Chefspost 1/2021

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Vuxenrekryteringskampanjen 2021
 • Aktuellt:
  • uppdatera uppdragen i Kuksa
  • vårdnadshavarnas login i skick
 • Evenemang och utbildningar:
  • Grundkurs i föreningsteknik den 9.3 (SFV, online)
  • Grundkurs i föreningsekonomi den 28.4 (SFV, online)
  • Partion iltateet, Finlands Scouter

FÖR KÅRCHEFEN

 • Tips för nya kårchefer: föreningsresursen, uppdragskort, mall för årsklocka, coacher, PRH, suomi.fi-fullmakter…
 • Omvänd moms för tjänster som köpts utomlands (t.ex. facebook-reklam)
 • Sök Frenckell-understöd för 2021 – tema mångfald (DL 28.2)
 • Tips och verktyg:
  • botten för samarbetsavtal med församlingen
  • medlemsfaktureringen
  • befrielse från medlemsavgiften

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Uppdragschefens roll i chefstrion
 • Tips och verktyg:
  •  handslag
 • Evenemang och utbildningar:
  • Ny kurs hos Finlands Scouter: Minä partiolaisena

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Thinking Day – Stå samman för fred!
 • Programsatsningen 2021: (Å)skåda vär(l)den
 • FiSScFjäll i juni

FÖR CHEFSTRION

Välkommen, och grattis till ditt viktiga uppdrag som chef!

Hej, du som är en av kårens chefer! Härligt att just du har har tagit på dig det här uppdraget. Tillsammans kan ni chefer åstadkomma helt otroliga saker – ni gör ett viktigt jobb och ser till att barn och unga på er ort får syssla med scouting. Tack för det!

Vuxenrekryteringskampanjen 2021

I år ordnas vuxenrekryteringskampanjen under Scoutveckan 19–25.4.

Alla kårer kan delta i kampanjen genom att arrangera ett rekryevenemang. Kampanjen är även ett sätt för kårer att samarbeta genom att ordna ett gemensamt evenemang! Beroende på de eventuella coronarestriktionerna kan evenemanget ordnas antingen fysiskt eller online. Den viktigaste målsättningen är att rekrytera nya vuxna till verksamheten. Utöver rekryteringen vill vi möta människor, förmedla en positiv bild av scouting samt få mediasynlighet.

Tips på evenemang finns på www.scout.fi/vuxenrekrykampanj. Där kan du läsa mer och anmäla kåren till kampanjen. Locka med nya vuxna och gör det här året till de nya vuxnas år!

Aktuellt och tips

 • Vi rekommenderar att åtminstone i samband med årsmötet kolla upp att kårens alla uppdrag är uppdaterade i Kuksa (glöm inte heller att avsluta gamla uppdrag). Dina uppdrag och deras giltighetsperiod påverkar vilka rättigheter du har i Kuksa och om du har rättighet till 0365 och Teams. Uppdragen registreras också i din scout-CV. Det är också nödvändigt att uppdragen i medlemsregistret stämmer för att information från FiSSc och Finlands Scouter ska nå fram till rätt personer och dessa kan bli kontaktade i olika frågor.
 • Du vet väl att vårdnadshavare behöver ett eget login för att kunna anmäla en minderårig scout till evenemang, ändra kontaktuppgifter, göra en medlemsansökan eller avsluta medlemskapet. Om en minderårig scout saknar vårdnadshavare i medlemsregistret kan dennes uppgifter inte heller behandlas av förbundet. För de flesta nya medlemmarna är vårdnadshavarnas login i skick, men somliga minderåriga scouter som varit med länge saknar ännu uppgifter om vårdnadshavaren. Vi rekommenderar alltså att ni kontrollera att alla era minderåriga medlemmar har en vårdnadshavare i Kuksa. Här hittar du anvisningar för hur du lägger till en vårdnadshavare.

Evenemang och utbildningar

 • Grundkurs i föreningsteknik den 9.3 kl. 18-20, online. Arrangör: Svenska Folkskolans Vänner. Anmäl dig senast 5.3.
 • Grundkurs i föreningsekonomi den 28.4 kl. 18-20, online. Är du kassör i en förening eller intresserad av att få en inblick i föreningsekonomi? Kom med på en kurs med Inger Tallgård från Norlic.  Arrangör: Svenska Folkskolans Vänner. Anmäl dig senast 25.4.
 • Finlands Scouters Partion iltateet (på fi) erbjuder korta introduktions- och utbildningspass till många olika viktiga ämnen.
 • Behöver ni utbildning eller tips och tricks för Kuksa, scouternas e-tjänst, medlemsfaktureringen mm?  Kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg och beställ en Kuksa-utbildning eller handledning via Teams.

