Chefspost 1/2020

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Diskutera scouting över en kopp kvällste (på fi)
 • NAJS – klara, färdiga, anmäl!
 • Årsrapportens sista inlämningsdag förlängd till 14.2
 • Du har väl koll på om din kår har coacher och vem de är, eller hur?
 • Kartläggning av behov att anpassa utekurser
 • Förskolor tar gärna emot besök av er kår
 • FS mångfaldsdagar 18-19.4

FÖR KÅRCHEFEN

 • Understöd för chefstrions ledarskap och testa på -verksamhet i kåren
 • Materialtips: Utveckla kåren

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Hur syns din kår under scoutveckan 2020?

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Gör kårens familjescouting synlig i Kuksa
 • Ledarskap i och för åldersgrupperna
 • Sök understöd för scoutresor

VIDEOTIPS (på fi): för en öppen och tillgänglig scouting


FÖR HELA CHEFSTRION

Diskutera scouting över en kopp kvällste! (på fi)

Har du märkt att Finlands Scouter bjuder in till kvällste kring centrala scoutfrågor under våren? Varannan måndag kl. 20 ordnas ett webinarium med ett speciellt tema, exempelvis familjescouting, sociala medier, utmärkelsetecken, chefstrions arbete. Vårens program hittar du här på FS webbsida. Kolla in vad som erbjuds, plocka ut de frågor som intresserar just dig, koppla upp dig då och häng med!

Klara, färdiga, anmäl!

Anmälningen till förbundslägret Najs 2020 är i full gång – visst har kårens medlemmar redan anmält sig? Anmälan är öppen fram till 17.3 kl. 23.59 och görs via Kuksa. Närmare instruktioner och länk till anmälningsformuläret hittas på vår webbsida.

Kom också ihåg att fråga era tidigare medlemmar och mindre aktiva ledare om de är taggade på storläger– till Najs är alla välkomna! Glöm inte bort att fråga föräldrar till kårens medlemmar om de är intresserade av att delta. Föräldrarna kan ha uppdrag i lägerkåren som t.ex. akelor eller andra uppdrag inom lägerorganisationen, t.ex. inom infra eller säkerhet.

Nya upplevelser och spännande uppdrag på Najs 2020

Storläger betyder roligt program, fantastiska människor och dessutom nya upplevelser, ofta i form av intressanta uppdrag. På Najs kan ledarna välja mellan flertalet spännande uppdrag. Hur skulle det vara att jobba för att höja ledarfiilisen på lägret? Eller fungera som lägerarkitekt? Eller varför inte gå med i något av programdalsteamen?

Det finns ännu flera lediga uppdrag – tipsa gärna om de olika uppdragen, särskilt till era roverscouter.

Lediga chefsuppdrag hittas här, lediga basuppdrag här.

Årsrapportens sista inlämningsdag förlängd till 14.2

Missade du att fylla i din del av årsrapporten? Ingen fara, du hinner ännu! Sista inlämningsdagen har förlängts till 14.2!

Alla kårer som fyllt i årsrapporten deltar i utlottningen av en egen bastutur på Najs 2020! Visst är du ju på väg på årets höjdpunkt!

Du har väl koll på om din kår har coacher och vem de är, eller hur?

Ett nytt år medför oftast förändringar i förtroendeorganisationer såsom FiSSc. En del av våra förtroendevalda coacher har gått vidare till nya uppdrag i kåren, FiSSc eller någon helt annanstans, medan andra påbörjar eller fortsätter samarbetet med cheferna i ”sitt” kårteam. I dagsläget har vi elva coacher i FiSSc (fler är välkomna så tipsa gärna!).

Du hittar dem här på våra webbsidor.

Kartläggning av behov att anpassa utekurser

Utegruppen ser över tillgängligheten på Utekurserna för att öppna kurserna för en bredare målgrupp. Vi vill gärna kartlägga vilka behov av anpassade Utekurser som finns i kårerna, och hoppas att du kan svara på denna korta enkät.

Stort tack för din input!

Förskolor tar gärna emot besök från er kår

Över 1000 förskolor med 30 000 barn har i januari anmält sig till förskolekampanjen Lilla Scoutveckan. Av dessa kommer hela 2218 förskolebarn från ca 100 olika förskolor kommer att ta del av Lilla Scoutveckan på svenska!

Nu skulle det vara en god idé för Er kår att vara i kontakt med en förskola i nejden och erbjuda er att dra en del av aktiviteterna. På så vis kan ni berätta om scoutverksamheten direkt till potentiella nya vargungar!

Lilla Scoutveckan är ett materialpaket som förskolor fått beställa, det skickas per post till alla anmälda skolor inom mars. Förskolorna föreslås att ta del av aktiviteterna under Scoutveckan 20-26.4, men det går också bra att göra aktiviteterna ända in i maj månad. Förskolan väljer själv fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används. Materialet publiceras också på scout.fi/lillascoutveckan i slutet av mars. På samma sida kan du också läsa mera om vad kampanjen går ut på, där hittas också en mycket bra guide riktad till kårer med vad man kan tänka på om man gör ett besök till en skola.

