FiSSc: UteGrundkurs – beställningskurs kårteam 1

UteGrundkursen är en häftig kurs där du lär dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi sover i tältkåtor med öppen eld, övar på att göra upp och laga mat över öppen eld. Du får en massa bra tips på hur det lönar sig att hugga klabbar, hålla skorna torra och humöret uppe.

Målgrupp: explorerscouter, i första hand.

Denna kurs är beställd av kårteam 1 i FiSSc (kårerna i Lovisa, Borgå och Sibbo) och är i första hand ämnad för dessa kårers medlemmar, men ifall du är intresserad av att komma med fast du inte är medlem i någon av kårerna så kan du gärna höra av dig så kollar vi om du ryms med!

Deltagaravgift: 25 € (Deltagarna kan inte ansöka om reseunderstöd)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomisktstöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd avkåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Sista anmälningsdag: 15.12.2020

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Tillgänglighet: Kontakta programkooridnator Gunilla ifall du har frågorsom gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att rörasig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet,hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Covid-19: Vi följerkontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- ochevenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera allaevenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktarpandemiläget bland annat genom att:

- allt program arrangeras utomhus.

- vi påminner alladeltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma påevenemanget om man är helt frisk.

- vi ser till att detunder hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- vi följer medmyndigheternas rekommendationer och vidtar vid behov ytterligare försiktighetsåtgärdereller inhiberar evenemanget

Om eventuellaändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post tillde redan anmälda.

Kursen arrangeras i samråd med SFV