FiSSc: Grundutbildning för scoutledare 17.4 – 4.10.2020 – APRILHELGEN INHIBERAD, UTBILDNINGEN HÅLLS 2-4.10 OCH 20-22.11 ISTÄLLET.

Med hänvisning till Finlands Scouters rekommendation att inhibera eller skjuta upp alla scoutevenemang ställs vårens veckoslut in. Deltagarna kontaktas med information om hur vi går vidare. Mer information: https://www.scout.fi/nyheter/paus-i-scoutverksamheten-pa-grund-av-coronaviruset/


Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt.

Del 1, Evenemangsledare: 2-4.10 i Borgå, Stensböle

Utbildningens första del fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang!

Del 2, Kårledare: 20-22.11, Borgå, Stensböle

Utbildningens andra del ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår! 

Ledarskapsövningen: Ledarskapsövningen görs mellan kursveckosluten.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår kunskaper i första hjälpen. Ett smidigt sätt att införskaffa dessa är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att du deltar i en första hjälpen -kurs under samma termin som utbildningen.

Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.

DELTAGARAVGIFT: 90

KONTAKT: 
Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243

HUR TAR JAG MIG DIT OCH HEM? Du kommer till Stensböle med buss eller egen bil.

HUR SOVER VI? Vi övernattar inomhus i sovsalar.

ANMÄLAN: AnmälningsDL 15.1, Förlängd anmälning till 16.2.

Kursen arrangeras i samråd med SFV.