FiSSc: Skepparkurs 1, teori

Skepparkurs 1 är en utbildning i det nya sjöutbildningssystemet; till omfattning innehåll samt målgrupp och syfte påminner den mycket om den tidigare skepparkursen.

Skepparkurs 1 består av två teoriveckoslut och en praktikdel. På kursen går vi igenom ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska frågor som en högsjöskeppare skall behärska och övar våra färdigheter ombord. 

Skepparkurs 1 är det logiska nästa steget efter skärgårdscertifikatet, och efter avklarad skepparkurs 1 kan du ansöka om högsjöcertifikat.

Praktikdelen av kursen ordnas 28-30.5 från och till Helsingfors ombord på s/y Navigator. och har skild anmälan (senast 15.4). Du måste inte gå praktikdelen samma år som du går teorin.

Målgrupp: Skepparkurs 1 riktar sig till roverscouter och ledare som har skärgårdscertifikat och som vill sikta in sig på nästa nivå.

Plats: Det första veckoslutet (13-14.3) ordnas tillsammans med Båtförarkursen på Ahtela ungdomslägergård i Sagu. Det senare veckoslutet (27-28.3) ordnas på Scoutstationen i Helsingfors. (Justeringar beträffande senare veckoslutets plats kan ske beroende på dels varifrån deltagarna kommer och dels på coronaläget.)

Hur tar vi oss dit:
Till Ahtela (första veckoslutet) kan du komma antingen med abonnerad buss på fredag (kursen börjar på lördag morgon) eller med egen skjuts. Andra veckoslutet ordnas i centrala Helsingfors eller centrala Åbo dit du enkelt tar dig med tåg eller buss från andra delar av landet. (Platsen slås fast då stabens sammansättning klarnat.) 

Hur sover vi: Förstaveckoslutet sover vi i 8-10 personers stugor på Ahtela. Andra veckoslutet ärutgångspunkten att de deltagare som kan sover hemma eller arrangerar sinövernattning själva. För övriga deltagare hjälper arrangörerna till att hittainkvarteringsplats.

Deltagaravgift: 60€ (båda teori veckosluten; praktikdelen har en egen avgift)(Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

A
nmäl dig senast 15.1.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.