FiSSc: Scoutledarträff Åland

På scoutledarträffarna samlas ledare från din kår ochandra kårer för att ha trevligt och diskutera vad som är på gång,utbyta erfarenheter och tips! Ni kan fundera tillsammans och planera samarbete.

Du får också viktig information om vad som är aktuellti förbundet (stöd till kårerna, evenemang, projekt mm) av representanter förstyrelsen, olika grupper och kansliet.

Exakt plats och tid meddelas senare

PRIS: 0€ (reseunderstöd betalas inte)

KONTAKT: kårstödskoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5084)