FiSSc kvällste – Facklan – andlighet och åskådningar i kåren

FiSSc:s kvällste är månatliga online webbinarier för alla intresserade scouter, med målgruppen explorerscouter och äldre. Koppla upp för en skön  avslappnand stund med bra diskussioner och olika (nya) infallsvinklar till ett tema som intresserar dig.

Varje kvällste fokuserar på ett skilt tema och inleds med en presentation till ämnet, som följs av gemensamma diskussioner bland deltagarna. Se scout.fi/kvallste

Den 2.5.1 leder Jenny Airaksinen och Milli Westerlund en diskussion kring andlighet och åskådningar i scoutverksamhet.

Möteslänk till Microscoft Teams.