FiSSc: Gruppledarutbildning för explorerscouter

Gruppledarutbildningen är en inspirerande ledarskapskurs för explorerscouter. Tanken är att du får en möjlighet att pröva på bl.a. scoutmetoden i teori och praktik och utvecklas som ledare. Kursveckoslutet ger en bra grund och verktyg för att leda en scoutgrupp. Dessutom får du chansen att träffa explorerscouter från andra kårer.

Kursen passar både för dig som redan fungerar som patrulledare eller för dig som är intresserad av att leda en scoutgrupp. Inga förhandskunskaper krävs. Utbildningen består av kursveckoslutet och en praktikdel som görs i kåren. Efter att du genomfört båda delarna av gruppledarutbildningen kan du få en kurs för utbildningen i gymnasiet eller i yrkesskolan.