Chefspost 1/2019

FÖR HELA CHEFSTRION

 • Sök understöd för testa på -projekt
 • Utbildning för kårens chefer 12-14.4
 • Välkommen till scouting!
 • Vuxenrekry under Scoutveckan & förskolebesök under Lilla Scoutveckan

FÖR KÅRCHEFEN

 • Kårchefens minnelista
 • Tips för kårens ekonomi

FÖR UPPDRAGSCHEFEN

 • Tryggt tillsammans!
 • Nya vuxna till kåren

FÖR PROGRAMCHEFEN

 • Evenemangstips och lekar på verksamhetssidorna
 • Verktyg och material för programsatsningen Ut & finn
 • Scoutingen hjälper till i sommarjobbsdjungeln

Sök understöd för testa på -projekt

Har du funderat på hur ditt liv skulle se ut om du inte hade blivit scout? Om scouting av någon orsak inte var din hobby? Visst kan du med glimten i ögat påpeka att du skulle ha mycket mer ledig tid och lugnare nerver, men skämt åsido så skulle det också saknas många vänner och mängder av härliga minnen från ditt liv. Utan scoutingen kunde din självkänsla och dina färdigheter också se ganska annorlunda ut idag.

Det är bl.a. av de här orsakerna som vi vill att alla är välkomna med. I synnerhet åt dem som inte har någon hobby från tidigare skulle scouting kunna erbjuda en egen grupp och en trygg plats att lära sig nytt.

Nu kan kåren söka understöd för olika slags testa på -projekt, för att nå ut till nya målgrupper och/eller prova på nya sätt att scouta.  Ansökningstiden pågår till 28.2. Läs mer här!

Utbildning för kårens chefer 12-14.4 i Vasa

Ett ypperligt tillfälle att hjälpa sig själv förstå den egna chefsposten lite bättre, samt att träffa andra i samma situation!

Ledarskap och diskussion

Det var skönt att lära sig att FiSSc styrelse, anställda och grupperna är så ‘nära’ som de är. Vi som enskild scoutkår hör ihop med något större och vi är del av en gemenskap, även om det finns en stor spridning över hela Svenskfinland.”

– Fanny Aaltonen (kårchef)

En bra chans att få träffa andra chefer och bekanta sig med andra kårers arrangemang.

Idébollning och erfarenhetsdelning

– Robert Holmberg (programchef)

HAR KÅREN

 • svårigheter att ta i bruk chefstriosystemet?
 • behov av stöd, hjälp och nya tankar om chefsuppdragen?
 • nya chefer i kåren eller tror ni att ni kommer att välja nya chefer i samband med årsmötet?
 • chefer som inte gått chefsutbildningen?

VISSTE DU ATT

 • chefsuppdragen fördelar ansvaret mellan fler personer, samma saker blir gjorda men kårchefen behöver inte göra allt!
 • det stöd och material som FiSSc erbjuder stöder indelningen i chefsuppdragen – med ett chefsuppdrag får du alltså en massa material och stöd riktat till just ditt uppdrag!
 • det kan ge en riktig vitamindos att se över arbetsfördelningen och uppdragen i kåren!

Chefsutbildningen är delad i tre helheter som går parallellt: kårchefs-, uppdragschefs- och programchefsutbildning. Dessutom ordnas en del gemensam tid att tillsammans med utbildarna fundera och planera hur det är möjligt för just er kår och med de ledare ni har att ta i bruk uppdragsindelningen. Vårens kurs ordnas i Villa Gerby i Vasa, med möjlighet att ansöka om reseunderstöd. Läs mer om utbildningen och anmäl dig här:

https://www.scout.fi/nyheter/aktivitetskalender/chefsutbildning-karchefsutbildning-uppdragschefsutbildning-och

FUNDERAR DU ÄNNU OM CHEFSUTBILDNINGEN ÄR NÅGOT FÖR DIG/DIN KÅR?

Läs Fanny Aaltonens och Robert Holmbergs (Sjöscoutorganisationen Fribytarna) kommentarer och feedback om utbildningen:

Vad har ni som erfarna scouter och ledare kunnat lära er på chefsutbildningen? 

Fanny: Sådant som stadgar och regler kan man aldrig kunna för mycket av, dessutom så ändras lagen och andra styrdata ganska ofta så det är bra att hänga med i svängarna!