FÖR KÅRCHEFEN

Tips för nya kårchefer

 • Behöver du info om hur du ska leda kåren? Se tipset här ovanför om SFV:s kurs i föreningsteknik och visst känner du väl till föreningsresursen?  Chefernas uppdragskort hjälper dig på traven gällande arbetsfördelningen med programchefen och uppdragschefen. Kolla in vår sida med flera olika slags kårstödsverktyg.
 • Har ni redan en årsklocka för din kår? Här hittar du en mall för årsklocka som ni kan anpassa så att den passar just er. (på webbsidan med kårstödsverktyg finns en redigerbar word-fil)
 • Chefsposten (som du läser just nu) kommer till dig per e-post 7-8 ggr /år. Här samlar vi tips och information från scoutfältet för dig och de andra cheferna.
 • Du kommer väl ihåg att ta hand om dig själv. Vet du om din kår har en/flera coach/er och i så fall vem de är? Alla coacher finns listade på scout.fi på sidan med kårteam.
 • Visst har ni ju uppdaterat kårens namnteckningsuppgifter i Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRH) och sett till att kårens suomi.fi fullmakter är i skick.  Observera att det är skillnad på om era stadgar kräver två namntecknare (krävs fullmakt med ansökan och behandlingsperioden kan ta flera veckor) eller om en ensam person kan företräda föreningen.  Flera kommuner kräver numera suomi.fi identifiering för att kunna ansöka om bidrag. Läs mer:

Omvänd moms för tjänster som köpts utomlands (obs! informera även kårekonomen)

Scoutkårerna är allmännyttiga föreningar, som vanligtvis inte är momsskyldiga för sin verksamhet. Ett undantag är tjänster som köps utomlands, eftersom momsskyldigheten för dessa avses enligt bestämmelserna om internationell handel av tjänster. Enligt dessa bestämmelser betraktas en förening eller stiftelse som säljer varor eller tjänster som en näringsidkare, som är skyldig att betala moms till Finland för varor och tjänster som den köpt utomlands. Momsen betalas enligt Finlands skattesats (standarskattesats 24 %). Detta kallas omvänd momsskyldighet.

Omvänd momsskyldighet omfattar till exempel följande tjänster: reklamer i sociala medier och sökmotorer (t.ex. Facebook- och Google-reklamer); tjänster för hantering av sociala medier (t.ex. Hootsuite); tjänster för e-postmarknadsföring (t.ex. Mailjet, Mailchimp). Om kåren köper sådana tjänster, borde den registreras som momsskyldig i Skatteförvaltningens register. Registreringen görs i MinSkatt-tjänsten, och kåren ska välja att anmäla sig som momsskyldig för inköp eller eget bruk. Genom att välja ett år som skatteperiod behöver man deklarera momsen bara en gång om året.

Omvänd momsskyldighet gäller även varor som köpts utomlands. För inköp av varor är gränsen för deklareringsplikt 10 000 euro/ år, så de flesta kårer behöver inte ta detta i beaktande. För tjänster har däremot ingen gräns fastställts, utan deklareringsplikten gäller alla inköp av tjänster.

Om den utländska säljaren har ett fast driftställe i Finland eller om säljaren har ansökt om momsskyldighet i Finland, är köparen inte momsskyldig.

Tilläggsinformation:

https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/deklarera-och-betala/skattedeklaration/forening-och-stiftelse/vad-ska-en-f%C3%B6rening-eller-stiftelse-beakta-i-momsbeskattningen/moms-p%C3%A5-varor-och-tj%C3%A4nster-som-k%C3%B6pts-utomlands/

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/48679/momsbeskattningen-av–tj%C3%A4nster-vid-utrikeshandel/

https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-foretagsbeskattningen/momsbeskattning/registera-dig-som-momsskyldig/

Frenckell 2021 – understöd för kårprojekt som beaktar och främjar mångfald i kåren

Årets Waldemar von Frenckell-understöd för scoutkårer har temat mångfald.

Mångfaldsåtgärder bidrar till att göra kåren öppnare och mer tillgänglig för allt fler. Mångfald är ett brett tema och omfattar en mängd olika saker, – vad som kunde vara ett lämpligt projekt beror alltså på situationen i just din kår.

Det kan röra sig om att nå ut till fler personer och nya målgrupper, tex. genom att utveckla kommunikationen, rekryteringen och kårens synlighet så att de blir bredare och mer mångsidiga, eller varför inte starta en ny grupp. En annan möjlighet är att bredda verksamheten eller påbörja en ny form av scouting: t.ex. familjescouting, scoutklubb, scoutkompis, eller helt enkelt något annat som ni inte gjort förut. Samarbeten med andra organisationer som också vill öppna upp sin verksamhet kan liksaå komma i fråga. Att utveckla möjligheterna att delta i kårens verksamhet för personer eller grupper som inte tidigare kunnat delta (t.ex. avlägsna ekonomiska eller fysiska hinder) är ytterligare ett exempel. Mångfaldsutbildning, mångfaldsmaterial, mångfaldsaktiviteter passar också in Listan på möjliga kårprojekt kan bli väldigt lång.

Vi uppmuntrar er att aktivt fundera på hur ni kan utveckla kåren i en mer mångsidig riktning och att söka understöd för sådana projekt. Är du osäker eller vill bolla idéer så ta kontakt med kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi).

Lämna in er ansökan senast den 28.2.

