Styrelseval 2020

På FiSSc:s höstmöte den 25.10.2020 tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att dessa målsättningar förverkligas. Inför 2021 finns det många lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar!

Vi söker:

  • Scoutchef
  • Vice Scoutchef
  • 6 styrelsemedlemmar (varav tre mandat är 1-åriga och tre mandat är 2-åriga)

Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt tätt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren.

Från och med 2021 väljs styrelsemedlemmar inte längre till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar upp arbetet mellan sig, så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).  Eftersom styrelseuppdragen genomgår denna förändring, kommer även de nuvarande styrelsemedlemmar som är halvvägs inne på sina mandat att ställa upp på nytt för uppdragen. Fanny Aaltonen och Kim Backlund har meddelat intresse för att fortsätta i styrelsen.

Även två scoutråd samt suppleanter kommer att väljas av höstmötet. Intresse för dessa poster kan meddelas direkt till Scoutchef Victor Spiby (victor.spiby@scout.fi) senast 18.10.

Styrelsen fick av vårmötet mandat att se över rekryteringsförfarandet i förbundet, därför kommer vi inte att välja en ordförande för en rekryteringskommitté, utan istället kommer en valberedningskommitté att väljas i samband med vårmötet.

Eftersom det inte finns en rekryteringskommitté år 2020 öppnar sittande styrelsen upp uppdragen på Scoutmedia, Facebooksidan FiSScledare och på sin egen Instagramkanal: @fisscstyrelse. Vi ber alla kåraktiva ledare att genast börja följa dessa kanaler och sprida budskapet! Ett första inlägg om förbundsuppdrag hittas redan på Scoutmedia.

Vi rekommenderar att ni tar upp styrelsevalet på alla ledarmöten eller dylika tillfällen då ni träffar andra scouter. Fast du inte ställer upp kan du sprida ordet!

Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067) fungerar som förbundets kontaktperson i rekryteringen. Om du inte är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela Emilia om saken. Du kan också vara i kontakt med Emilia om du har frågor eller funderingar gällande rekryteringen. De sittande FiSSc styrelsemedlemmarna berättar också gärna mera om styrelseuppdraget, ta modigt kontakt! 😉 Kontaktuppgifter hittas här.

Inför höstmötet kommer styrelsen att ordna tre diskussionstillfällen på distans (12.10, 14.10 och 21.10). Den 21.10 är reserverad för att kandidaterna ska få presentera sig och då får kårerna också ställa frågor till kandidaterna. Meddela gärna om din kandidatur innan den 18.10 genom att söka uppdraget i uppdragsbörsen. På så vis kan styrelsen planera presentationstillfället bättre (man kan naturligtvis ställa upp ännu på mötet!).