FiSSc: introduktion till normkritiskt ledarskap – INHIBERAD

En introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap. 

För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen får du lära dig känna igen olika normer som finns i din kår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt att leda mer inkluderande. 

Målgrupp: explorerscouter med ledaruppdrag, roverscouter och äldre ledare

Deltagaravgift: 40 €, (reseunderstöd betalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och inte kan få understöd av kåren. Info om FiSSc-stipendier hittar du på http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendie

Kontakt: Utb.koordinator Heidi af Heurlin heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243

Kontakta koordinatorn i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, åskådning, första hjälpen, språk, program). 

Utbildningen ordnas i samarbete med SFV

Observera att Chefsutbildningen ordnas samtidigt på samma ställe som denhär utbildningen

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenamang som bara går att arrangera. 

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang