FiSSc: Kustseglats

Seglatsen är tyvärr inhiberad.

Den här seglatsen bjuder på lite mer segling och du får upptäcka kuster lite längre bort! Seglatsen innehåller både övernattningar i hamn och segling dygnet runt. Du får lära dig mer om segling, hitta styrkor hos dig själv, träffa nya människor och uppleva fiilisen i det sammansvetsade gäng som besättningen blir. 

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du bör ha seglat en del i skärgårds- eller kustområden tidigare och bör ha deltagit i minst en seglats med övernattning.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start i Hangö och avslut i Åbo. 

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig till Åbo och från Hangö med allmänna transportmedel.

Hur sover vi? Vi kommer att övernatta ombord på båten; både i hamnar och vid segling dygnet runt, då vi sover i skift.

Deltagaravgift: 154 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4.


TIPS: 
Kom också jättegärna med på ett Navigatortalko i april eller maj och bekanta dig med båten på förhand och hjälp till att sätta båten i skick inför säsongen.

Mer info om kommande Navigatortalkon 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Purjehdus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang