Kårturnéer

Till Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) storsatsningar hör kårturnéerna, där målsättningen är att alla kårer i FiSSc får ett besök av förbundet. Den första kårturnén gjordes år 2012. Tre år senare, år 2015, gjordes följande kårturné, och 2017 gjordes en ringrunda till kårerna. Kårturnén 2018 var en fortsättning på och vidareutveckling av kårturnén 2015 och ringrundan 2017. I träffarna deltog en eller flera förtroendevalda och en anställd.

Under kårturnén 2015 besöktes de flesta kårerna av förtroendevalda och anställda och man gick igenom materialet ”Utveckla kåren”.

Kårturnérapporten 2015 

Temat för kårturnén 2018 var dialog: fokus lades på diskussioner, kommunikation, tillgänglighet, olika former av samarbete och utveckling.  I och med att några kårer önskat hålla sin kårturnéträff i början av 2019, så blev slutrapporten för kårturnén 2018 färdig först under sommaren 2019.

KÅRTURNÉRAPPORTEN 2018

 

Bild: Maja Löfgren