FiSSc Vårsemi för förtroendevalda

Välkommen med på FiSSc Vårsemi 20-21.1.2024!

Vårsemi är för alla FiSSc förtroendevalda och anställda. På vårsemi bygger vi gemenskap, inspireras, får viktig information och kickar igång verksamheten 2024. Under vårsemit håller verksamhetsområdenas grupper sina första gruppmöten. 
Vi rekommenderar starkt att du deltar i hela veckoslutet. 

Plats: Meriharju, Helsingfors

Hur tar vi oss dit: Deltagarna ordnar egen transport till och från evenemangsplatsen, men får vid behov koordineringshjälp från kansliet. 

Behöver du övernattning? För deltagare som kommer långväga ifrån och behöver logi, erbjuds övernattning på Meriharju
Deltagaravgift: 0 € för förtroendevalda.
Kontaktperson: Frivilligkoordinator Andrea Hynynen 050 540 4083 / andrea.hynynen@scout.fi

Kontakta koordinatorn i frågor som gäller evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörseln, luktsinnet, språk, åskådning, program).  

Vårseminariet ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Kokoukset, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ohjelma, Hygienia, Lepo ja yöpyminen

Läs mer om tillgänglighet på evenemang