HeSS Citymanöver och Ledarstadsmanöver: Spökligan på Sveaborg 2021