FiSSc: Första hjälpen 1

Infoblad om kursen

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? Under kursen kommer vi att gå igenom grunderna inom första hjälpen. Tanken är att du skall få en säkerhet att handla korrekt vid en olyckssituation. Du kommer att få grundläggande kunskaper om första hjälpen vid bl.a. sår, brännskador, ledskador, frakturer, medvetslöshet m.m. 

Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16h lång. Efter avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i 3 år.


Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre.

Plats:
Pedersörenejdens Korsbärares kårlokal i Jakobstad

Hur tar vi oss dit: 
Enklast tar du dig till kursen med egen skjuts.

Hur sover vi: 
Utgångspunkten är att deltagare sover hemma eller arrangerar sin övernattning på egen hand. Meddela i samband med anmälningen ifall du behöver hjälp med att ordna inkvartering.

Deltagaravgift: 60€ (i avgiften ingår intyget) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9.
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)


Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.