FiSSc: Scoutledarträff i Helsingfors

Scoutledarträffen är din chans att träffa och diskutera med scoutledare från andra kårer, få aktuell info om vad som är på gång i förbundet och ha trevligt tillsammans! 
Det blir extra kul att samlas och träffas igen efter några scoutledarträffar på distans.  

Tidtabelloch innhehåll (preliminärt):

10.00 HEJOCH VÄLKOMNA!

  • Styrelsen presenterar vad som är på gång

  • Valberedningskommittén - styrelsevalet närmar sig

  • Infopass: RoLe, Finnjamboréen Kajo, adventskalenderkampanjen, Testa på-understöd,Kompass-appen, mentorprogrammet mm.

  • Årets programsatsning- vi testar ett par roliga aktiviteter ur den

  • Tryggt tillsammans och kårens trygghetspersoner - lägeskoll för din kår

12.00 LUNCH

  • Scoututbildningar och vad erbjuds kåren

  • Hållbarhet inom scoutingen - vad kan och vill kårer göra?

  • Gemensam diskussion och inspiration kring höststarten - hur komma bra igång efter corona?

ca 15.00 AVSLUTNING


Ta med din ledarkompis och kom med! Ju fler deltagare, desto bättre diskussioner och fina idéer. 

Plats: Helsingfors, Rastis Ungdomsgård, Fjärdstråket 6
Tid: 26.9 kl. 10
Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare
Deltagaravgift: 0€ (reseunderstöd betalas inte)
Kontakt: Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)
Sista anmälningsdag: 19.9

Information om tillgänglighet: 

Kontakta Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)  i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig,hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet,hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar till att arrangera alla evenemang som bara går.