FiSSc: Skärgårdsseglats, Åbo-Kimitoön

Du får uppleva charmen med segling och lära känna skolningssbåten s/y Navigator. Du får lära dig en hel del om sjövett, grunderna i navigation och får samtidigt bekanta dig med vår vackra skärgård!  Vad sägs om att simma i en vik, gå barfota på varma klippor i solnedgången, laga god mat mitt ute på havet, uppleva sommarregn ute på en fjärd och bada bastu i en gästhamn? För att inte tala om alla de nya bekantskaperna du kommer att få!

Seglatsen går bra att kombinera med deltagande i sjöscoutlägret Nothamn.

Mer information om seglatsen kan du läsa i Infobrev om skärgårdsseglatserna

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Seglatsen riktar sig främst till spejarscouter men också äldre scouter är välkomna. Det är bra att ha lite erfarenhet av segelbåt från tidigare.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start från Åbo och avslut vid Björnstrand på Kimitoön.

Hur tar vi oss dit: Till startplatsen i Åbo kan du ta dig med kollektivtrafik. Från Björnstrand på Kimitoön behöver du ta dig med egen bilskjuts (ifall du inte stannar på Nothamn-lägret såklart).

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i en hamn.

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> anmälningstiden förlängd till 15.6. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Purjehdus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang