FiSSc: Skepparkurs, teori

Skepparkurs 1 är en utbildning i det nya sjöutbildningssystemet; till omfattning innehåll samt målgrupp och syfte påminner den mycket om den tidigare skepparkursen.

Skepparkurs 1 består av två teoriveckoslut och en praktikdel. På kursen går vi igenom ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska frågor som en högsjöskeppare skall behärska och övar våra färdigheter ombord. 

Skepparkurs 1 är det logiska nästa steget efter skärgårdscertifikatet, och efter avklarad skepparkurs 1 kan du ansöka om högsjöcertifikat.

Praktikdelen av kursen ordnas 18-21.5 från Lovisa till Helsingfors ombord på s/y Navigator. och har skild anmälan (senast 15.4). Du måste inte gå praktikdelen samma år som du går teorin.

Målgrupp: Skepparkurs 1 riktar sig till roverscouter och ledare som har skärgårdscertifikat och som vill sikta in sig på nästa nivå.

Plats: Teorikursens första del ordnas 11-12.3 i Raseborg, i Ekenäs på Mikaelskolan. Den andra delen ordnas 1-2.4 i Helsingfors.

Deltagaravgift:
 60€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1.
 --> Anmälningstiden förlängd till 15.2. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka, Hygienia, Lääkitys ja ensiapu

Läs mer om tillgänglighet på evenemang