Chefspost 1/2022

Chefsposten 1/2022 skickades den 7.2 per e-post till kårernas kårchefer, programchefer, uppdragschefer och vice kårchefer

INNEHÅLL

FÖR CHEFSTRION

 • Adept till årets Mentorprogram
 • Kajo närmar sig, har du koll på lägerkåren?
 • Behöver du Kuksa-intro eller känner du dig i behov av Kuksa-terapi?
 • Förening Non-stop den 12 februari
 • Vuxenrekryteringskampanj modell 2022
 • Aktuellt

FÖR KÅRCHEFEN

 • Full fräs på det nya scoutåret
 • Open Badge för kårchefer och kårekonomer
 • Tips och verktyg: uppdragskort, kårchefens minneslista, tillgänglighetschecklista för kårlokaler
 • Evenemang och utbildningar: FS moninaisuuspäivät

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Inspirera, motivera och långtidsplanera
 • Nyinsatt kurs: psykiska första hjälpen
 • Kårer med sjöverksamhet – se hit! VHF-kursen tidigarelagd
 • Tips och verktyg: handslagsbotten, uppdragskort och uppdragschefens minneslista
 • Utbildningar och evenemang: FiSSc:s kvällste kring trivsel och trygghet 5.4

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Möten med gruppledarna
 • Thinking Day material om klimat och jämställdhet
 • Från ord till handling
 • FiSSc med som samarbetsbart i Ekofastan
 • Tips och verktyg; uppdragskort och programchefens minneslista
 • Utbildningar och evenemang: FiSSc:s kvällste kring explorer- och roverscoutprogrammet 3.5

Välkomna till ett nytt scoutår både nya och gamla chefer!

Vid årsskiftet har flera nya kårchefer, programchefer och uppdragschefer börjat sitt nya uppdrag. Vi önskar er varmt välkomna och lycka till!

Ännu hinner du söka som adept till årets Mentorprogram

Mentorprogrammet är för dig som har ett konkret scoutuppdrag och en vilja att utveckla och reflektera kring det egna ledarskapet. Det lämpar sig således mycket väl t.ex. för dig som har ett chefsuppdrag i kåren. I mentorprogrammet får du en personlig mentor. Mentorn är en person med erfarenhet av ledarskap som fungerar som bollplank för dig. Tillsammans med din mentor diskuterar och funderar ni kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under scoutuppdragets gång. Ni bestämmer tillsammans hur ofta ni träffas, det kan ske både online och som fysiska träffar. Sista ansökningsdagen till mentorprogrammet är söndag 13.2.2022 kl. 23.59 (ansökningstiden har förlängts). Ansökningsblankett

Kajo närmar sig – har du koll på lägerkåren?

Anmälningen till Finnjamboreen Kajo har stängt. Ett stort tack till alla kårer för allt det ni redan gjort för att allt ska fungera och scouterna ska få en oförglömlig upplevelse! Ett superfint läger väntar oss!

Nu gäller det för lägerkåren att kolla anmälningarna. Se anvisningar!

Det går att göra ändringar till uppdragen i lägerkåren ända till 22.1. Sedan borde alla uppdrag i lägerkåren vara i skick. Om ni fyllt i ett tillfälligt arbetsnamn för lägerkåren är det nu dags att uppdatera det till det slutgiltiga namnet.

Varje lägerkår får en egen lägercoach som tar kontakt med lägerkårens chefstrio i månadsskiftet februari-mars.

Behöver du Kuksa-intro eller känner du dig i behov av Kuksa-terapi?

Har du nyligen fått ett nytt uppdrag i kåren som kräver att du använder Kuksa? Eller kanske du haft ditt uppdrag en tid, men känner att du inte riktigt vet hur du ska använda Kuksa?  Känner du att du ger mera än du får i ditt förhållandet till Kuksa? Då kanske det är dags för lite kuksaintro eller kuksaterapi 😊

Förbundskoordinator Frida hjälper dig gärna hitta en gemensam väg, visar dig både grunderna i hur du hanterar medlemsregistret och kan även hjälpa dig komma in på djupet – om du känner att er kår är redo att ta följande steg i samarbetet! Dylika sessioner kan vi sköta online eller face-to-face. Du kan vara den enda som deltar eller så samlar ni ett litet gäng ledare från kåren och deltar tillsammans.

Hör av dig till frida.lundberg@scout.fi (050 443 4862) för att komma överens om en tidpunkt som passar din kår!

P.S. Du som använder Kuksa för kårens medlemsavgiftsfakturering och nu tänker ”hur i helsike gjorde man nu det igen…”. Hör av dig till Frida om du vill göra kårens fakturering tillsammans!

Förening Non-stop den 12 februari

12.2 ordnas ett digitalt evenemang med imponerande program; en hel hög superintressanta föreläsningar och intervjuer för att klara föreningslivets vardag och utmaningar (dvs grejer man till exempel möter som kårledare); marknadsföring, gruppanda, dialog, understödsansökningar, digital vardag, hur bygga upp administrationen…

Evenemanget kostar inget, det är bara att plugga i hörlurarna och lyssna.

Kolla in programmet närmare här: festival.fi/program

Anmäl dig senast 8.12 på festival.fi

Vuxenrekryteringskampanj modell 2022

Nu kör vuxenrekryteringskampanjen i gång igen! Nytt för i år är att kampanjen sträcker sig över hela året vilket betyder att kårerna själva får bestämma när kampanjen passar in i programmet. Kom bara ihåg att anmäla er och beställ material! Vuxenrekryteringskampanjen är också en bra möjlighet att göra något tillsammans med andra kårer.

Målsättningen för kampanjen är att locka fler vuxna till scoutingen men det är på samma gång ett sätt att ge scoutingen synlighet i samhället. Vilken typ av evenemang ni väljer att ordna ger också en bild av vad scouting kan vara, så passa på att satsa lite extra! Dela också med er av berättelser och äventyr ni varit med om inom scoutingen. Tips på olika rekryteringsevenemang och länken till anmälan hittar ni här!

Genom anmälan får kåren både fysiskt och elektroniskt material samt stöd och hjälp med sin kampanj. Beroende på läget går det att ordna fysiska evenemang, men också olika typer av online-evenemang kan öppna dörren för medlemmar ni inte ens tänkt på. Genom online-evenemang kan man också samarbeta med scoutvänner över hela världen. Kom bara ihåg att anmäla er och fråga, så berättar vi mera!

Aktuellt

 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) jobbar för hållbarhet och har som långsiktig målsättning att ordna klimatneutrala evenemang. FS har beslutat att som ett led i det här arbetet övergå till vegetarisk mat på sina evenemang, vilket har väckt debatt bl.a. på sociala medier. Linjedragningen gäller de evenemang som centralorganisationen arrangerar, men styr inte FiSSc:s, de finskspråkiga scoutdistriktens eller kårernas verksamhet. Här kan du läsa mer om FS linjedragning och hitta svar på vanliga frågor: Usein kysytyt kysymykset. Det kan noteras att till FiSSc:s höstmöte inlämnades en motion gällande trakteringen på de evenemang som FiSSc arrangerar. Motionen är under behandling och besvaras av styrelsen på förbundets vårmöte. Motionstexten lyder: ”I FiSSc:s verksamhetsplan och strategi ingår att vi jobbar för hållbarhet och i förlängningen koldioxidneutrala evenemang. Därför yrkar vi i de understödande kårerna att styrelsen till nästa förbundsmöte utreder ifall följande punkter kunde uppfyllas på FiSSc:s evenemang.
  • att 80% av måltiderna ska vara fullvärdiga lakto-ovo-vegetariska måltider
  • att köttprodukter bör vara inhemska
  • att inhemska råvaror alltid föredras framom utländska vid mån av möjlighet
 • Boka in vårens scoutledarträff i kalendern, ryck ledarkompisen i ärmen och anmäl dig i Kuksa till den som passar dig bäst: du kan välja mellan lördag 2.4 i Jakobstad, söndag 3.4 i Kvevlax, torsdag 7.4 Helsingfors (kortare kvällsträff) eller lördag 9.4 i Åbo.
 • Waldemar von Frenckell-understöd. Årets Frenckell-understöd riktas till kårprojekt med målsättning att stärka och utveckla verksamhet för spejarscouter, explorerscouter och/eller roverscouter. Har du frågor så kan du vända dig till kårstödskoordinator Andrea  (andrea.hynynen@scout.fi).  Ansök senast 28.2. Läs mer och fyll i ansökan!

FÖR KÅRCHEFEN

Full fräs på det nya scoutåret!

I osäkra tider gäller det att fokusera på vad som är möjligt och det roliga! Och visst ser det ju mycket ljusare ut redan. Det här är bra att komma ihåg, speciellt i kårens interna kommunikation. Alla kan sätta sig in i  och utveckla sina uppdrag, det går att planera och ordna scoutmöten och ni kan låta idéerna spruta om kårens sommarverksamet. I horistonten skymtar Finnjamboreen Kajo, som vi hoppas att många av er får ta del av det.

Open Badge för kårchefer och kårekonomer

Har du varit kårchef eller kårekonom i minst två år? Vill du på ett enkelt sätt bevisa de färdigheter du fått från det uppdraget. Busenkelt – sök om en Open Badge! Open vadå? Open Badge, eller kompetensmärke, är ett digitalt märke som t.ex. kan bifogas till din elektroniska CV, länkas till din LinkedIn-profil eller delas i sociala medier. Med hjälp av märket kan du synliggöra vad du lärt dig inom scoutingen som kan vara till nytta t.ex. när du söker jobb eller studieplats. En grupp bestående av representanter från FiSSc och Svenska Folkskolans Vänner beviljar två gånger per år Open Badge för kårchef och kårekonom, vårens sista ansökningsdag är 15.3. Ansökan görs här. Tipsa även kårekonomen!

TIPS OCH VERKTYG

EVENEMANG OCH UTBILDNINGAR

 • Är du intresserad av mångfaldsfrågor? Finlands Scouters mångfaldsdagar (Moninaisuuspäivät) 9-10.4 i Tammerfors innehåller olika utbildningar och worskhoppar om mångfald (på finska). Evenemanget är gratis och öppet för alla intresserade. Mer info och anmälan

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Inspirera, motivera och långtidsplanera

Som uppdragschef får du motivera och sporra andra socuter bl.a. till att uppleva meningsfulla uppdrag och att utveckla vad de kan och vet; du får också planera och leda olika sätt att locka med nya vuxna till kåren, samt hjälpa till med rekrytering, introduktion och handslag.

Som uppdragschef är det också bra att blicka framåt, så att ni är förberedda på förändringar. Vilka ledare har ni nu och hur ser det ut om ett år eller två, eller på ännu längre sikt? Vilka utbildningar behövs för att era scouter och ledare ska kunna ta nästa steg på sin scoutstig, växa och utvecklas?

Nyinsatt kurs – psykiska första hjälpen

Äntligen ordnas en psykiska första hjälpen kurs i FiSSc:s regi. Kursen, som är en Psykiska första hjälpen 2, ordnas 23-24.4 i Vasa och dras av kvalificerade psykiska första hjälpen utbildare.

Kursen riktar sig till roverscouter och ledare och har fokus på psykisk ohälsa, hur man känner igen psykisk ohälsa hos sig själv och andra. Det här är en bra kurs för alla kårens ledare; ni får fler redskap att bemöta både varandra och era scouter då någon mår dåligt.

Mer info och anmälningsblankett finns i händelsekalendern på scout.fi. Anmäl er senast 15.3!

Kårer med sjöverksamhet, se hit! VHF-kursen tidigarelagd

VHF-kursen som var inplanerad till september 2022 är tidigarelagd och ordnas nu i april, 23-24.4, på Scoutstationen i Helsingfors. Passa alltså på att nu kolla vilka i kåren som borde gå den och påminn dem om att delta; kursen är viktig för alla som har eller snart ska få skepparuppdrag i kåren!

Visst delar du infon också i chefstrion; säkerhet och färdighetsutbildningar berör allas ansvarsområden.

Mer info och anmälningsblankett finns i händelsekalendern på scout.fi. Anmäl er senast 15.3!

TIPS OCH VERKTYG

 • Ett av syftena med handslag är att den som har ett uppdrag och uppdragsgivaren får samma uppfattning om uppdragets innehåll, vad som förväntas och vilka målsättningar den som sköter uppdraget har. Ett annat viktig syfte är att uppdragstagaren känner att den har fått en introduktion och en genomgång av sitt uppdrag, att den faktiskt har blivit utsedd till uppdraget. Har ni redan gjort handslag med de ledare som påbörjat nya uppdrag vid årsskiftet? FiSSc:s handslagsbotten ger en bra utgångspunkt för era handslagsdiskussioner.
 • Uppdragskortet och uppdragschefens minneslista sammanfattar centrala uppgifter som brukar höra till uppdragschefen.Varje kår gör förstås upp en sådan arbetsfördelning som passar den bäst. (obs! FiSSc har inga coacher fr.o.m. 2022).

