FiSSc: Vårsemi 2021

Vårsemi riktar sig till FiSSc förtroendevalda, det innebär alla som har ett uppdrag i förbundet, vare sig det är ditt första eller femte uppdrag. Under vårsemi kickar vi igång året med inspiration, diskussion och planering kring verksamhetsåret. Du får en introduktion till ditt uppdrag, aktuell information och möjlighet att bekanta dig med andra förtroendevalda och anställda.

På grund av det osäkra läget till följd av Covid-19 tar vårsemi 2021 plats online. Men det kommer finnas möjlighet att ta del av några av programpunkter utomhus via din telefon och flera pauser är inplanerade. Programmet är uppdelat på två kortare dagar så att det inte blir så långa stunder i taget framför skärmen: 
  • Lördag 16.1 kl. 9.30-16.00 (stora huvudteman: Strategin 2021-2026, tema tillväxt, gruppernas egna verksamhet) 
  • Söndag 17.1 kl. 10.00-12.00 (stora huvudteman: Att träffas och jobba på distans, intern och extern kommunikation)
Sista anmälningsdagen är 10.1!