Händelsekalenderplanering 2022

Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2022

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2022, och nu har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildningar behöver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt borta för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora muffins-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna? Och vad tycker ni egentligen om online-evenemang?

Sätt gärna in händelsekalendern 2022 som en punkt på nästa ledar-/styrelsemöte och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 9.5.2021.

Kommentera kan man som representant för sin kår (efter att kåren har diskuterat utkastet på ett ledar-/styrelsemöte), eller som enskild ledare.

Händelsekalender 2022 – utkast att kommentera

KOMMENTERA UTKASTET