FiSSc kvällste – Sjöscouting, info, tips och diskussion med Sjörådet och Nothamn

FiSSc:s kvällste är månatliga online webbinarier för alla intresserade scouter, med målgruppen explorerscouter och äldre. Koppla upp för en skön  avslappnand stund med bra diskussioner och olika (nya) infallsvinklar till ett tema som intresserar dig.

Varje kvällste fokuserar på ett skilt tema och inleds med en presentation till ämnet, som följs av gemensamma diskussioner bland deltagarna. Se scout.fi/kvallste

Den 7.2 kl. 20 håller FiSSc:s Sjöråd & Nothamn en presentation om sjöscouting och leder den gemensamma diskussionen.  

Möteslänk till Microsoft Teams