Val 2019

Under våren 2019 hålls två viktiga val. På scout.fi/scoutkandidater  kan du läsa mer om valen och varför valfrågor är viktigt för scouterna. Du hittar också olika aktivitetstips till hur kåren under veckomöten kan behandla val och påverkan.

Riksdagsval 14.4

 • Valdag är söndagen den 14.4.2019. Förhandsröstning i Finland och utomlands pågår mellan 3–9.4.2019
 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år.
 • Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsvalet.
 • För riksdagsvalet har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. I riksdagsvalet kan man rösta på kandidater som ställer upp i ens egen valkrets.
 • Finlands Scouter har satt upp mål för riksdagsvalet, de kan du läsa på scoutkandidat sidan.

Europaparlamentsval 26.5

 • Valdag är söndagen den 26.5.2019. Förhandsröstning i Finland pågår mellan den 15–21.5. Förhandsröstning utomlands pågår mellan den 15-18.5.
 • Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.
 • Från Finland utses 14 ledamöter i valet 2019.
 • Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken kandidat som helst.
 • I Europaparlamentsvalet 2014 röstade endast 39,1 % av alla röstberättigade finländarna. Det är under genomsnittsprocenten i EU som låg på 42,6 %.

Vet du inte vem du ska rösta på i EU-valet?

Ungas valmaskin har frågor plockats fram som berör unga mest. Du kan göra valmaskinen helt och hållet på antingen svenska, finska eller engelska. Ungas valmaskin är ett samarbete med Ungdomssektorns takorganisation Allianssen och förbund och organisationer som jobbar med och för unga, bl.a. Finlands Scouter.

Varför ska scouterna engagera sig i valfrågor?

 • Ett av scoutingens mål är att fostra medborgare att aktivt delta i samhället. Få tillfällen är lämpligare för att öva på detta än under val.
 • Det är viktigt att just unga uppmuntrar andra unga att rösta. Valdeltagandet bland unga röstningsberättigade är lägre än andra åldersgrupper. Om unga inte röstar kommer andra göra beslut för de.
 • Val och påverkan handlar inte endast om att rösta. Delaktighet och demokrati hör till precis alla, redan i vargungeåldern kan man behandla olika aktiviteter som hör till att vara en aktiv medborgare.

Mera information om de olika valen hittar du på vaalit.fi/sv

Bild: Eeva Helle