FiSSc: Sekondkurs

Sekondkursen är en relativt ny utbildning som placerar sig mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 på skepparutbildningsstigen. Kursen ersätter alltså den tidigare skärgårdsskepparkursen. På kursen får du fördjupa dina kunskaper i navigation, båthantering och skepparskap. 

Detta är kursens teoridel som ordnas digitalt. Kursen består också av en praktikdel som ordnas i kåren (eller grannkåren). 

Kursen ordnas tisdag 2.5, torsdag 4.5 och måndag 8.5 på kvällen.
(Datumen kan eventuellt ännu justeras, men det sker i så fall i samråd med de anmälda)

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare som innehar övningscertifikat. 

Plats: Kursen är digital.

Deltagaravgift: 15€ 
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. 
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är digital, och du kan därmed delta i den varifrån som helst, förutsatt att du har internetuppkoppling och en ändamålsenlig apparat att delta med.
Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Rätt att göra ändringar: FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.


Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Hygienia, Liikkuminen, Hajuaisti

Läs mer om tillgänglighet på evenemang