FiSSc: Introduktion i normkritiskt ledarskap -STÄLLS IN

Pilotutbildning: En introduktionskurs i hur du kan fungera mer inkluderande i ditt ledarskap. 

För att en organisation ska vara öppen för alla är det viktigt att aktivt jobba för att avlägsna de hinder som finns att komma med och trivas. Att leda normkritiskt i scouterna innebär att ledaren formar sitt eget handlande så att det ger fler möjligheter och mer plats för personer som inte fyller normen. Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under kursen får du lära dig känna igen olika normer som finns i din kår eller grupp och dessutom lära dig konkreta sätt att leda mer inkluderande. 

Kontakt: Andrea Hynynen, andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083

Deltagaravgift: 25 €, men FiSSc betalar deltagaravgiften för deltagarna i den här pilotkursen. 

Plats: Helsingfors, Fingo, Elimägatan 25-27. Mötesrum Niili 

Utbildningen ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner