FiSSc: Spejardagar

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter tillsammans med andra i samma ålder. Under spejardagarna 2023 är välmående ett centralt tema på spejardagarna. 

Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom och testa på nya saker. Eller kom ensam; hem från evenemanget åker du garanterat med många nya vänskaper!

Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15 års åldern som inte ännu är scouter.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter och kompisdeltagare i åldern 12-15.

Plats: Spejardagarna ordnas på Merilä i Jakobstad

Hur tar vi oss dit:
FiSSc kommer att boka en buss. Den exakta rutten klarnar då anmälningsläget klarnar och vi vet varifrån deltagarna kommer, men den preliminära planen är att bussen kör från Vasa (alternativt Kristinestad/Närpes om det finns flera deltagare därifrån) till Merilä och plockar upp Österbottniska deltagare längs vägen. Deltagare från södra Finland och Åland kan ta sig antingen till Vasa buss/tågstation, eller till tågstationen i Bennäs, och bli upplockade av bussen där. Deltagare från södra Finland och Åland är väldigt välkomna på evenemanget, men bör vara förberedda på obekväma resetider.
De som åker med bussen betalar en bussavgift på 15 €.


Hur sover vi: 
Vi sover i kursgårdens inkvarteringsbyggnader i ca 4-personers rum. 

Deltagaravgift: 40€ De som åker med bussen betalar utöver det en bussavgift på 15€ (Reseunderstöd kan ansökas för eventuella resor till bussen.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9.
(Anmälan görs av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) OBS! Det finns en stor risk att evenemanget blir överfullt och att alla anmälda inte ryms med. Efter sista anmälningsdag 15.9.2023 behandlas anmälningarna och du får inom kort efter det besked om huruvida du rymdes med på evenemanget.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.