Robert: Jag var inte så bekant med alla delar i scoutprogrammet så där fick jag nya insikter. Dessutom får man alltid nya idéer då man talar med ledare från andra kårer

Fanny och Robert tyckte inte bara om kursen, utan de har också i kåren bytt till chefstriomodellen. Man kan också gå chefsutbildningen även om ens kår inte använder sig av modellen, men här är Fribytarnas tankar om hur den fungerar för dem.

Varför valde ni att byta till systemet med chefstrion? 

Vi har i Fribytarna haft chefstriomodellen i bruk sedan januari 2017, alltså är det nu tredje året vi har en chefstrio. Det var vår före detta kårchef som hörde om nya systemet och nappade direkt på det. Varför vi gjorde det är nog helt klart på grund av att det lätt blev så att kårchefen drunknade i arbetsmängden och brände ut sig. Det var inte svårt, vi tillämpade FS och FiSSc:s anvisningar så de passade in i vår kår. Alla uppgifter sköts alltså som tidigare, förutom att det nu är på tre personers ansvar och inte ensam på kårchefens.

Vilken nytta har kåren och ni som personer haft av det? 

Fanny: Helt konkret så märkte vi att det kunde lätt bli så att vissa uppgifter eller saker kunde glömmas bort för att det bara var på en persons bord att se till att det blev gjort. Nu har vi ett mera öppnare samarbete inom styrelsen tack vare trion är det lättare att komma ihåg allting. Kårkortet som vi fick hem med oss på chefsutbildningen hjälpte oss som chefer att konkretisera uppdragsfördelningen ännu mera.

Robert: Arbetet är bättre fördelat, alla känner att de orkar med sina scoutuppdrag och det blir inte oöverkomligt svårt att ta över ett uppdrag.

Vad skulle ni säga åt andra kårer som är rädda att ta steget till triomodellen? 

Fanny: Våga ta steget, testa på och be om hjälp när det känns så. Instruktionerna och modellerna för chefstrion går alltid att anpassa till det egna behovet och kåren.

Robert: Kör hårt, jag tror på att det är mycket lättare att hitta intresserade till mindre poster än att få nån att stiga in i evighetskårchefens megastövlar.

Välkommen till scouting

Har din kår fått nya ledare som har introducerats med hjälp av “Välkommen till scouting“-helheten? Vi vill gärna höra hur materialet har fungerat i just din kår! Är det ändamålsenligt eller skulle du vilja ändra på något i det? Skriv gärna några rader om det till Andrea på kansliet (andrea.hynynen@scout.fi). För er som inte ännu har bekantat er med den så rekommenderas speciellt den tredje helheten “Att hitta nya att välkomna”: där finns en del tips för rekrytering och introduktion. Färdiga botten hittar du i materialbanken > Finlands Svenska Scouter > rekrytering

Vuxenrekry under Scoutveckan. Förskolebesök under Lilla Scoutveckan.

1) Rekrytera nya ledare under Scoutveckan

Under Scoutveckan 22.-28.4.2019 kommer scouter att både synas och höras i skolor, på arbetsplatser, i gatubilden och i stadscentrum på olika håll i hela landet. Kampanjen ger synlighet åt scoutingen och är ett ganska enkelt och effektivt sätt att nå ut till nya potentiella ledare!

Olika kårer och distrikt deltar på olika sätt i Scoutveckan, t.ex. genom att ordna kaffeutdelning, skogsbio, sångkvällar för vuxna, etc. Vill ni i er kår vara med?

Mer info kommer senare, men diskutera gärna detta redan nu i kåren och fundera på vad ni kunde göra och hur ni kunde utnyttja Scoutveckan exempelvis för vuxenrekrytering. Här hittar ni tips på olika aktiviteter samt kontaktpersonerna i FiSSc och distrikten (tyvärr endast på finska): https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/aikuisrekrytointi-partioviikolla-2019/

2) Ta chansen och besök en förskola under Lilla Scoutveckan

Lilla Scoutveckan har igen lockat anmälningar från en mängd förskolor. Passa gärna på att göra ett kårbesök till en förskola under kampanjen. Ett lyckat besök kan leda till fortsatt samarbete och hjälpa er att nå nya målgrupper. Här kan du läsa mer om kampanjen och få tips för hur man planerar ett besök: Lilla Scoutveckan

Kårchefens minneslista

Ett nytt år har börjat vilket möjligtvis innebär helt nya uppdrag för dig. Tack för att du valt att sköta den här viktiga uppgiften som kårchef! Hoppas att du kan ha nytta av karchefens minnelista och den mall för kårens årsklocka som vi har sammanställt. Kolla genom, anpassa och utveckla enligt ditt och kårens behov. Minneslistan bygger på uppdragskortet, som är ett av de viktigaste verktygen för chefstrion.

