FiSSc: På rätt köl – personanmälning

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Tävlingen går ut på att segla mellan olika stationer och lösa kontrollerna på dem. (På rätt köl arrangeras i samband med större finlandssvenska scoutläger och scout-eskadrar, denna gång då i samband med lägret Nothamn.)

Plats: På rätt köl ordnas på vattnen utanför Kimitoön och avslutas vid sjöscoutlägret Nothamns lägerområde.

Målgrupp: båtlag bestående av spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare ombord på kårbåtar.

Scouter som inte har en egen kårbåt, eller som vill testa segla på en annan kårs båt kan anmäla intresse att bli tillsatt i ett båtlag av tävlingsarrangörerna. (Vi kan inte garantera att det finns plats i båtlagen för extra deltagare, men vi gör vårt bästa för att para ihop båtlagslösa deltagare med sådana båtlag som har plats för fler.)

Deltagaravgift: 40€ för små båtlag (upp till 4 pers), 50€ för stora (fler än 4 pers)

Anmälning: 

Båtlagsanmälning:
en kontaktperson för båtlaget anmäler båten med hjälp av skild blanketten senast 15.6. Anmälningsblanketten för båtlagskontaktpersonerna hittas här: https://www.scout.fi/event/fissc-pa-ratt-kol/

Personanmälning:
personer som vill komma med, men inte redan har plats i ett båtlag bör anmäla sig senast 15.6. Övriga deltagare anmäler sig senast 15.7. Nedanstående blankett används för personanmälning

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.