FiSSc: Najs 2020

Finlands Svenska Scouters förbundslägret Najs 2020 arrangeras 29.7-5.8.2020. Lägret arrangeras på ungdomslägercentret Ahtela i Sagu, Åboland.

Vargungar deltar i lägret 29.7-1.8.2020. Bygglägret ordnas 26-28.7 och rivlägret 6-7.8.
Lägret har natur och miljö i Skärgårdshavet som tema. Mera information hittas på www.najs2020.fi

Har du frågor? Ta gärna kontakt  per mejl via najs2020(at)scout.fi.