FS mångfaldsdagar 18-19.4

Är du intresserad av mångfalds- och tillgänglighetsfrågor inom scoutingen? Finlands Scouters mångfaldsdagar hålls 18-19.4 i Tammerfors. Där erbjuds bl.a. utbildning och en träff för siscuscoutledare, Kaikki mukaan-utbildning för att leda livliga barn och unga och diskussioner om tillgänglighet och attityder till mångfald i scoutsammanhang mm.

Programmet går på finska. Anmälan öppnar närmare evenemanget. Mer info här


FÖR KÅRCHEFEN

Understöd för chefstrions ledarskap och testa på -verksamhet i kåren

I år kan kåren söka om Waldemar von Frenckell -understöd för att utveckla chefstrions ledarskap på ett sätt som gagnar hela kåren och åldersgrupperna. Dessutom kan ni ansöka om testa på -understöd (kokeilukulttuuriavustus) för att prova på nya sätt att scouta, t.ex. med nya verksamhetsformer, aktiviteter eller målgrupper i kåren.

Waldemar von Frenckell – sista ansökningsdag 28.2.
Testa på-understöd – sista ansökningsdag 15.3.

Materialtips: Utveckla kåren

Tre u:n – uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten är A och O för en livskraftig kår. Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt helt själv: det finns en mängd färdiga verktyg som hjälper på traven. T.ex. på den här sidan hittar du olika tips och material som ni kan använda för att tillsammans se till kåren mår bra nu och i framtiden.


FÖR UPPDRAGSCHEFEN

Hur syns din kår under scoutveckan 2020?

Tips och förslag på vad man kan göra under scoutveckan 2020 kommer inom kort att finnas på sidan www.scout.fi/forvuxna där du hittar färdigt utarbetade programkoncept (för tillfället finns sidorna endast på finska men vi jobbar med att översätta dem). Kåren kan välja det koncept som passar er bäst och anpassa dem enligt behov! Alla kårer som arrangerar ett evenemang öppet för allmänheten och som anmält sitt evenemang senast 9.3 via formuläret på adressen www.scout.fi/scoutveckansevenemang, får en ny scout-banderoll!

Anmäl kårens evenemang senast 9.3, även om era planer för evenemanget i det skedet ännu inte är de slutliga. På så sätt kan vi stöda er i evenemangsplaneringen och förse er med material i tid före scoutveckan. Scoutveckans rekryteringskampanj ger er en ypperlig möjlighet att samarbeta med andra kårer i området.

Vi vet att det finns intresse bland vuxna att komma med i verksamheten, bara de blir tillfrågade. Välkomna modigt med nya vuxna i kårens verksamhet – tillsammans kan vi göra år 2020 till året som bidrar till fler vuxna i kårerna. Fler vuxna, fler ledare!


FÖR PROGRAMCHEFEN

Gör kårens familjescouting synlig i Kuksa

Har ni familjescouting i din kår? Ni har väl kommit ihåg att kryssa för det alternativet i Kuksa, så att intresserade familjer hittar fram till er.

För att det i kårsökningen ska synas att din kår erbjuder familjescouting bör ni i kårprofilen lägga till kategorin familjescouting (”perhepartiotoiminta”) vid sidan av de tidigare kategorierna landscoutkår / sjöscoutkår m.fl. (maalippukunta /merilippukunta…). Du fyller i det här med ett enkelt kryss i rutan bland grunduppgifterna för kårprofilen, d.v.s samma ställe där man väljer om man är landscoutkår, sjöscoutkår o.s.v.

Du hittar anvisningar, material och tips om familjescouting här på den här sidan.

Ledarskap i och för åldersgrupperna

Årets programsatsning Även jag leder handlar om ledarskapet i scoutingen; såväl det ledarskap som handlar om att gå främst i ledet och visa vägen för de andra, som det mer dolda ledarskapet som kan handla om att skapa stämning, ge beröm eller reflektera över sina egna styrkor och svagheter.
Om ni vill göra hela programsatsningen som helhet med alla aktiviteter i en viss ordning så lönar det sig att planera in det i höstens händelsekalender (och då i augusti/september börja med de aktiviteter som i satsningen är inprickade för januari), men om man vill göra bara delar av programsatsningen så är det fritt fram att plocka de roligaste bitarna och utföra dem när man vill.

Programsatsningen erbjuder:

 • 10 lekar (1/verksamhetsmånad) som på ett eller annat sätt berör ledarskap.
 • 10 (hittills 5, men 5 till på kommande inom kort; också 1/verksamhetsmånad) berättelser om ledarskap som kan fungera som tankeställare, diskussionsöppnare eller som kvällssagor.
 • en bunt aktiviteter (skilt för varje åldersgrupp) som kan användas för att under året på olika sätt synliggöra ledarskapet i åldersgruppen på olika sätt.

Du hittar allt ovanstående på scout.fi/programsatsning

Samtidigt som vi uppmärksammar ledarskapet I åldersgrupperna så vill vi också uppmärksamma ledarskapet FÖR åldersgrupperna. Har ni lotsuppdraget ibruk i kåren? Vet era lotsar eller motsvarande åldersgruppsledare vad de ska göra? Kolla gärna in lotsarnas uppdragskort.

 

VIDEOTIPS (PÅ FI): För en öppen och tillgänglig scoutkår

Den här videon handlar om tillgänglighet och öppenhet i scoutingen, hur viktigt det är att beakta sådana frågor och hur vi kan främja jämlikhet i scouterna.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia..