrågor är en viktig del avscoutfostran och är därför en del av
scoutprogrammet. Vi i samhällsgruppen vill veta hur dessafrågor hanteras i scoutingen av
åldersgruppsledare. Därför ber vi att så många som möjligtfyller i detta formulär <Microsoft Forms>
, för att få en liten inblick in i hur dessa frågor hanteras, och se om vi kan bidra med stöd och tips för hur man kan ta upp samhällsfrågor i kåren.”

Anmäl dig som scoutkandidat i riksdagsvalet 2023

En kandidat som har betalat scouternas medlemsavgift 2023 eller en kandidat som blivit månadsgivare genom Scoutingens Vänner kan anmäla sig som scoutkandidat. Läs formuläret noggrant. Under våren kommer vi att publicera på denna sida de som anmält sig som scoutkandidater.

Kom ihåg chefsdagen 25-26.3

Eft er vårmötet den 25.3 bär det av för de anmälda cheferna till chefsdagen i Lojo! Vi åker gemensamt med buss från scoutstationen till Koivula gård, för att sedan ha ett roligt veckoslut i naturnära miljö. Du som är anmäld kan förvänta dig mer information inom kort! Håll tummarna för strålande sol och kvittrande fåglar.

Scoutveckan 17-23.4

Scoutveckan fi ras i år igen 17.-23.4. Under veckan fi rar mångakårer scoutingen traditionellt genom att ordna t.ex. tävlingar,jippon och evenemang som syns också i gatubilden.Scoutveckan kan mycket väl fi ras även i liten skala medscoutvänner, din egen grupp eller kåren. Ett enkelt sätt fördig som är scout att delta i Scoutveckan är att delta iscouternas SoMe-kampanj som kommer att synas underscoutveckan. Syftet med kampanjen är att visa upp hurmångsidig scoutingen är som hobby och hur många olikascouter det fi nns. Hashtaggar du kan använda: #partioscout#scoutveckan #partioviikko #fissc

FiSSc kvällste fortsätter under våren, första tisdagen i månaden mellan kl. 20-21


– 7.2: Sjöscouting, info, tips och diskussion med sjörådet ochNothamn
– 7.3: Skogen och miljöfrågor – Natur och Miljö
– 4.4: Rekrytering: info, tips och diskussion ledd av EmmaP ortman, koordinator för medlemsutveckling & Noah Holm, Wasa Fyrvaktare
– 2.5: Facklan – andlighet och åskådningar i kåren-programgruppen, Jenny Airaksinen, Milli Westerlund.

På adressen scout.fi /handelsekalender hittar du merprogram och händelser


För kårchefen

Ledarskapstips

Ledarskap är ett brett och mångfacetterat fenomen. Därför behöver man se på det ur olika perspektiv. Det sätt på vilket ledarskap ses inom scoutingen kallas scoutingena ledarskapsuppfattning.

Kolla in scouternas ledarskapsmodell här

Lilla scoutveckan

Anmälningen till kampanjen har stängt 31.1 och materialet skickas till förskolorna undervåren. Vi uppmuntrar kårerna att utnyttja den här förskolekampanjen för att ge synlighet åtsin verksamhet. I förskolorna fi nns blivande vargungar som kan börja i kåren i höst. Ta kontaktmed förskolorna i närområdet, skicka information till dem om kåren och be dem dela ut deteller kom överens om ett besök till förskolan. Frivilligkoordinator Andrea (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083) svarar gärna på frågor om Lilla Scoutveckan samthar information på vilka förskolor som är anmälda.

Läs mer om Lilla scoutveckan här

Viktiga deadlines att lägga på minnet


-. Ända fram ti ll 28.2 kan er kår ansöka om Waldemar vonFrenckell -stiftelses understöd av
”Från ord till handling!” -programsatsningen. Anvisningar till ansökan.
– Senast 31.3. kan er kår ansöka om understöd förscoutresor utomlands. Anvisningar till ansökan.För uppdragschefen

Utbildningskartan hjälper dig hitta en lämplig utbildning för alla!

Att delta i utbildning är en av de snabbaste och enklaste sätten att öka sin kunskap och bli motiverad och inspirerad i sitt uppdrag! På utbildningskartan illustreras utbildningsutbudet inom FiSSc på ett lättöverskådligt sätt. Kartan kan med fördel användas i samband med handslagsdiskussioner då man funderar på vilken utbildning den enskilda ledaren behöverför sitt kommande uppdrag.

Kolla in utbildningskartan här

Uppdrag och handslag

Nytt år nytt handslag. Har ni kommit ihåg att hålla handslag?Handslaget är en viktig del av varje scoutledares uppdragsom hjälper en att komma överens om ramar,arbetsfördelning, kommunikation, visioner och stöd gällandeuppdraget. Läs mer om handslag och ladda ner handslagsbotten vi länken här.


För programchefen

Från ord till handling – handlingar för en bättre värld


Programsatsningen med temat hållbarhet går in på sitt andraår och fokuserar på lite större projekt som görs i ett bredaresammanhang än den egna kåren. Genom projekteninkluderas fler i arbetet för en bättre värld och handlingarnafår en bredare effekt när också personer utanför scoutingenengageras. Har ni i kåren redan tankar om hurudana projektni kan göra? Ordna till exempel gymnastikstunder på ettservicehem, ett jippo till förmån för scouter i Ukraina eller ettskräpplockartalko på stranden. I programsatsningensmaterial fi nns många exempel på projekt som kan göras.Kåren eller grupperna kan också förverkliga egna idéer påhur hållbarhetsmålen kan stödas och personer utanförscoutingen inkluderas.En del av projekten kan vara ganskastora för en grupp att förverkliga, så det är viktigt att du somprogramchef stöder gruppledarna att bolla idéer med demkring hur projekten kan förverkligas och vid behov kontaktainstanser utanför kåren kring samarbete. Bekanta dig medtipsen.

Kompassen: utbildningskväll 15.3


Kompassen-kväll; utbildning och diskussioner ordnas onlineonsdag 15.3 kl.20:00-ca 21:00. Utbildningen riktar sig ti llprogramchefer, gruppledare och egentligen alla som ärintresserade av att lära sig använda Kompassen eller somredan kan men behöver hjälp att komma igång är välkomnamed. Ingen anmälning behövs; koppla bara upp dig på teams! Teamslänken finns här. (Du hittar också möteslänken i händelsekalendern på scout.fi)

Verktyg


-Den 22 februari varje år fi rar scouter över hela världenWorld Thinking Day. 2023 är temat ”Our world, ourpeaceful future”. Läs mer här!
-Valugglan. Val och påverkan tillhör inte endast deröstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt. Med specialmärket Valugglan kan de olika åldersgrupperna enkelt bekanta sig med val och samhällsfrågor. Bekanta dig med aktiviteterna här!