FiSSc: Sjöräddningskurs

Sjöräddningskursen är en tuff kurs där du får förståelse för risker och mänskliga begränsningar vid kriser och olyckor till sjöss. Efter avklarad kurs har du grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering av olyckor och nödsituationer. Kursen består av praktiska övningar som är fysiskt krävande.

Funderar du på högsjöcertifikat? Sjöräddningskursen är ett av kraven för det. 

Datum: OBS! Kursen har i ursprunglig marknadsföring varit insatt 3-5.11, men av utrymmestekniska skäl har den (i april 2023) blivit flyttad till 17-19.11. Därav eventuell förvirring i kursens datum.

Målgrupp: 18 år fyllda roverscouter och ledare. Kursen är fysiskt och mentalt krävande så du måste vara frisk för att delta. 

Plats: Kursen ordnas i Nyland. Närmare plats klarnar senare.

Deltagaravgift: 100€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/ 

Anmäl dig senast 15.9. --> Anmälningstiden förlängd till 15.10. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är fysiskt och mentalt krävande; tillgången till näring och vila varierar under veckoslutet. Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Rätt att göra förändringar:
FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.