Händelsekalenderplanering 2021

Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2021

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2021, och nu har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildningar behöver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt borta för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora slickepinns-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna?

Sätt gärna in händelsekalendern 2021 som en punkt på nästa ledar-/styrelsemöte och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 10.5.2020.

Kommentera kan man som representant för sin kår (efter att kåren har diskuterat utkastet på ett ledar-/styrelsemöte), eller som enskild ledare.

HÄNDELSEKALENDER 2021 UTKAST

FiSSc seglatser 2021 – förslag

Kommentera utkastet