UTBILDNINGAR OCH EVENEMANG JUST FÖR DIG

 • FiSSc:s kvällste om trygghet och trivsel i scoutingen 5.4 kl. 20.00-21.00

FÖR PROGRAMCHEFEN

Möten med gruppledarna

Kom ihåg att träffa kårens gruppledare; handslagsdiskussioner med var och en, gemensamt möte med alla, gemensam kanal för diskussion och info.. Metoderna är många och allt fungerar inte för alla, men försök hitta de metoder som fungerar för er så att ni kan hålla kontakt, så att du vet hur gruppledarna mår och vad de har för behov, utmaningar och glädjeämnen, och så att de kan utbyta erfarenheter och bra tips och stöda varandra.

Hållbarhet är på tapeten på de flesta håll i samhället just nu, så också i scouterna. Just nu finns inte mindre än tre rykande färska materialpaket med tips på vad man kan göra med sina scouter för att diskutera eller handgripligen uppleva hållbarhet; programsatsningen har tagit fram aktivitetstips kring hållbarhet (för aktiviteter som sedan tidigare är en del av scoutprogrammet, så det är lätt att plocka in i vanliga verksamheten), årets Thinking Day-material innehåller massvis med information och tips, och också i samband med FiSSc:s medverkan i årets Ekofasta kommer konkreta tips på skogsfiilis.

Thinking Day material om klimat och jämställdhet

22.2 är det ju Thinking Day, och temat för i år är klimat och jämnställdhet. Materialpaketet som WAGGGS sammanställt finns översatt till svenska; där finns massvis med information och många aktiviteter för att ge insikter och skapa diskussion. Trots att thinking day är en specifik dag så behöver såklart inte aktiviteterna utföras då, utan de kan användas när som helst. Ni kan göra materialet som en helhet eller bara plocka de bitar ni själva tycker känns relevanta.

Materialet är översatt av Scouterna i Sverige, som har andra benämningar på sina åldersgrupper än vi. (Spårarscout (SV) – Vargunge (FI), Upptäckarscout – Äventyrsscout, Äventyrarscout – Spejarscout, Utmanarscout – Explorerscout, Roverscout – Roverscout.) Både materialet och åldersgruppsförklaringen hittar du också på Thinking Day-sidan på scoutprogrammet.fi

Från ord till handling

Hållbarhet är temat också för Finlands Scouters programsatsning 2022-2023.

2022 fokuserar programsatsningen på FN:s 17 mål för en hållbar utveckling; för varje mål finns det ett aktivitetstips/åldersgrupp. (Varje åldersgrupp har alltså sammanlagt 17 aktivitetstips.)Kolla igenom dem för tips på hur du till exempel kan snacka hållbarhet med dina scouter.

Programsatsningen hittar du på scoutprogrammet.fi/programsatsning

FiSSc med som samarbetspart i Ekofastan

Ekofastan är evangelisk-lutherska kyrkans årliga kampanj för hållbarhet. Kampanjen förenar fastetidens tanke om att avstå ifrån något med en strävan efter att ta hand om miljön. I år är Ekofastans tema skogen.

På kommande i och med det här projektet är bland annat:

 • Skogsstigen – en seppo.io-vandring som kallar oss till att pausa från skärmar och inomhusluft, från stress liksom tristess. Stigen kallar oss till att gå ut på en tur i ny terräng eller uppleva vår vardagliga länk på ett nytt sätt.
 • Ett plock ur scoutprogrammets aktiviteter med temat skog, hållbarhet och andlighet.

TIPS OCH VERKTYG

 • Uppdragskortet och programchefens minneslista sammanfattar centrala uppgifter som brukar höra till programchefen.Varje kår gör förstås upp en sådan arbetsfördelning som passar den bäst. (obs! FiSSc har inga coacher fr.o.m. 2022).
 • scoutprogrammet.fi – den förnyade sidan med scoutprogrammets alla aktiviteter och tips och en hel del programmaterial och information
 • handslagsbotten för handslag med gruppledarna

UTBILDNINGAR OCH EVENEMANG JUST FÖR DIG

 • FiSSc:s kvällste kring explorer- och roverscoutprogrammet 3.5. kl. 20.00-21.00.