FiSSc: Ledardagar

Kom med på FiSSc:s ledardagar! 
Du träffar ledare från många andra kårer i olika delar av Svensfinland, du får delta i roligt program med valbart tema, utvecklas, bekanta dig med förbundet och lära känna andra scouter.
Ledardagarna är öppna för scouter som fyllt 15 år.
Under lördagen ordnas FiSSc:s höstmöte.

Gemensam busstransport ordnas från Österbotten och Nyland

Mer info om programmet på www.scout.fi/ledardagar

Evenemanget ordnas i samråd med SFV:s studiecentral. 

Målgrupp: explorer- och roverscouter, äldre ledare och övriga personer som fyllt 15 år 
Plats: Åbo, Linnasmäki konferensmotell
Tid: 27-29.10 (FiSSc:s höstmöte hålls lö 28.10)
Deltagaravgift: 60 €
Sista anmälningsdag: 27.9
Gemensam busstransport
ordnas från Österbotten och Nyland, start kl. 17 från Pedersöre Neste Edsevö / Borgå
Kontaktperson: frivilligkoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083) 

Information om tillgänglighet: kontakta koordinatorn i frågor om evenemangets tillgänlighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program). Maten som serveras på evenemanget är lacto-ovo vegetarisk.

FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Om FiSSc inhiberar detta evenemang bär FISSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. I så fall uppbärs ingen deltagaravgift och deltagaravgifter som redan betalats återbetalas i sin helhet.       

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Kokoukset, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka, Ohjelma, Hygienia, Lepo ja yöpyminen

Läs mer om tillgänglighet på evenemang