Lycka till med ditt uppdrag och kom ihåg att ha roligt!

Tips för kårens ekonomi

Nu är det igen den tiden på året då det gäller att söka understöd och att gå genom kårens ekonomi över lag.

Du kommer väl åtminstone ihåg de här:

 • Vid sidan av understöd från kommunen och församlingen hör adventskalenderkampanjen till de allra viktigaste formerna av medelinsamling för scoutkårer. Det känns bra och är lätt att sälja en välkänd produkt!
 • Just nu kan ni ansöka bl.a. om understöd för testa på-projekt och stipendier från Waldemar från Frenckells stiftelse.
 • Det är en bra idé att samarbeta med lokala föreningar som t.ex. Lions. Det går ofta att få olika slags understöd t.ex. för införskaffning av utrustning eller material.

Tryggt tillsammans!

Visst kommer ni ihåg Tryggt tillsammans webbkursen? Den är obligatorisk för alla ledare i kåren som är över 15 år gamla! Har ni koll på att alla kårens ledare och alla över 15-åriga gruppledare utfört webbkursen? Här hittar du anvisningar hur du kollar upp det! Uppmana alla kårens ledare som ännu inte gått kursen att göra det.

Nya vuxna till kåren

Två positiva saker att tänka på så här i början av året! Enligt statistiken så finns det lika många vuxna i scouterna som det finns vargungar. Det finns alltså vuxna – så då gäller det för kårerna att fundera på hur man får dem aktivt med i verksamheten, i ett uppdrag som känns meningsfullt.

Det går också att rekrytera nya vuxna, det behöver inte vara särskilt svårt. Ni tänker väl på att ta väl emot de nya och introducera dem till kåren.

Evenemangstips och lekar överflyttat till verksamhetssidorna

För flera år sedan samlades massvis med tips in i en tipsbank som kallades TipsNät. Själva Tipsbanken finns inte längre, men de flesta tipsen lever kvar. Du kan nu hitta:

Verktyg och material för Ut och finn

Programsatsningen för 2019 går ut på att ta sig ut ur kårlokalen. Göra utflykter, hitta nya platser för veckomötena, se sig omkring i samhället och vidga sina vyer. Stödmaterial för programsatsningen Ut och finn hittar du på www.scout.fi/programsatsning. Där finns redan nu:

 • Tips på olika ställen som du kan besöka. Listan innehåller kring 50 tips och vi har försökt täcka hela svenskfinland med deras geografiska spridning. Här kan du både kolla tips på kårens hemort, och snegla på vilka andra orter ni under en lite längre utflykt kunde besöka. På kommande: Listan fylls ännu på med några fler tips, och på kommande är också länkar för att enkelt hitta alla de tips som de finska distrikten samlat ihop.
 • Tips på vad ni kan göra under besök på konstutställningar och besök på kommunhus. På kommande: Tipspaket för besök i andliga hus och utrymmen.
 • En tävling; delta i programsatsningens aktivitetstävling och skicka in bilder från alla era utfärder; tävlingsreglerna och anmälningsanvisningar hittar du på sidan.

Du har kanske hört och sett info om Panda-märket som gjorts i ett samarbete mellan Finlands Scouter och WWF? Panda-märkets uppgifter är tyvärr inte ännu översatta till svenska, men det här är också på kommande under våren, så i höst kan ni i kåren utföra Panda-märket med era vargungar och äventyrsscouter.

Ta också ut ledarna och finn! Som programchef kan du också uppmuntra ledarrådet att tänka i nya banor och hålla ledarmöten på ett nytt ställe eller med ett nytt tema. Vad skulle passa ert ledargäng? En timme i slalombacken? En stund på skridskoplan? Klättra upp i ett vattentorn? Håll mötet vid en lägereld över en kopp pannkaffe; i en simhall i bubbelpoolen eller i grannkårens kårlokal?

Scoutingen hjälper till i sommarjobbsdjungeln

Den kunskap och de erfarenheter du skaffar dig inom scoutingen lönar sig att utnyttja också utanför scoutingen, till exempel då du söker sommarjobb. De aktiviteter i scoutprogrammet som stärker explorerscouternas arbetssökarkunskaper finns nu samlade på ett ställe tillsammans med annan bra info och bra tips. Påminn/informera gärna explorerscoutlotsen och explorerscouterna om att sidan finns!