Händelsekalenderplanering 2020

Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2020

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2020, och nu har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildningar behöver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt borta för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora slickepinns-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna?

Sätt gärna in händelsekalendern 2020 som en punkt på nästa ledar-/styrelsemöte och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 10.5.2019.

Händelsekalender 2020 utkast

Kommentera utkastet