Läs mer och fyll i ansökan: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/waldemar_von_frenckell/

Tips och verktyg

 • Finlands Scouter och den evangeliska-lutherska kyrkans samarbetsavtal har uppdaterats så att det motsvarar den nya grundstadgan. I samband med det har även ett nytt avtalsbotten tagits fram, du kan läsa mallen på finska här. Versionen på svenska kommer inom kort. Vi rekommenderar att de kårer som har ett samarbete med kyrkan använder den nya mallen följande gång som ni uppdaterar ert samarbetsavtal.
 • Har ni i kåren redan skickat medlemsavgiftsfakturorna för i år? Om inte, så lönar det sig att göra det så fort det går, så att ni i kåren har styr på ekonomin. Rat 1 av förbundets medlemsavgift har redan skickats till kårens fakturamottagare och rat 2 kommer som vanligt efter 15.4.
 •  Kom ihåg att i samband med faktureringen av medlemsavgiften informera era kårmedlemmar om möjligheten till befrielse av medlemsavgift! Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks via medlemsregistret Kuksa, med eget eller vårdnadshavarens ScoutID.

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Uppdragschefens roll i chefstrion

Uppdragschefen har en viktig roll även i kårens långtidsplanering. I början av året är det bra att blicka framåt och fundera på framtiden. Försök förbereda dig på förändringar i ledarkåren redan på förhand, så att det inte kommer som en överraskning då någon börjar sin militärtjänstgöring eller flyttar bort för att studera.

Uppdragschefen följer med läget, sätter vid behov fart på kårens rekrytering och kan hjälpa uppdragsgivaren att hitta nya personer och introducera dem väl. En bra stämning i kåren, grundlig introduktion och ett gott mottagande gör det mycket lättare att komma med, även som ny vuxen.

Tips och verktyg

 • Det viktigaste med ett handslag är att uppdragsgivaren och uppdragstagaren har samma uppfattning om uppdragets innehåll och mål. Dessutom är det viktigt att uppdragstagaren känner att hen fått en bra introduktion till uppdraget. Ta FiSSc:s nya handslagsbotten till hjälp då ni gör handslag i kåren.

Evenemang och utbildningar

 • Finlands Scouter erbjuder en ny kurs för vuxna som redan gått grundutbildningen för scoutledare och vill fundera på sin egen roll i scoutingen och vad scouting kan ge dem. Den finskspråkiga (!) kursen Minä partiolaisena består av två veckoslut och anmälningen är nu öppen. Platserna är begränsade. Se mer info här: https://www.partio.fi/event/sp-mina-partiolaisena-koulutus-2021/

FÖR PROGRAMCHEFEN

Thinking Day – Stå samman för fred

World Thinking Day eller Founder’s Day infaller varje år den 22 februari. Den dagen uppmärksammar vi det internationella samarbetet mellan alla scouter världen över. Speciellt viktig är dagen för världens flickscouter och världsflickscoutorganisationen WAGGGS kommer varje år upp med ett tema som syns i det materialpaket som arbetats fram. Materialpaketet finns i år också översatt till svenska och är utarbetat att passa scoutupplägget i både Sverige och Finland.

I år är temat fredsbygge. Hur upprätthåller vi fred i en värld där fred mellan länder råder och hur kan man främja fred på andra håll i världen? Vad betyder fred annat än avsaknad av krig? Till fred räknas också allas värdighet, säkerhet och välmående. Hur kan vi arbeta för en större förståelse mellan kulturer?

Materialpaketet finns i PDF-format och är layoutat för att vara tydligt och klart: Det är lätt att se vilka aktiviteter som exempelvis lämpar sig för yngre åldersgrupper och vilka aktiviteter som fungerar att utföras online, ensam eller utomhus. Fastän det är frågan om en specifik dag på året, kan aktiviteterna utföras just då det passar er, och så många gånger ni vill.

Programsatsningen 2021 heter (å)skåda vär(l)den

… och handlar om att lyfta olika aktiviteter som hjälper scouterna att hitta och växa i sin egen åskådning och föra dialog med och förstå personer som har en annan åskådning.

Programsatsningens tema i februari är fredsfostran och bygger på Thinking Day-materialet.

Info om hur ni i kårens verksamhet kan ta upp och beakta olika åskådningar finns (och läggs under året till) på https://partio-ohjelma.fi/sv/askasdsfostran/

FiSScFjäll i juni – puffa åt spejarscouter och åt kårens roverscouter och ledare

I förra kårposten fanns ett infopaket till kåren om FiSScFjäll – vandringslägret för spejarscouter på Kåtan i Muonio i juni. Samma info finns på www.scout.fi/fisscfjall.

Sprid infon till kårens spejarscouter, och gärna också till roverscouter och ledare som är hjärtligt välkomna med som ledare!

Anmälningen för deltagare är öppen 1–31.3. Äldre kårmedlemmar som är intresserade av ledaruppdrag kan höra av sig redan nu till lägerchef Petra Lapela (040 845 5638, petra.lapela@scout.fi)